Search result for

catches

(30 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catches-, *catches*, catche
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catchesจับไข้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
You're smoking drugs in the library? What if somebody catches us?คุณสูบยาในห้องสมุด ถ้าเกิดมีใครจับได้ล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He catches it. He fends off one guy.เขารับบอลไว้ได้ หลบผู้เล่นไปหนึ่ง Marley & Me (2008)
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว Doubt (2008)
Since 1950, fishing catches have increased fivefold from 18 to 100 million metric tons a year.ตั้งแต่ 1950, การประมงเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว จาก 18 ถึง 100 ล้านเมตริกซ์ตันต่อปี Home (2009)
I mean, with trouble as it is, if he catches me hacking the system, I might as well turn in my uniform.ฉันหมายถึงถ้างานเข้าเขาจะจับฉันข้อหา ขโมยข้อมูลระบบ ฉันอาจจะได้หลุดจากตำแหน่งด้วยซ้ำ Emotional Rescue (2009)
OZ: Hey, if he catches you, can I have your loft?เขาน่ากลัว นายไม่ทำเองแหล่ะ Some Kinda Love (2009)
Tell you what, they better pray it's us who catches up to them and not those boys from Juárez.ฉันจะบอกอะไรนายให้นะ พวกเขาจะต้องสวดมนตร์ให้คนที่เราจับกุม ไม่ใช่เด็กคนที่เรารู้จัก Seven Thirty-Seven (2009)
Catches bad dreams.ไว้ดักฝันร้าย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Chavez catches on, man, he'll kill you.ชาเวสจะฆ่านาย ถ้ามันจับได้ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
He might embalm you if he catches you.เขาอาจจะดองเธอถ้าเขาจับเธอได้ Under the Mountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catchesEven if my house catches fire it would soon be put out.
catchesHe catches cold very easily.
catchesHe easily catches cold.
catchesMy wife used to be a pro-wrestler, so if she ever catches me two-timing her, I'd be beaten to a pulp.
catchesPaper catches fire easily.
catchesShe easily catches cold.
catchesShe looks satisfied when she catches a cockroach.
catchesThat straw catches fire easily.
catchesThe cat in gloves catches no mice. [Proverb]
catchesThe early bird catches the worm.
catchesThe early bird catches the worm. [Proverb]
catchesThe photo catches the tension in the court very well.

CMU English Pronouncing Dictionary
CATCHES    K AE1 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catches    (v) (k a1 ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
朝起きは三文の徳[あさおきはさんもんのとく, asaokihasanmonnotoku] (exp) (id) The early bird catches the worm [Add to Longdo]
便乗者[びんじょうしゃ, binjousha] (n) hitchhiker; one who catches a ride (with a friend) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top