Search result for

cares

(70 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cares-, *cares*, care
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caress[N] การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
caress[VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
caressing[ADJ] ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace

English-Thai: Nontri Dictionary
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who cares?ใครสน The Great Dictator (1940)
Who cares?หาหนึ่ง Yellow Submarine (1968)
Nurse them, caress them, pour water on them.ต้องเพาะเลี้ยง ดูแล ให้น้ำ Blazing Saddles (1974)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง Oh, God! (1977)
You said that God wants us to know that he still cares.พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าท่านยังเป็นห่วง Oh, God! (1977)
Signify your feelings with every caress.เปิดหัวใจของคุณกับแต่ละการสัมผัสด้วยความรัก The Blues Brothers (1980)
Who cares?ใครสนล่ะ? Clue (1985)
Why? Who cares?ทำไม ใครสน? Stand by Me (1986)
-Who cares?- ใครสน? Stand by Me (1986)
Your family cares about you No they don't.เดทที่สอง Full House (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caresCares and worries were pervasive in her mind.
caresFew people are free from cares.
caresHe cares a lot about his reputation.
caresHe cares for nothing but self.
caresHe cares little for my advice.
caresHe doesn't know the cares of raising children.
caresHe is weighted down with various cares.
caresHe says nobody cares for a thing like that.
caresI can tell that you're a daughter who cares much for your parents.
caresI don't think she cares very much.
caresI'm so lucky to have someone who cares.
caresIn most cares car accidents result from lack of sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัดรึง[V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
โลมเล้า[V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
จับเนื้อต้องตัว[V] touch, See also: caress, fondle, feel, stroke, pet, Syn. ถูกเนื้อต้องตัว, Example: เธอปล่อยให้เขาจับเนื้อต้องตัวอย่างไม่ถือสาเลยสักนิด, Thai definition: อาการที่ใช้มือแตะต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
เคล้าคลึง[V] caress tenderly, See also: pet, fondle, Syn. ลูบไล้, คลอเคลีย, Thai definition: ทั้งเคล้าทั้งคลึง ลูบคลำกอดรัด
ละโบม[V] caress, See also: fondle, stroke, pet, Syn. โลม, ลูบคลำ, เคล้าคลึง
ลูบไล้[V] caress, See also: stroke, fondle, smooth, anoint, apply, Syn. สัมผัส, ประ, ลูบ, Example: ผู้เป็นย่าเอาแป้งลูบไล้แก้มบางของหลานสาวจนหน้านวล, Thai definition: สัมผัสอย่างเบาๆ
โลม[V] caress, See also: fondle, pet, Syn. ลูบโลม, Thai definition: ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่ามีความเอ็นดูรักใคร่เหมือนเป็นกันเอง
เชยชม[V] fondle, See also: caress, stroke, Syn. จับต้อง, สัมผัส, Example: เขาเป็นชายเดียวที่ได้เชยชมร่างกายของหล่อน
คลึงเคล้น[V] caress, See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion), Syn. บีบเคล้น, เคล้น, Example: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง, Thai definition: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา
คลึงเคล้า[V] caress, See also: fondle, Example: เขาค่อยๆ คลึงเคล้าเบาๆ ไปตามตัวของเธอ, Thai definition: ทั้งคลึงทั้งเคล้า, ลูบคลำกอดรัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
จัดฟัน[n. exp.] (jat fan) EN: dental cares   FR: soins dentaires [mpl]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlēn) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)   
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดจูบ[v.] (køt-jūp) EN: pet ; neck   FR: caresser ; étreindre
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet   FR: caresser ; câliner

CMU English Pronouncing Dictionary
CARES    K EH1 R Z
CARESS    K ER0 EH1 S
CARESSE    K AA1 R EH0 S
CARESSING    K ER0 EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cares    (v) (k e@1 z)
caress    (v) (k @1 r e1 s)
caressed    (v) (k @1 r e1 s t)
caresses    (v) (k @1 r e1 s i z)
caressing    (v) (k @1 r e1 s i ng)
caressingly    (a) (k @1 r e1 s i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
コビトスズメダイ[, kobitosuzumedai] (n) midget chromis (Chromis acares) [Add to Longdo]
ピカレスク[, pikaresuku] (n) picaresque (novel) [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
悪漢小説[あっかんしょうせつ, akkanshousetsu] (n) picaresque novel [Add to Longdo]
黄肌[きはだ;きわだ;キハダ;キワダ, kihada ; kiwada ; kihada ; kiwada] (n) (uk) yellowfin tuna (Thunnus albacares) [Add to Longdo]
黄肌鮪[きはだまぐろ;きわだまぐろ;キハダマグロ;キワダマグロ, kihadamaguro ; kiwadamaguro ; kihadamaguro ; kiwadamaguro] (n) (uk) (See 黄肌) yellowfin tuna (Thunnus albacares) [Add to Longdo]
閑雲野鶴[かんうんやかく, kan'unyakaku] (n) life in natural setting, free from worldly cares [Add to Longdo]
自棄飲み;焼飲み[やけのみ, yakenomi] (n,vs) drowning one's cares in drink [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抚抱[fǔ bào, ㄈㄨˇ ㄅㄠˋ, / ] caress [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top