Search result for

cases

(48 entries)
(1.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cases-, *cases*, case
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casesคดี [TU Subject Heading]
Cases, Activeมีอาการของโรคและตรวจพบเชื้อ [การแพทย์]
Cases, Classicalรายที่เป็นชัดเจน [การแพทย์]
Cases, Primaryการป่วยด้วยโรคติดต่อระลอกแรก,ผู้ป่วยรายเดียว [การแพทย์]
Cases, Shortการสอบแบบรายสั้น [การแพทย์]
Cases, Untreatedไม่เคยรักษามาก่อน [การแพทย์]
Cases, Unusualโรคที่ไม่พบบ่อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of you, pack my cases.ทั้งหมดเลย เก็บมัน The Great Dictator (1940)
Two cases. And you get dinner when you get back.สองลัง เถมเลี้ยงมื้อคํ่าด้วยเวลากลับมา Jaws (1975)
But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boyแต่ถ้าเราคิดว่า the stories ที่เราทั้งหมดได้ได้ยิน... ...ในกรณีจำนวนหนึ่งเด็กผู้หญิงอาจจะ be preferable ถึงเด็กผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We ordered those cases of food by mail...เราได้สั่งอาหารทีใส่ลัง มา ทางไปรษณีย์... Suspiria (1977)
Doctor, Mr Hammen ate fish, and Randy said there are five more cases, and they all had fish.หมอคะ คุณแฮมเมนกินปลาค่ะ แรนดี้บอกว่ามีอีก 5 ราย พวกเขาทุกคนกินปลา Airplane! (1980)
We'll go past to the left of these central cases.เราจะไปที่ผ่านมาทางด้าน ซ้ายของกรณีเหล่านี้กลาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้ Clue (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
I don't know what others do in these cases.ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ในกรณีนี้. Cinema Paradiso (1988)
In most cases, you won't find them.หกปีแห่งการเข่นฆ่า... Schindler's List (1993)
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย Deep Throat (1993)
- Have you seen it before? - I've treated similar cases.เขาได้รับผลจาก ความกดดัน หลังเหตุการณ์รุนแรงบางอย่าง Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casesActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
casesAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
casesArnold is concerned with cases of dual personality.
casesBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
casesCases of this nature are decreasing.
casesEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
casesExperience talks in these cases.
casesHe applied his theory to some cases.
casesHe will come nine cases out of ten.
casesI guessed right in nine cases out of ten.
casesIn most cases, his answers are right.
casesIn most cases, modernization is identified with Westernization.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีดำ[n. exp.] (khadī dam) EN: pending case ; undecided case ; cases pending   
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
แทบทุกกรณี[X] (thaēp thuk karanī) EN: in most cases ; in practically every case   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASES    K EY1 S AH0 Z
CASESA    K AH0 S EH1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cases    (v) (k ei1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何れの場合においても[いずれのばあいにおいても, izurenobaainioitemo] (n) in either case; in all cases [Add to Longdo]
九分九厘[くぶくりん, kubukurin] (n-adv,n-t) ten to one; nine cases out of ten [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) matter; case; item; (ctr) (2) counter for cases, matters, etc.; (P) [Add to Longdo]
事例集[じれいしゅう, jireishuu] (n) collection of cases; collection of instances; (P) [Add to Longdo]
時として[ときとして, tokitoshite] (adv) in some cases; sometimes; on occasions; (P) [Add to Longdo]
十中八九[じっちゅうはっく;じゅっちゅうはっく, jicchuuhakku ; jucchuuhakku] (n-adv,n) 8 or 9 cases out of ten; in all probability [Add to Longdo]
重症例[じゅうしょうれい, juushourei] (n) serious cases (of illness) [Add to Longdo]
須らく;須く[すべからく, subekaraku] (adv) (uk) by all means; in all cases; ought to do [Add to Longdo]
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases) [Add to Longdo]
多くの場合[おおくのばあい, ookunobaai] (n) in many cases [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top