Search result for

cater

(96 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cater-, *cater*
English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
caterer[N] คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
cater to[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater for
cater for[PHRV] จัดเตรียมอาหารไว้ให้
cater for[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater to, provide for
cater for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
caterwaul[VI] ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว, Syn. yowl
caterpillar[N] คนที่รีดไถจากผู้อื่น, Syn. extortioner
caterpillar[N] หนอนผีเสื้อ
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
caterwaulvi. ร้องเสียงคล้ายเสียงแมวที่ร้องหาคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caterers and cateringบริการจัดเลี้ยง [TU Subject Heading]
Cateringบริการจัดทำอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Caterpillarsด้วง [TU Subject Heading]
Caterpillarsตัวบุ้ง,บุ้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
caterบริการ
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are those two caterpillars, of course.มีหนอนผีเสื้อสองตัวนั่นอยู่ The Little Prince (1974)
My uncle hired the best Rumanian caterers in the state.ลุงของฉันว่าจ้างให้คนหาอาหาร โรมาเนีย ที่ดีที่สุดในจังหวัด The Blues Brothers (1980)
- You didn't bring any coffee? - What do I look like, a fucking caterer?ไม่เอากาแฟมาบ้างเหรอ ฉันดูเหมือนเซลล์ขายของเหรอ Goodfellas (1990)
Mobile 2 to Catering.โมบายล์ 2ถึงแผนกจัดเลี็ยง The Bodyguard (1992)
The caterpillar.- จับใคร? Snow White: A Tale of Terror (1997)
My dad thinks I pay for all this with catering jobs.พ่อผมคิดว่าผมซื้อของพวกนี้จากเงินสุจริต American Beauty (1999)
Always proud to cater to the Little Folk, Mister...?ว่าเเต่ท่าน... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
She's got her army of caterers and workmen so you'll be just fine.ฟังนะ ผมมีประชุมนักลงทุน-- Valentine (2001)
- who's my, erm, catering manager.-เป็น... เอ่อ... ผู้จัดการดูแลทั่วไปให้ผม Love Actually (2003)
- Catering manager.-ผู้จัดการดูแลทั่วไป Love Actually (2003)
- Caterine Vauban's full of shit.- งั้นใครส่งมา - โอ้ พระเจ้า I Heart Huckabees (2004)
We need to talk 'cause this book is making a lot of sense to me and I want... and what is Caterine Vauban doing in the United States?ผมไม่ใช่จิตแพทย์ แล้วแคทเธอรีน วอบาน มาทำอะไรอยู่ในอเมริกา นี่คุณพูดถึงอะไร I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caterA butterfly is a mature caterpillar.
caterA store catering to students.
caterI arranged catering for tomorrow's party.
caterMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
caterOur travel advice center caters for the independent traveler.
caterThe caterpillar turned into a butterfly.
caterThis caterpillar will become a beautiful butterfly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตีนตะขาบ[N] caterpillar tractor, Syn. รถตีนตะขาบ, Example: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้, Count unit: คัน, Thai definition: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ร่าน[N] caterpillar, Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, Thai definition: ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar   FR: chenille de papillon [f]
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATER    K EY1 T ER0
CATERS    K EY1 T ER0 Z
CATERED    K EY1 T ER0 D
CATERER    K EY1 T ER0 ER0
CATERINO    K AA0 T ER0 IY1 N OW0
CATERING    K EY1 T ER0 IH0 NG
CATERERS    K EY1 T ER0 ER0 Z
CATERPILLAR    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLER    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLAR    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cater    (v) (k ei1 t @ r)
caters    (v) (k ei1 t @ z)
catered    (v) (k ei1 t @ d)
caterer    (n) (k ei1 t @ r @ r)
caterers    (n) (k ei1 t @ r @ z)
catering    (v) (k ei1 t @ r i ng)
caterwaul    (v) (k a1 t @ w oo l)
caterwauls    (v) (k a1 t @ w oo l z)
caterpillar    (n) (k a1 t @ p i l @ r)
caterwauled    (v) (k a1 t @ w oo l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
ケータリング[, ke-taringu] (n) catering [Add to Longdo]
ケータリングサービス[, ke-taringusa-bisu] (n) catering service [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[, sute-tasuinjike-ta] (n) {comp} status indicater [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]
仕出し[しだし, shidashi] (n) catering; shipment [Add to Longdo]
仕出し屋[しだしや, shidashiya] (n) caterer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特彼勒公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Caterpillar Inc. [Add to Longdo]
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, / ] caterpillar track; shoes and belt [Add to Longdo]
毛毛虫[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] caterpillar [Add to Longdo]
配餐[pèi cān, ㄆㄟˋ ㄘㄢ, ] catering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, n. [OE. catour purchaser, caterer, OF. acator,
   fr. acater, F. acheter, to buy, provide, fr. LL. accaptare;
   L. ad + captare to strive, to seize, intens, of capere to
   take, seize. Cf. {Acater}, {Capacious}.]
   A provider; a purveyor; a caterer. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Catered}; p. pr. & vb. n.
   {Catering}.] [From {Cater}, n.]
   1. To provide food; to buy, procure, or prepare provisions.
    [1913 Webster]
 
       [He] providently caters for the sparrow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. By extension: To supply what is needed or desired, at
    theatrical or musical entertainments; -- followed by for
    or to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, n. [F. quatre four.]
   The four of cards or dice.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, v. t.
   To cut diagonally. [Obs.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cater
   v 1: give what is desired or needed, especially support, food or
      sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
      [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}]
   2: supply food ready to eat; for parties and banquets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top