Search result for

carry on

(73 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry on-, *carry on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry on[PHRV] จัดการ, Syn. manage
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
carry on[PHRV] ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misbehave
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on[PHRV] มีต่อ (มักเป็นงานเขียน), See also: ติดตามต่อ
carry on[PHRV] สร้างต่อ, See also: ทำต่อ
carry on[PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น
carry on[PHRV] โกรธ
carry on[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carry on with
carry on with[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carry only what you need, slow you down it will.เอาไปแต่ที่จำเป็น ไม่งั้นมันจะถ่วงเรา Ambush (2008)
So let's carry on like this.งั้นเอาตามนี้แล้วกัน Beethoven Virus (2008)
Is it okay to carry on like this?จะดีมั๊ยถ้าฉันเล่นแบบนี้ต่อไป Beethoven Virus (2008)
And it's not that I don't want to be a doctor, but like... fucking... sometimes I wonder if he's just encouraging me... because he knows it'll make me happy... or because he wants me to carry on his legacy, you know?- ฉันรู้ และมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเป็นหมอ แต่เหมือน... กับว่า... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Kasim gathered all the treasure he could carry only to find the door of the cave sealed shut.กาซิมกอบเอาสมบัติมากเท่าที่เขาพอจะแบกไหว แต่กลับพบว่าประตูทางออกถ้ำนั้นถูกปิดตาย Inkheart (2008)
But to go on and carry on denying it all...แต่การจะปฏิเสธเรื่องนี้อยู่ตลอดไปเรื่อย... Frost/Nixon (2008)
- Interesting theory. - Thank you. - Well, carry on.ทฤษฎีที่น่าสนใจ ขอบคุณ พูดต่อไปสิ Pathology (2008)
And have any stranger giving you anything suspicious to carry on today?มีคนแปลกหน้า ฝากคุณถืออะไรขึ้นเครื่องรึป่าวครับ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Carry on. Doing great.ทำต่อไปนะ ทำได้ดีแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Now it's my time to carry on your goal!ลูกพี่ของเราไม่ควรมีลักษณะเช่นนี้ Crows Zero II (2009)
I don't carry one anymore.ผมไม่ได้พกอีกต่อไปแล้ว Adam Raised a Cain (2009)
Letting some girl from Brooklyn carry on our legacy?ฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเอง แล้วเราก็ไปในฐานะเพื่อน The Goodbye Gossip Girl (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carry onAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
carry onAfter you've had some tea, carry on practising.
carry onAll we can do is carry on the work until we finish it.
carry onAre you going to carry on your work until ten?
carry onCarry on business.
carry onCarry on with your plan.
carry onCarry on with your work.
carry onCarry on working while I am away.
carry onHe decided to stay and carry on his father's business.
carry onHe has decided to carry on the work.
carry onHigh costs made it hard to carry on his business.
carry onI have decided to carry on the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำเนินต่อไป[V] carry on, Syn. เป็นไป, Example: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
สะพาย[V] carry on the shoulder, See also: sling over her shoulder, Syn. ตะพาย, Example: หลวงปู่สะพายย่ามแบกกลดเดินทางออกจากวัดไปเรื่อยๆ, Thai definition: แขวนบ่า, ห้อยเฉียงบ่า
ทำนูล[V] carry on one's head, Thai definition: ยกขึ้นเทินหัว, Notes: (เขมร), (ราชา)
แบกหาม[V] carry on the back, See also: shoulder, Syn. หาม, แบก, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามคนเจ็บคนแล้วคนเล่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่าแล้วพาไป
แบก[V] shoulder, See also: carry on the back, Syn. หาม, Example: ฉันเห็นหลานแบกหนังสือไปโรงเรียนทุกวันแล้วกลัวหลังจะหักเหลือเกิน, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า
กระเดียด[V] carry on one's hip, Syn. กระเตง, Example: แหวนหาลำไพ่พิเศษด้วยการรับขนมห่อมากระเดียดขาย, Thai definition: เอาเข้าข้างสะเอว
ครองใจ[V] carry one's favour, See also: govern one's heart, maintain popular morale, win the one's heart, Syn. ชนะใจ, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู่
ดำเนินงาน[V] operate, See also: carry on, execute, manage, run, administer, perform, Syn. กระทำงาน, ปฏิบัติงาน, จัดการ, Example: วิศวกรยังคงหาทางดำเนินงานตามแบบที่ออกแบบไว้เดิม
หาบ[V] carry (something) on a shoulder pole, See also: carry on one's shoulder, carry something with a carrying pole, Example: แม่หาบของไปขายที่ตลาดทุกวัน, Thai definition: เอาของห้อยปลายคาน 2 ข้างแล้วแบกกลางคานพาไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøpai) EN: carry on   
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip   FR: porter sur la hanche
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against   
เป็นความ[v.] (pen khwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against   

Japanese-English: EDICT Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P) [Add to Longdo]
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
勤め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work) [Add to Longdo]
合わせ行なう[あわせおこなう, awaseokonau] (v5u) to carry on together; to do at the same time [Add to Longdo]
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp,v5b) to go ahead; to proceed; to carry on [Add to Longdo]
生き続ける[いきつづける, ikitsudukeru] (v1) (1) to carry on; to go on with one's life; (2) to keep alive; to stay alive; to survive [Add to Longdo]
担う(P);荷う;荷なう[になう, ninau] (v5u,vt) to carry on shoulder; to bear (burden); to shoulder (gun); (P) [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P) [Add to Longdo]
背負い込む[しょいこむ;せおいこむ, shoikomu ; seoikomu] (v5m) (1) to carry on one's back; (2) to burden oneself (e.g. with debts, responsibilities, etc.) [Add to Longdo]
背負う(P);脊負う(iK)[せおう(P);しょう, seou (P); shou] (v5u,vt) (1) to be burdened with; to take responsibility for; to carry on back or shoulder; (2) to have (something) in the background; to be in front (of something); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēi, ㄅㄟ, / ] carry on one's back, #1,853 [Add to Longdo]
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] carry on a pole; choose, #3,008 [Add to Longdo]
[káng, ㄎㄤˊ, ] carry on one's shoulder, #7,146 [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, / ] carry on back, #19,891 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] carry on back, #19,891 [Add to Longdo]
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿 / 沿] carry on the same way as before, #23,099 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] carry on the back, #45,878 [Add to Longdo]
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, / ] carry on, #100,446 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] carry on shoulders, #129,657 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carry on
   v 1: direct the course of; manage or control; "You cannot
      conduct business like this" [syn: {conduct}, {carry on},
      {deal}]
   2: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
     last; "preserve the peace in the family"; "continue the
     family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
     {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
     [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
     {stop}]
   3: continue talking; "I know it's hard," he continued, "but
     there is no choice"; "carry on--pretend we are not in the
     room" [syn: {continue}, {go on}, {carry on}, {proceed}]
   4: misbehave badly; act in a silly or improper way; "The
     children acted up when they were not bored" [syn: {act up},
     {carry on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top