หรือคุณหมายถึง careleß?
Search result for

careless

(86 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -careless-, *careless*, careles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
careless[ADJ] ไม่กังวล, Syn. carefree, untroubled, Ant. careful
careless[ADJ] ไม่ระมัดระวัง, Syn. heedless, neglectful, Ant. attentive
carelessly[ADV] อย่างไม่กังวล, Syn. neglectfully, unconcernedly, Ant. concernedly, carefully
carelessly[ADV] อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. heedlessly, hastily, Ant. heedfully, carefully
carelessness[N] ความไม่กังวล, Syn. unconcern, Ant. concern
carelessness[N] ความไม่ระมัดระวัง, Syn. heedlessness, Ant. care, caution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless

English-Thai: Nontri Dictionary
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careless Weedผักโขม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
I spend my life trying not to be careless.I spend my life trying not to be carelessThe Godfather (1972)
Women and children can be careless, but not men.Women and children can be careless, but not men. The Godfather (1972)
- That's what I call plain carelessness.- คงมีใครไปทำหักละมั้ง Return to Oz (1985)
Getting careless in our excitement, huh?การประมาทในความตื่นเต้นของเราฮะ? The Russia House (1990)
I'm sorry. I got careless.ขอโทษที The Bodyguard (1992)
The remnants of plaster on your shoe pointed to a careless mason.เศษปูนปลาสเตอร์บนรองเท้า แสดงว่ามาจากเขตก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
How could you be so careless?How could you be so carelessGattaca (1997)
I was careless.ผมไม่กังวลเลย. Ringu (1998)
Oh, dear, seems I was carelessโอ ไม่ ดูเหมือนข้าจะประมาทเกินไป ฮากุ! Spirited Away (2001)
He's dangerous, careless, the worst kind of bully.เขาอันตราย, เขาเป็นพวกอันธพาล A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carelessA careless man often makes mistakes.
carelessA careless person is apt to make mistakes.
carelessAccidents arise from carelessness.
carelessAccidents often result from carelessness.
carelessA jet airliner does not admit of careless handling.
carelessAn accident is often brought about by a bit of carelessness.
carelessAn accident often comes of carelessness.
carelessAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
carelessAs she was careless with her money, she is now in difficulties.
carelessAt the moment they think that the accident is due to his carelessness.
carelessBill was careless in handling his pistol.
carelessCareless as she was, she could never pass an examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผละ[ADV] carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ชุ่ยๆ[ADV] carelessly, See also: slovenly, Syn. หวัดๆ, Thai definition: ไม่ตั้งใจทำให้เรียบร้อย
ชุ่ยๆ[ADV] carelessly, See also: sloppily, slovenly, Syn. หยาบๆ, ลวกๆ, Example: ถ้าวงการหนังเฟื่องฟู มีคนดูหนังคุณภาพมากขึ้น คนที่ทำหนังชุ่ยๆ เขาก็อาจจะหันกลับมาทำหนังคุณภาพได้, Thai definition: มักง่าย, ไม่ได้เรื่องได้ราว
ลวกๆ[ADV] carelessly, See also: untidily, cursorily, slovenly, Syn. หยาบๆ, คร่าวๆ, ชุ่ยๆ, Example: หล่อนไม่เคยเลยที่จะทำอะไรลวกๆ แม้จะเป็นคนปรูดปราดไม่กลัวใคร, Thai definition: อย่างขอไปที, พอให้ใช้ได้
เลินเล่อ[ADJ] careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ
สะเพร่า[ADJ] careless, See also: negligent, heedless, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: อาจารย์ไม่ค่อยชอบเขาเพราะเขาเป็นคนสะเพร่า
สะเพร่า[ADV] carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว
สุกเอาเผากิน[ADJ] careless, See also: inattentive, incautious, unwary, indiscreet, reckless, Syn. ลวกๆ, ชุ่ย, Ant. ประณีต, Example: ฉันไม่ชอบวิธีการแบบสุกเอาเผากินที่เขาเอามาใช้ในการทำงานเลย, Thai definition: ที่ทำลวกๆ, ที่ทำพอเสร็จไปคราวหนึ่งๆ, Notes: (สำนวน)
ถลากถลำ[ADV] careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
ความเลินเล่อ[n.] (khwām loēnloē) EN: carelessness   FR: incurie [f]
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent   FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment

CMU English Pronouncing Dictionary
CARELESS    K EH1 R L AH0 S
CARELESSLY    K EH1 R L AH0 S L IY0
CARELESSNESS    K EH1 R L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
careless    (j) (k e@1 l @ s)
carelessly    (a) (k e@1 l @ s l ii)
carelessness    (n) (k e@1 l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion [Add to Longdo]
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]
ぞんざい[, zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三心二意[sān xīn èr yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄧˋ, ] careless [Add to Longdo]
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] carelessly; by accident [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] careless [Add to Longdo]
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, ] careless; slovenly; illegible (of handwriting) [Add to Longdo]
疏忽大意[shū hū dà yì, ㄕㄨ ㄏㄨ ㄉㄚˋ ㄧˋ, ] careless; negligent; not concentrating on the main point [Add to Longdo]
疏率[shū shuài, ㄕㄨ ㄕㄨㄞˋ, ] careless and rash; heedless [Add to Longdo]
眉毛胡子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, / ] careless; any-old-how, regardless of the specific task [Add to Longdo]
粗心[cū xīn, ㄘㄨ ㄒㄧㄣ, ] careless [Add to Longdo]
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] carelessly; recklessly [Add to Longdo]
草率[cǎo shuài, ㄘㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, ] careless; negligent; sloppy; not serious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Careless \Care"less\, a. [AS. cearle['a]s.]
   1. Free from care or anxiety. hence, cheerful; light-hearted.
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Sleep she as sound as careless infancy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no care; not taking ordinary or proper care;
    negligent; unconcerned; heedless; inattentive; unmindful;
    regardless.
    [1913 Webster]
 
       My brother was too careless of his charge. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He grew careless of himself.     --Steele.
    [1913 Webster]
 
   3. Without thought or purpose; without due care; without
    attention to rule or system; unstudied; inconsiderate;
    spontaneous; rash; as, a careless throw; a careless
    expression.
    [1913 Webster]
 
       He framed the careless rhyme.     --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   4. Not receiving care; uncared for. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Their many wounds and careless harms. --Spenser.
 
   Syn: Negligent; heedless; thoughtless; unthinking;
     inattentive; incautious; remiss; supine; forgetful;
     regardless; inconsiderate; listless.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 careless
   adj 1: marked by lack of attention or consideration or
       forethought or thoroughness; not careful; "careless about
       her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a
       careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a
       careless mistake"; "hurt by a careless remark" [ant:
       {careful}]
   2: effortless and unstudied; "an impression of careless
     elegance"; "danced with careless grace"
   3: (usually followed by `of') without due thought or
     consideration; "careless of the consequences"; "crushing the
     blooms with regardless tread" [syn: {careless(p)},
     {regardless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top