Search result for

bun

(200 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bun-, *bun*
Possible hiragana form: ぶん
English-Thai: Longdo Dictionary
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bun[N] ขนมปังนุ่มรสหวาน, Syn. roll
bun[N] มวยผม
bun[N] กระต่าย, See also: กระรอก
bun[N] หางของกระต่าย
bun[N] อาการเมา
bung[N] จุกหรือที่อุด
bunk[SL] หนี, Syn. to do a bunk
buns[SL] ก้น (โดยเฉพาะของผู้ชาย), See also: สะโพก
buns[SL] ก้น, See also: บั้นท้าย (ผู้หญิงใช้พูดถึงก้นของผู้ชาย)
bunt[VI] ตีอย่างแรง (กีฬาเบสบอล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bun(บัน) n. ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน,มวยผม,การดื่มเหล้าเมา abbr. blood urea nitrogen
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
bunchy(บัน'ชี) adj. เป็นช่อ ๆ ,เป็นพวง,เป็นกลุ่ม,ซึ่งยื่นออกมา, See also: bunchiness n. ดูbunchy
bunco(บัง'โค) vt.,n. (การ) หลอกลวง,โกง. -S.bunko
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
bung(บัง) {bunged,bunging,bungs} n. จุก,รูถัง vt. ปิดด้วยจุก,ปิดจุก,อุดแน่น,ขว้าง,โยน,ทำให้ขยายใหญ่ -Phr. (bung off หนี) -Phr. (bung up ตีบาดเจ็บ,จุกเต็มไปหมด,ตีเสีย), Syn. stopper

English-Thai: Nontri Dictionary
bun(n) ขนมชนิดหนึ่ง,มวยผม
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
bundle(vt) ห่อ,มัด,รวบ
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
bunion(n) ตาปลาที่เท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bundleรวมชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bundle capหมวกท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle scarรอยท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle sheathเยื่อหุ้มท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bunsen type air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีนแบบบุนเซน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bunsen type mixerหัวผสมแบบบุนเซน [มีความหมายเหมือนกับ open injector-mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buna Nยางไนไทรล์ เป็นโคโพลิเมอร์ของบิวทาไดอีนและอะคริโลไนไทรล์ มีชื่อทางการค้าหลายอย่าง เช่น Hycar, Paracil (ดู Nitrile) [เทคโนโลยียาง]
Buna Sยางเอสบีอาร์ เป็นโคโพลิเมอร์ของบิวทาไดอีนและสไตรีน (ดู SBR) [เทคโนโลยียาง]
Buna-Nยางบูนา-เอ็น [การแพทย์]
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Bundlesกลุ่มย่อยมัดกลุ่ม [การแพทย์]
Bungalowบังกะโล [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Bungarusงูสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Bungarus Candidusงูทับสมิงคลา [การแพทย์]
Bungarus Fasciatusงูสามเหลี่ยม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In their bunk beds.ไม่ว่าจะบนที่นอน ในเรือ หรือรถ New Haven Can Wait (2008)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
Oh, they're hidden. there's a bunch all around the gallery.โอ้พวกเขาเอามันออกไปจากแกลอรี่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
And phoned a bunch of times. Foreman called him.และคุยโทรศัพท์พักใหญ่ และโฟร์แมนโทรถึงเขา Not Cancer (2008)
There were a bunch of statements in there fromมันเป็นสเตทเม็นท์จาก Adverse Events (2008)
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ Adverse Events (2008)
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
There's a bunch of drugs that can lower a seizure threshold.มียาอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่จะทำให้ชักน้อยลง threshold. The Itch (2008)
To take a bunch of sick people hostage.ที่จี้เอากลุ่มคนป่วยเป็นตัวประกัน Last Resort (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
It wasn't a bunch of people running around in spandex.มันไม่ใช่แค่กลุ่มคนบางพวก ที่วิ่งไปมาในชุดยูนิฟอร์มต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bunGrapes grow in bunches.
bunThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
bunShe bundled all her dresses into the suitcase.
bunI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
bunIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
bunThere were lots of bundles, but they weren't thousand-dollar bills.
bunI bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.
bunShe was bundle of nerves last night.
bunI hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?
bunThe bungalow is approached only by a narrow path.
bunThat kid is a little bundle of energy.
bunAnd he pointed to a bunch of high grass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวยผม[N] bun, Example: ป้าน้อยสยายมวยผมออก ขมวดปลายไว้หลวมๆ กันมันพันกันยุ่ง, Count unit: มวย, ลูก, Thai definition: ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก
มวย[N] knot, See also: bun, chignon, Example: เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก, Count unit: มวย, ลูก, Thai definition: ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก
เครือ[N] bunch of bananas, Example: ฉันตัดกล้วยโดยใช้พร้าฟันต้นให้ใกล้ระดับเครือห่างจากพื้นมาก, Count unit: เครือ, Thai definition: งวงที่มีหวีกล้วยติดยู่
เครือเถา[N] bunch of vine, See also: cluster of vine, Syn. เถาวัลย์, Example: ไม้ไผ่ผ่าซีกที่ผูกเรียงกันด้วยหวายหรือเชือกเครือเถาเรียกว่า เรือก, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้เลื้อย, ไม้เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
ปอย[N] tuft, See also: bunch, a lock of hair, wisp, Syn. กระจุก, Example: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
พลุ่มพล่าม[V] bungle, See also: be rash, be hasty, be reckless, Syn. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, Example: เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก, Thai definition: กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ
พวง[CLAS] bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา
พวงกุญแจ[N] key ring, See also: bunch of keys, Example: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว, Count unit: พะวง, Thai definition: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
พัว[ADJ] clustered, See also: bunched, Thai definition: เป็นพวง
ฟ่อน[CLAS] bundle, See also: sheaf, Syn. มัด, Example: เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ, Thai definition: กำสำหรับหญ้าหรือต้นข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บุนเดสลีกา[TM] (Bundēslīkā = Bundētlīkā) EN: Bundesliga   FR: Bundesliga [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: [classifier : bunches of flowers]   FR: [classificateur : bouquets de fleurs]
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense

CMU English Pronouncing Dictionary
BUN    B AH1 N
BUNT    B AH1 N
BUND    B AH1 N D
BUNK    B AH1 NG K
BUNN    B AH1 N
BUNG    B AH1 NG
BUNS    B AH1 N Z
BUNDS    B AH1 N D Z
BUNGE    B AH1 N JH
BUNCH    B AH1 N CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bun    (n) (b uh1 n)
buna    (n) (b uu1 n @)
bung    (v) (b uh1 ng)
bunk    (v) (b uh1 ng k)
buns    (n) (b uh1 n z)
bunch    (v) (b uh1 n ch)
bungs    (v) (b uh1 ng z)
bunks    (v) (b uh1 ng k s)
bunny    (n) (b uh1 n ii)
Bunsen    (n) (b uh1 n s n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
文学[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
文具[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
文法[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文案[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文化[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม
分解[ぶんかい, bunkai] การแบ่งออกเป็นส่วนๆ การแตกตัว
文化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
文書番号[ぶんしょばんごう, bunshobangou] (n ) เลขที่หนังสือ
文旦[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
分類[ぶんるい, bunrui] (n) การจัดแบ่งประเภท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
分子[ぶんし, bunshi] Thai: โมเลกุล
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.
Abtreibung(n) |die, pl. Abtreibungen| การทำแท้ง
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
Reibung(n) |die, pl. Reibungen| แรงเสียดทาน (ฟิสิกส์)
reibungsfrei(adj adv) ที่ไร้ซึ่งแรงเสียดทาน , โดยไม่มีแรงเสียดทาน
Begabung(n) |die, pl. Begabungen| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Talent, Related: begeben

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brötchen {n}; Teilchen {n}; Rosinenbrötchen {n} | Brötchen {pl}; Rosinenbrötchen {pl}bun | buns [Add to Longdo]
Bund {m}the Federation [Add to Longdo]
Bund {m}collar [Add to Longdo]
Bund {m} [mus.]fret [Add to Longdo]
Bund {m}truss [Add to Longdo]
Bund {m} | Bünde {pl}waistband | waistbands [Add to Longdo]
Bund {m}flange [Add to Longdo]
Bundbolzen {m}collar stud [Add to Longdo]
Bundbuchse {f}collar bushing [Add to Longdo]
Bundesamt {n}Federal Agency [Add to Longdo]
Bundesamt für WasserwirtschaftFederal Agency for Water Management [Add to Longdo]
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH)Federal Maritime and Hydrographic Agency [Add to Longdo]
Bundesanstalt {f}Federal Institute [Add to Longdo]
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)Federal Waterways Engineering and Research Institute [Add to Longdo]
Bundesautobahn {f}federal motorway [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
がぶ飲み[がぶのみ, gabunomi] (n,vs) swig; gulp [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
この分[このぶん, konobun] (exp) at this rate [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with [Add to Longdo]
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丫髻[yā jì, ㄧㄚ ㄐㄧˋ, ] bun (of hair); topknot [Add to Longdo]
包囊[bāo náng, ㄅㄠ ㄋㄤˊ, ] bundle; bag [Add to Longdo]
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, / ] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop [Add to Longdo]
圆形面包[yuán xíng miàn bāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, / ] bun [Add to Longdo]
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, ] bunker (underground fortification) [Add to Longdo]
布农族[Bù nóng zú, ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, / ] Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
平房[píng fáng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, ] bungalow [Add to Longdo]
掩体[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] bunker (military) [Add to Longdo]
暗堡[àn bǎo, ㄢˋ ㄅㄠˇ, ] bunker [Add to Longdo]
本生灯[běn shēng dēng, ㄅㄣˇ ㄕㄥ ㄉㄥ, / ] Bunsen burner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
分冊[ぶんさつ, bunsatsu] Einzelband, Lieferung [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] Teilung, Einteilung [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
分子[ぶんし, bunshi] Molekuel, Zaehler [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] Zweigstelle, Zweigbuero [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] Abzweigung, Gabelung [Add to Longdo]
分岐点[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
分析[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bun \Bun\, Bunn \Bunn\, n. [Scot. bun, bunn, OE. bunne, bonne;
   fr. Celtic; cf. Ir. bunna, Gael. bonnach, or OF. bugne tumor,
   Prov. F. bugne a kind of pancake; akin to OHG. bungo bulb,
   MHG. bunge, Prov. E. bung heap, cluster, bunny a small
   swelling.]
   1. any of a variety of slightly sweetened or plain raised
    cakes or bisquits, often having a glazing of sugar and
    milk on the top crust; as, a hot cross bun.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. a type of coiffure in which the hair is gathered into a
    coil or knot at the top of the head.
    [PJC]
 
   3. pl. the buttocks. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 BUN \BUN\ n. [acronym] (Med.)
   same as
 
   {blood urea nitrogen}; the concentration of nitrogen in blood
    present in the form of urea; -- used as a measure of
    kidney function.
 
   Note: Blood usually contains 10 to 15 mg of nitrogen per 100
      ml in the form of urea. --Stedman.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bun
   n 1: small rounded bread either plain or sweet [syn: {bun},
      {roll}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top