Search result for

bust

(109 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bust-, *bust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bust[N] นม, See also: หน้าอก, Syn. breast
busty[ADJ] มีหน้าอกใหญ่
busted[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
buster[N] คำเรียกชายที่ไม่ชอบ
bustle[VI] กระวีกระวาด, See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ, Syn. hasten
bust to[PHRV] ลดตำแหน่ง (ทางทหาร), See also: ลดยศ, ปลดตำแหน่ง
bust up[PHRV0] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย
bust up[PHRV] ทะเลาะ
bust up[PHRV] แยกทางกัน, See also: เลิกคบหา, ไม่คบค้าสมาคม, Syn. break up
bust-up[N] การโต้เถียงรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
bustern. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ใหญ่มากผิดปกติ,การดื่มจนเมา
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน
broncobustern. คนฝึกม้าป่าให้เชื่อง
combustible(คัมบัส'ทะเบิล) adj. ซึ่งติดไฟได้,ลุกไหม้ได้ -n. สารที่ติดไฟได้, See also: combustibility n., Syn. inflammable ###A. nonflammable
combustion(คัมบัส'เชิน) n. การเผาไหม้, See also: combustive adj. ดูcombustion, Syn. burning
filibuster(ฟิล'ละบัสเทอะ) n.,v. (ผู้ที่) (การ) ปฏิบัติการที่ทหารเข้าไปในประเทศอื่นโดยพลการเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ,ขัดขวางการยอมรับญัตติหรือกฎหมายในสภา,, See also: filibusterer n. filibusterism n.
incombustible(อินคัมบัส' ทะเบิล) adj. ไม่สันดาป, ไม่เผาไหม้. -n. สารที่ไม่สันดาป, สารที่ไม่ไหม้., See also: incombustibility, incombustibleness n.
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
bust(n) รูปปั้นครึ่งตัว
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
bustle(vi,vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย
combustible(adj) ติดไฟได้,โกรธง่าย
combustion(n) การลุกไหม้,การเผาไหม้
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
incombustible(adj) ไม่ไหม้ไฟ,ไม่ติดไฟ,ไม่เผาไหม้
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Makes me realize what a bust all my other openings were.ทำให้ฉันตะหนักว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเปิดอกรับ Pret-a-Poor-J (2008)
I spy with my little eye someone getting busted.- จากสายตาของฉัน งานนี้คงมีใครถูกจับแน่ๆ There Might be Blood (2008)
Are we busted now or what?เราจะไปกันตอนนี้เลยรึเปล่า There Might be Blood (2008)
I busted open a crate.ผมเปิดลังออกมา Dead Space: Downfall (2008)
And I am busted.และ.. ผมทำความแตก และ... Adverse Events (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)
Those two wetbacks see that busted back door, they'll call for backup.เห็นพวกเม็กซิโกเข้าเมืองผิดกฏหมายสองคน คุมอยู่ประตูด้านหลัง พวกมันเรียกว่ากองกำลังเสริม Pilot (2008)
They're dead. Someone busted that pod wide open.พวกเขาตายแล้ว มีบางคนทำลายยานนั่น Rising Malevolence (2008)
I think this is a bust.ไม่เลย ไม่ได้อะไร And How Does That Make You Kill? (2008)
About a month ago I got busted at Heathrow on a drug charge.ประมาณเดือนนึงมาแล้ว ฉันถูกจับที่ฮีธโรว์เรื่องยาเสพติด The Bank Job (2008)
You think it's a coincidence that you get busted for drugs and your Tim just happens to have a plan to rob a bank?คุณคิดว่ามันบังเอิญที่คุณจะติดคุกเรื่องยา แล้วทิมของคุณก็ดันคิด วางแผนปล้นธนาคารขึ้นมาเหรอ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bustOnly my seat is cut off from that bustle.
bustShe is bustling about in the kitchen.
bustLiving in the noise and bustle of a large city, we sometimes feel like going into the country.
bustEveryone was bustling about.
bustTokyo is bustling with life.
bustThe waitress bustled about serving the customers.
bustPeople are bustling about.
bustBustle up, you boy!
bustThe industry has seen many booms and busts in the past.
bustThe street was bustling with shoppers.
bustThe sleepy town has been transformed into a bustling city.
bustStudents bustled about all the night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือปราบ[N] buster, Example: เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมือปราบตงฉินที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตำรวจตลอดอายุราชการ, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการปราบปรามผู้ร้าย
วิ่งรอก[V] be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
หน้าอก[N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก
คึกคัก[V] bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: bustle, hustle, hasten, Syn. รีบเร่ง, รีบ, เร่ง, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: แม่ค้ากระวีกระวาดแต่เช้าเพื่อจะไปให้ทันรถไฟ
นม[N] breast, See also: bust, chest, thorax, bosom, Syn. หน้าอก, เต้านม, ถัน, Example: นมของแม่ลูกอ่อนจะคัดทุกครั้งที่ถึงเวลาให้นมลูก, Count unit: เต้า, Thai definition: อวัยวะส่วนที่อยู่บริเวณหน้าอก โดยปกติมี 2 เต้า ส่วนนมของสัตว์บางชนิด อาจมีหลายเต้าก็ได้
จอแจ[ADV] bustling, See also: crowded, noisy, Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย, Ant. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, Example: ยาชิดูเงอะงะต่อสภาพในตัวเมืองอันพลุกพล่านจอแจ, Thai definition: ซึ่งมีผู้คนคับคั่งและมีเสียงเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชื้อเพลิงของแข็ง[n. exp.] (cheūaphloēng khøngkhaeng) FR: combustible solide [m]
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
การเผา[n.] (kān phao) EN: burning down   FR: ambustion [f]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUST    B AH1 S T
BUSTA    B AH1 S T AH0
BUSTS    B AH1 S T S
BUSTO    B AH1 S T OW0
BUSTI    B AH1 S T IY0
BUSTLE    B AH1 S AH0 L
BUSTER    B AH1 S T ER0
BUSTED    B AH1 S T AH0 D
BUSTIN    B AH1 S T IH2 N
BUSTOS    B AH1 S T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bust    (v) (b uh1 s t)
busts    (v) (b uh1 s t s)
busted    (v) (b uh1 s t i d)
buster    (n) (b uh1 s t @ r)
bustle    (v) (b uh1 s l)
bust-up    (n) - (b uh1 s t - uh p)
bustard    (n) (b uh1 s t @ d)
busters    (n) (b uh1 s t @ z)
busting    (v) (b uh1 s t i ng)
bustled    (v) (b uh1 s l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büste {f}; Busen {m} | Büsten {pl}bust | busts [Add to Longdo]
Bustreiber {m} [comp.]bus driver [Add to Longdo]
Oberweite {f}; Brustumfang {m}bust measurement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.) [Add to Longdo]
シドニージョウゴグモ[, shidoni-jougogumo] (n) Sydney funnel-web spider (Atrax robustus) [Add to Longdo]
スリーサイズ[, suri-saizu] (n) bust-waist-hip measurements (wasei [Add to Longdo]
トップバスト[, toppubasuto] (n) top bust [Add to Longdo]
バスターズ[, basuta-zu] (n) busters (e.g. ghost busters) [Add to Longdo]
バスト[, basuto] (n) (1) bust (measurement); (2) breasts; bosom; (P) [Add to Longdo]
バストパッド[, basutopaddo] (n) bust pad [Add to Longdo]
バストライン[, basutorain] (n) bustline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, ] bustling; tumultuous; noisy [Add to Longdo]
熙熙攘攘[xī xī rǎng rǎng, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄖㄤˇ ㄖㄤˇ, ] bustling [Add to Longdo]
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bust \bust\ (b[u^]st), n. [F. buste, fr. It. busto; cf. LL.
   busta, bustula, box, of the same origin as E. box a case;
   cf., for the change of meaning, E. chest. See {Bushel}.]
   1. A piece of sculpture representing the upper part of the
    human figure, including the head, shoulders, and breast.
    [1913 Webster]
 
       Ambition sighed: she found it vain to trust
       The faithless column, and the crumbling bust.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The portion of the human figure included between the head
    and waist, whether in statuary or in the person; the chest
    or thorax; the upper part of the trunk of the body.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially: A woman's bosom[2].
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bust \bust\ (b[u^]st), v. t.
   To arrest, for committing a crime; -- often used in the
   passive; as, the whole gang got busted. [informal]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bust \bust\ (b[u^]st), v. i.
   1. To break or burst. [informal]
    [PJC]
 
   2. (Card Playing) In blackjack, to draw a card that causes
    one's total to exceed twenty-one.
    [PJC]
 
   3. To go bankrupt.
    [PJC]
 
   {to go bust} to go bankrupt.
 
   {or bust} or collapse from the effort; -- used in phrases
    expressing determination to do something; as, Oregon or
    bust, meaning "We will get to Oregon or die trying."
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bust
   adj 1: lacking funds; "`skint' is a British slang term" [syn:
       {broke}, {bust}, {skint}, {stone-broke}, {stony-broke}]
   n 1: a complete failure; "the play was a dismal flop" [syn:
      {flop}, {bust}, {fizzle}]
   2: the chest of a woman [syn: {female chest}, {bust}]
   3: a sculpture of the head and shoulders of a person
   4: an occasion for excessive eating or drinking; "they went on a
     bust that lasted three days" [syn: {bust}, {tear}, {binge},
     {bout}]
   v 1: ruin completely; "He busted my radio!" [syn: {break},
      {bust}] [ant: {bushel}, {doctor}, {fix}, {furbish up},
      {mend}, {repair}, {restore}, {touch on}]
   2: search without warning, make a sudden surprise attack on;
     "The police raided the crack house" [syn: {raid}, {bust}]
   3: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped";
     "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}]
   4: go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore
     out"; "The old chair finally fell apart completely" [syn:
     {break}, {wear}, {wear out}, {bust}, {fall apart}]
   5: break open or apart suddenly and forcefully; "The dam burst"
     [syn: {burst}, {bust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top