Search result for

chain intermittent weld

(1 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chain intermittent weld-, *chain intermittent weld*, chain intermittent wel
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chain intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะตรงกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

chain ( CH EY1 N) intermittent ( IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T) weld ( W EH1 L D)

 


  

 
chain
 • กักตัว: กักขัง, คุมตัว [Lex2]
 • เครื่องผูกมัด[Lex2]
 • โซ่: โซ่ตรวน [Lex2]
 • บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน[Lex2]
 • ล่ามโซ่[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด ###S. series [Hope]
 • (n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ [Nontri]
 • (vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน [Nontri]
 • /CH EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
intermittent
 • เป็นพักๆ: เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง [Lex2]
 • (อินเทอมิท\'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน. ###SW. intermittence,intermittency n. [Hope]
 • (adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
weld
 • เชื่อม: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี [Lex2]
 • การเชื่อม: การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี [Lex2]
 • โลหะที่ถูกเชื่อม[Lex2]
 • สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • (เวลดฺ) vt. vi. เชื่อม,เชื่อมโลหะ,บัดกรี,ประสาน,ทำให้ตกลงกัน,n. การเชื่อมโลหะ,การเชื่อมต่อ,การบัดกรี,เครื่องบัดกรี ###SW. weldability n. weldable adj. welder,weldor n. weldless adj. ###S. fuse,solder,connect, [Hope]
 • (vt) เชื่อม,ต่อ,บัดกรี,ประสาน [Nontri]
 • /W EH1 L D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Hain, CIA, Ch Feld, Geld, Held, Wald, Welt, Wild, welk, wild, welken, wellen, Melden, Wenden, melden, weiden, wenden, werden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
chaîna, chaîne, chaîné, chai, chais, chair, chaînai, chaînas, chaîner, chaînes, chaînés * veld, LED, velds, bled, gels, sels, tels, self, bel, gel, sel, tel, tél, élu, fjeld, tweed, hèle, héla, hélé, tell, bêla, bêle, bêlé, cela, celé, cèle, delà, fêla, fêle, fêlé, gela, gelé, gèle, mélo, mêla, mêle, mêlé, pela, pelé, perd, pèle, relu, télé, velu, vélo, vêla, vêle, vêlé, zèle, zélé, d'élu, l'élu

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top