Search result for

carte

(89 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carte-, *carte*
English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartel[N] กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน, Syn. combine, corporate trust, trust
carter[N] คนขับเกวียน
carte blanche[N] การมีอิสระที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
ecarte(เอคาร์เท') n. เกมไพ่ที่เล่นกันสองคน

English-Thai: Nontri Dictionary
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carte (Fr.)แผนที่, แผนที่เดินเรือ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carte blanche (Fr.)การให้อำนาจเต็ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartel shipเรือบรรทุกเชลยศึกที่จะนำไปแลกกัน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel; chartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cartesianคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cartesian coordinate systemระบบพิกัดคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Cartesian productผลคูณคาร์ทีเซียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัว
หมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Cartelการร่วมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Cartel การรวมหัว
การตกลงทำความร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพที่จะยกระดับราคาและกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน (homogenecus product) และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพิ่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต (ดู OPEC) [สิ่งแวดล้อม]
Cartelsคาร์เทลส์ [TU Subject Heading]
cartesian productผลคูณคาร์ทีเซียน,   ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A x B หมายถึงเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมดโดยที่ a A และ b B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cartel (n) กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi, Mrs Carter. It's Benjamin. Where is everybody?ไฮ คุณคาร์เตอร ผมเบนจามิน คนอื่นๆหายไปไหน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is Carter. Who have we got up at Montreal?คาร์เตอร์พูด มีใครที่ถูกเราตามในมอลทรีออล WarGames: The Dead Code (2008)
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
- Million dollor cartel And how do you suggest we do that?แนะนำสิตอนนี้เราควรทำยังไง? Fast & Furious (2009)
A member of local PTA and NRA chapters Carter Daniels lived quietly in Fort Wayne.สมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครองและสมาคมปืน... คาร์เตอร์ แดเนียลอาศัยอยู่ในฟอร์ท เวย์น The Final Destination (2009)
- Wanna hear something freaky? - Carter's wife was killed...น่าแปลกที่ภรรยาของแดนเนียลศ์ก็พึ่งเสียชีวิตที่สนามแข่งรถ The Final Destination (2009)
Request appointments for Carter Baum and myself.นัดมาประชุมกับคาร์เตอร์ บามส์ และก็ผม Public Enemies (2009)
Carter, you keep an eye on the DeSoto from there.คาร์เตอร์ นายคอยเฝ้ารถเดอโซโตเอาไว้ ดูจากตรงนั้น Public Enemies (2009)
Carter?คาร์เตอร์ Public Enemies (2009)
I've investigated world bank organizations, drug cartels, arms dealers.ผมเคยสืบสวนเรื่องของธนาคารโลก พวกค้ายา ค้าอาวุธ Ninja Assassin (2009)
Carter.คาร์เตอร์. Princess Protection Program (2009)
- Carter, talk to you for a second?- เดี๋ยว คาร์เตอร์ขอคุยด้วยหน่อยสิลูก? Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carteBy the way, have you seen anything of Carter lately?
carteIn the Carteret Islands, near Papua New Guinea, some people have already had to leave their homes because the sea water is washing around their houses.
carteIn this program, Councillor Carter introduces himself and explains what this area is all about.
carteIt was yesterday morning that I saw Mr Carter.
carteThese drinks are a la carte.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) EN: red card   FR: carte rouge [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) EN: yellow card   FR: carte jaune [f]
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen rot) FR: carte grise [f]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; leaf   FR: carte [f] ; ticket [m] ; bulletin [m]
บัตรเชิญ[n. exp.] (bat choēn) EN: invitation card ; written invitation ; invitation   FR: carte d'invitation [f] ; invitation écrite [f] ; invitation [f]
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē.Thī.Ēm.) EN: banking card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTE    K AA1 R T
CARTED    K AA1 R T AH0 D
CARTEE    K AA1 R T IY0
CARTEL    K AA0 R T EH1 L
CARTER    K AA1 R T ER0
CARTERA    K AA2 R T EH1 R AH0
CARTELS    K AA0 R T EH1 L Z
CARTERS    K AA1 R T ER0 Z
CARTER'S    K AA1 R T ER0 Z
CARTERET    K AA1 R T ER0 EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carted    (v) (k aa1 t i d)
cartel    (n) (k aa1 t e1 l)
carter    (n) (k aa1 t @ r)
cartels    (n) (k aa1 t e1 l z)
carters    (n) (k aa1 t @ z)
carte blanche    (n) - (k aa2 t - b l o1 n sh)

French-Thai: Longdo Dictionary
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte(n) |f| บัตร
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラカルト[, arakaruto] (n) a la carte (fre [Add to Longdo]
カルテジアン劇場[カルテジアンげきじょう, karutejian gekijou] (n) Cartesian theatre [Add to Longdo]
カルテル[, karuteru] (n) cartel (ger [Add to Longdo]
コギトエルゴスム[, kogitoerugosumu] (exp) cogito, ergo sum (Descartes) (lat [Add to Longdo]
デカルト座標[デカルトざひょう, dekaruto zahyou] (n) (See 直交座標) Cartesian coordinates; rectangular coordinates [Add to Longdo]
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel [Add to Longdo]
一品料理[いっぴんりょうり, ippinryouri] (n,adj-no) service a la carte [Add to Longdo]
価格カルテル[かかくカルテル, kakaku karuteru] (n) price cartel [Add to Longdo]
企業連合[きぎょうれんごう, kigyourengou] (n) cartel; syndicate [Add to Longdo]
強制連行[きょうせいれんこう, kyouseirenkou] (n,vs) being moved forcibly, e.g. being carted to a police station, transportation for forced labour, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡特[Kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, ] Carter (person name) [Add to Longdo]
笛卡儿坐标制[Dí kǎ ér zuò biāo zhì, ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄦˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] Cartesian coordinate system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carte \Carte\, n. [F. See 1st {Card}.]
   1. Bill of fare.
    [1913 Webster]
 
   2. Short for {Carte de visite}.
    [1913 Webster] Quarte

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carte \Carte\ Quarte \Quarte\, n. [F. quarte, prop., a fourth.
   Cf. {Quart}.] (Fencing)
   A position in thrusting or parrying, with the inside of the
   hand turned upward and the point of the weapon toward the
   adversary's right breast.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carte
   n 1: a list of dishes available at a restaurant; "the menu was
      in French" [syn: {menu}, {bill of fare}, {card}, {carte du
      jour}, {carte}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 carte [kart]
   map
   card; map; menu
   map
   menu
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 carte
 carte	(n) |f| บัตร

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 carte
 carte	(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top