Search result for

buy

(119 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buy-, *buy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buy[VT] ซื้อ, Syn. purchase, Ant. sell
buy[N] การซื้อ, See also: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน, Syn. purchase
buyer[N] ผู้ซื้อ, See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ, Ant. seller
buy in[PHRV] ซื้อสำรองไว้
buy in[PHRV] ประมูลสินค้า, Syn. bid in
buy in[PHRV] ซื้อหุ้น, See also: จ่ายเพื่อเข้าร่วม
buy it[IDM] ตอบรับ, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)
buy it[SL] ตาย
buy up[PHRV] ใช้เงินซื้อได้หมด (เพื่อควบคุมหรือครอบครอง), Syn. buy out
buy up[PHRV] ซื้อสำรองไว้สำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
underbuy(อันเดอะไบ') vt.,vi. ซื้อได้ถูกกว่า,ซื้อได้ไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buying agentตัวแทนจัดซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buying an electionการซื้อคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buy national policyนโยบายให้ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ [TU Subject Heading]
Buy-back arrangementการจัดซื้อคืน [เศรษฐศาสตร์]
Buys Ballot's lawกฎของบายส์ แบลลอท [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buy the farm (slang ) ตาย
buyouts

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excellent s.A.T.S, more talent than money could ever buy. Yeah, but...คะแนน SAT ก็ดีสุดๆ ความสามารถลูกมากเกินกว่าจะเงินจะซื้อได้ แต่... New Haven Can Wait (2008)
But they're the best money can buy.แต่ต้องขอบอกพวกหล่อนเนี่ยชั้นดี ทีเด็ดว่ะ New Haven Can Wait (2008)
You are not buying this placคุณไม่ซื้อที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
Pretending to buy some broken-downแกล้งทำเป็นซื้อที่ๆพังมิพังเหล่ Chuck in Real Life (2008)
You're buying that beer hall of hers?นายซื้อร้านเบียร์นั่นจากเธอ Chuck in Real Life (2008)
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
My company was buying a bar in brooklyn? It wasn't a secret.บริษัทของพ่อกำลังจะซื้อบาร์ในบลู๊กลิน คิดว่าพ่อจะไม่รู้เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน Chuck in Real Life (2008)
The meeting with the buyers from bloomingdale's is today.แต่วันนี้เรากำลังจะมีประชุมกับฝ่ายจัดซื้อของห้างbloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
Eleanor, I think the buyer from bloomingdale's is here.เอเลนอร์ พนักงานจัดซื้อของห้ามบลูมมิ่งเดลล์มาแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Because these meetings with these buyersเพราะว่าการประชุมกับพนักงานจัดซื้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buyHe looked into the possibility of buying a house.
buyMike is always nagging his father to buy him a car.
buyHis daughter importuned him to buy the doll.
buyThe money was put into a special fund to buy books for the school library.
buyMr Ikeda wants to buy a new car.
buyYou omitted telling me to buy bread.
buyI wish I could buy that house cheap.
buyHe did not buy it after all.
buyAre you going to buy the car?
buyThere are a lot of persons who try to buy a house.
buyI wanted to buy the book, but I found I had no more than 200 yen with me.
buyThey scraped up enough money to buy a gift for their mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ซื้อเสียง[V] buy votes, Example: ในช่วงของการเลือกตั้งยังมีการใช้จ่ายเงินอย่างมากมายมหาศาลของผู้สมัครเพื่อซื้อเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้ง, Thai definition: จ่ายเงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ตีตั๋วเด็ก[V] buy a half-priced ticket, Example: เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซม. ต้องตีตั๋วเด็ก, Thai definition: ซื้อตั๋วครึ่งราคา
อำนาจซื้อ[N] buying power, Example: หากเปิดเสรีและคลี่คลายข้อจำกัดทางการค้าได้มากเพียงใดประชาชนก็จะมีอำนาจซื้อได้มากขึ้นเท่านั้น, Thai definition: จำนวนเงินที่สามารถจ่ายซื้อเพื่อการบริโภคได้
ออกรถ[V] buy a new car, Syn. ซื้อรถ, Example: ทันทีที่ออกรถเสร็จ ผมก็นำรถไปให้พระอาจารย์เจิมรถให้
แทงหวย[V] buy a lottery ticket, See also: make a gamble, Example: แม่นั้นดูเหมือนจะพอใจที่มีเงินสำหรับแทงหวยทุกงวดๆ, Thai definition: ซื้อเลขหวยโดยหวังถูกรางวัล
จ่ายกับข้าว[V] shop for food, See also: buy food, do the shopping, Syn. จ่ายตลาด, Example: น้องไปช่วยแม่จ่ายกับข้าวที่ตลาดหน้าปากซอย, Thai definition: ซื้อสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นกับข้าว เช่น ผักสด เนื้อหมู เป็นต้น
การซื้อขาย[N] trading, See also: buy and sell, barter, dealing, transaction, Syn. การค้าขาย, Example: ตลาดหุ้นโตเกียวอยู่ในสภาวะที่การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างก็ไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ
ค้าขาย[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: buying power   FR: pouvoir d'achat [m]
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
ฟาดหัว[v. exp.] (fāt hūa) EN: bribe ; buy over ; buy off   
จ่าย[v.] (jāi) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop   FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition   FR: achat [m]
การซื้อคืน[n. exp.] (kān seū kheūn) EN: buyback   
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[n. exp.] (kān seū khøng dōi mai tangjai) EN: impulse buying   FR: achat impulsif [m] ; achat d'impulsion [m]
การซื้อกิจการทั้งหมด[n. exp.] (kān seū kitjakān thangmot) EN: buyout   
การซื้อล่วงหน้า[n. exp.] (kān seū lūang-nā) EN: forward buying   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUY    B AY1
BUYS    B AY1 Z
BUY'S    B AY1 Z
BUYER    B AY1 ER0
BUYSSE    B AY1 S
BUYOUT    B AY1 AW2 T
BUYERS    B AY1 ER0 Z
BUYING    B AY1 IH0 NG
BUYERS'    B AY1 ER0 Z
BUYER'S    B AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buy    (v) (b ai1)
buys    (v) (b ai1 z)
buyer    (n) (b ai1 @ r)
buyout    (n) (b ai1 au t)
buyers    (n) (b ai1 @ z)
buying    (v) (b ai1 i ng)
buyouts    (n) (b ai1 au t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お買い上げ;お買上げ;御買い上げ;御買上げ[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買い上げ) buying; purchasing [Add to Longdo]
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
ぶよぶよ[, buyobuyo] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) soft and flabby [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P) [Add to Longdo]
サブユニット[, sabuyunitto] (n) subunit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎi, ㄇㄞˇ, / ] buy, #235 [Add to Longdo]
买卖[mǎi mài, ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling; business dealings; transactions, #4,258 [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] buy; sell; abbr. for Tianjin 天津 (also 津沽), #9,133 [Add to Longdo]
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, / ] buyer (in contracts), #17,880 [Add to Longdo]
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] buyer's market, #31,764 [Add to Longdo]
布依族[Bù yī zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ, ] Buyei ethnic group, #36,089 [Add to Longdo]
[shē, ㄕㄜ, / ] buy on credit, #49,745 [Add to Longdo]
布依[Bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] Buyei ethnic group, #50,836 [Add to Longdo]
采办[cǎi bàn, ㄘㄞˇ ㄅㄢˋ, / ] buy on a considerable scale; purchase, #52,048 [Add to Longdo]
买价[mǎi jià, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] buying price, #58,558 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
サブユニット[さぶゆにっと, sabuyunitto] subunit [Add to Longdo]
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements [Add to Longdo]
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]
内部様式[ないぶようしき, naibuyoushiki] interior style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武勇[ぶゆう, buyuu] Tapferkeit, Heldenmut, -Mut [Add to Longdo]
舞踊[ぶよう, buyou] das_Tanzen, -Tanz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buy \Buy\, v. i.
   To negotiate or treat about a purchase.
   [1913 Webster]
 
      I will buy with you, sell with you.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buy \Buy\ (b[imac]), v. t. [imp. & p. p. {Bought} (b[add]t); p.
   pr. & vb. n. {Buying} (b[imac]"[i^]ng).] [OE. buggen, buggen,
   bien, AS. bycgan, akin to OS. buggean, Goth. bugjan.]
   1. To acquire the ownership of (property) by giving an
    accepted price or consideration therefor, or by agreeing
    to do so; to acquire by the payment of a price or value;
    to purchase; -- opposed to sell.
    [1913 Webster]
 
       Buy what thou hast no need of, and ere long thou
       wilt sell thy necessaries.      --B. Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. To acquire or procure by something given or done in
    exchange, literally or figuratively; to get, at a cost or
    sacrifice; to buy pleasure with pain.
    [1913 Webster]
 
       Buy the truth and sell it not; also wisdom, and
       instruction, and understanding.    --Prov. xxiii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   {To buy again}. See {Againbuy}. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To buy off}.
    (a) To influence to compliance; to cause to bend or yield
      by some consideration; as, to buy off conscience.
    (b) To detach by a consideration given; as, to buy off one
      from a party.
 
   {To buy out}
    (a) To buy off, or detach from. --Shak.
    (b) To purchase the share or shares of in a stock, fund,
      or partnership, by which the seller is separated from
      the company, and the purchaser takes his place; as, A
      buys out B.
    (c) To purchase the entire stock in trade and the good
      will of a business.
 
   {To buy in}, to purchase stock in any fund or partnership.
 
   {To buy on credit}, to purchase, on a promise, in fact or in
    law, to make payment at a future day.
 
   {To buy the refusal} (of anything), to give a consideration
    for the right of purchasing, at a fixed price, at a future
    time.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buy
   n 1: an advantageous purchase; "she got a bargain at the
      auction"; "the stock was a real buy at that price" [syn:
      {bargain}, {buy}, {steal}]
   v 1: obtain by purchase; acquire by means of a financial
      transaction; "The family purchased a new car"; "The
      conglomerate acquired a new company"; "She buys for the big
      department store" [syn: {buy}, {purchase}] [ant: {sell}]
   2: make illegal payments to in exchange for favors or influence;
     "This judge can be bought" [syn: {bribe}, {corrupt}, {buy},
     {grease one's palms}]
   3: be worth or be capable of buying; "This sum will buy you a
     ride on the train"
   4: acquire by trade or sacrifice or exchange; "She wanted to buy
     his love with her dedication to him and his work"
   5: accept as true; "I can't buy this story"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top