Search result for

caterpillar

(63 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caterpillar-, *caterpillar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caterpillar    [N] คนที่รีดไถจากผู้อื่น, Syn. extortioner
caterpillar    [N] หนอนผีเสื้อ
caterpillar tractor    [N] รถตีนตะขาบ, Syn. caterpillar vehicle, caterpillar

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caterpillarsด้วง [TU Subject Heading]
Caterpillarsตัวบุ้ง,บุ้ง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,ถ้าคุณบอกฉันได้ถึงสิ่งที่ ซีซิลได้รับของความร่านของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
"cecil the caterpillar." camp suisse."ซีซิลนังร่าน" ค่าย suisse. Pret-a-Poor-J (2008)
And there was this song about cecil the caterpillar.และพวกนั้นเคยร้องเพลงเกี่ยวกับนังร่านซีซิล Pret-a-Poor-J (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,- ถ้าคุณบอกผมได้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนอนผีเสื้อ Cecil ( เพลงสำหรับเล่นรอบกองไฟของเด็กฝรั่ง ) There Might be Blood (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
Aaron dressed up as cecil the caterpillar.แอรอน แต่งเป็น หนอนผีเสื้อ There Might be Blood (2008)
Tobacco plants, when attacked by Heliothis caterpillars will send out a chemical attracting wasps to kill just those caterpillars.ต้นยาสูบ เมื่อถูกโจมตีโดยหนอนผีเสื้อเฮลิโอติส มันจะส่งสารเคมีที่ดึงดูดตัวต่อเพื่อฆ่าพวกหนอนผีเสื้อ The Happening (2008)
I'm dosing a caterpillar.ฉันกำลังหยอดยาให้หนอนผีเสื้อ Bound (2009)
I was carried off in the hands off, Morpheus like a caterpillar in a cocoon.มันเหมือนกับว่าในตอนนี้ ผมกลายเป็นหนอนผีเสื้อไปแล้ว หวัดดีที่รัก Sherlock Holmes (2009)
And there's a blue caterpillar.แล้วก็มีหนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน Alice in Wonderland (2010)
Blue caterpillar.หนอนผีเสื้อสีน้ำเงินเหรอ? Alice in Wonderland (2010)
You have a caterpillar on your shoulder.มีหนอนอยู่บนไหล่ของเธอน่ะ Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caterpillarA butterfly is a mature caterpillar.
caterpillarMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
caterpillarThe caterpillar turned into a butterfly.
caterpillarThis caterpillar will become a beautiful butterfly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอ่อน    [N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน    [N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตีนตะขาบ    [N] caterpillar tractor, Syn. รถตีนตะขาบ, Example: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้, Count unit: คัน, Thai definition: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
บุ้ง    [N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ร่าน    [N] caterpillar, Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, Thai definition: ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar   FR: chenille de papillon [f]
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATERPILLAR    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLAR    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLARS    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0 Z
CATERPILLAR'S    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caterpillar    (n) (k a1 t @ p i l @ r)
caterpillars    (n) (k a1 t @ p i l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer [Add to Longdo]
Raupe {f} | Raupen {pl}caterpillar | caterpillars [Add to Longdo]
Raupentrieb {m}caterpillar drive [Add to Longdo]
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.) [Add to Longdo]
枝尺蠖;枝尺取[えだしゃくとり, edashakutori] (n) (uk) (obsc) (See 尺蛾) geometer moth caterpillar; geometrid caterpillar (of subfamily Ennominae) [Add to Longdo]
尺取[しゃくとり, shakutori] (n) measuring worm; inchworm; looper (caterpillar) [Add to Longdo]
尺取り虫;尺取虫[しゃくとりむし, shakutorimushi] (n) inchworm; measuring worm; looper (caterpillar) [Add to Longdo]
青虫[あおむし, aomushi] (n) cabbageworm (caterpillar of the cabbage white butterfly) [Add to Longdo]
皮虫[かわむし, kawamushi] (n) (arch) (See 毛虫) hairy caterpillar [Add to Longdo]
無限軌道[むげんきどう, mugenkidou] (n,adj-no) endless track; caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[けむし, kemushi] (n) (1) hairy caterpillar; woolly bear; (2) pest; nudnik (nudnick); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特彼勒公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Caterpillar Inc. [Add to Longdo]
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, / ] caterpillar track; shoes and belt [Add to Longdo]
毛毛虫[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] caterpillar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scorpion \Scor"pi*on\, n. [F., fr. L. scorpio, scorpius, Gr. ?,
   perhaps akin to E. sharp.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of pulmonate arachnids
    of the order {Scorpiones}, having a suctorial mouth, large
    claw-bearing palpi, and a caudal sting.
    [1913 Webster]
 
   Note: Scorpions have a flattened body, and a long, slender
      post-abdomen formed of six movable segments, the last
      of which terminates in a curved venomous sting. The
      venom causes great pain, but is unattended either with
      redness or swelling, except in the axillary or inguinal
      glands, when an extremity is affected. It is seldom if
      ever destructive of life. Scorpions are found widely
      dispersed in the warm climates of both the Old and New
      Worlds.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The pine or gray lizard ({Sceloporus undulatus}).
    [Local, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The scorpene.
    [1913 Webster]
 
   4. (Script.) A painful scourge.
    [1913 Webster]
 
       My father hath chastised you with whips, but I will
       chastise you with scorpions.     --1 Kings xii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astron.) A sign and constellation. See {Scorpio}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Antiq.) An ancient military engine for hurling stones and
    other missiles.
    [1913 Webster]
 
   {Book scorpion}. (Zool.) See under {Book}.
 
   {False scorpion}. (Zool.) See under {False}, and {Book
    scorpion}.
 
   {Scorpion bug}, or {Water scorpion} (Zool.) See {Nepa}.
 
   {Scorpion fly} (Zool.), a neuropterous insect of the genus
    {Panorpa}. See {Panorpid}.
 
   {Scorpion grass} (Bot.), a plant of the genus {Myosotis}.
    {Myosotis palustris} is the {forget-me-not}.
 
   {Scorpion senna} (Bot.), a yellow-flowered leguminous shrub
    ({Coronilla Emerus}) having a slender joined pod, like a
    scorpion's tail. The leaves are said to yield a dye like
    indigo, and to be used sometimes to adulterate senna.
 
   {Scorpion shell} (Zool.), any shell of the genus Pteroceras.
    See {Pteroceras}.
 
   {Scorpion spiders}. (Zool.), any one of the Pedipalpi.
 
   {Scorpion's tail} (Bot.), any plant of the leguminous genus
    {Scorpiurus}, herbs with a circinately coiled pod; -- also
    called {caterpillar}.
 
   {Scorpion's thorn} (Bot.), a thorny leguminous plant
    ({Genista Scorpius}) of Southern Europe.
 
   {The Scorpion's Heart} (Astron.), the star Antares in the
    constellation Scorpio.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caterpillar \Cat"er*pil`lar\, n. [OE. catyrpel, corrupted fr.
   OF. chatepelouse, or cate pelue, fr. chate, F. chatte,
   she-cat, fem. of chat, L. catus + L. pilosus hairy, or F.
   pelu hairy, fr. L. pilus hair. See {Cat}, and {Pile} hair.]
   1. (Zool.) The larval state of a butterfly or any
    lepidopterous insect; sometimes, but less commonly, the
    larval state of other insects, as the sawflies, which are
    also called false caterpillars. The true caterpillars have
    three pairs of true legs, and several pairs of abdominal
    fleshy legs (prolegs) armed with hooks. Some are hairy,
    others naked. They usually feed on leaves, fruit, and
    succulent vegetables, being often very destructive, Many
    of them are popularly called worms, as the {cutworm},
    {cankerworm}, {army worm}, {cotton worm}, {silkworm}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant of the genus {Scorpiurus}, with pods
    resembling caterpillars.
    [1913 Webster]
 
   {Caterpillar catcher}, or {Caterpillar eater} (Zool.), a bird
    belonging to the family of Shrikes, which feeds on
    caterpillars. The name is also given to several other
    birds.
 
   {Caterpillar hunter} (Zool.), any species of beetles of the
    genus {Callosoma} and other allied genera of the family
    {Carabid[ae]} which feed habitually upon caterpillars.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caterpillar
   n 1: a wormlike and often brightly colored and hairy or spiny
      larva of a butterfly or moth
   2: a large tracked vehicle that is propelled by two endless
     metal belts; frequently used for moving earth in construction
     and farm work [syn: {Caterpillar}, {cat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top