หรือคุณหมายถึง bull tongü?
Search result for

bull tongue

(2 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bull tongue-, *bull tongue*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bull tongue
   n 1: a heavy plow with a single wide blade; used chiefly in
      cotton fields

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bull tongue ( B UH1 L T AH1 NG)

 


  

 
bull tongue
 • n. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย [Hope]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Bull, Bulle, Bill, Null, null, Ball, buhlen, Ballen, ballen, bellen Tone, Tonsur, Tange, Tonne, Fondue, Tofu, Ton, Gong, Song, Tang, Togo, Bongo, Donau, Kongo, Tango, Monsun, Tonkunst

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bulle, bill, pull, full longue, tonie, dingue, dingué, longues, longuet, dogue, tonne, tonné, tonde, tonte, tangue, tangué, tondue, tonnée, tonies, tome, tomé, dogues, tomme, tonner, tonnes, tonnés, tondes, tontes, fongueux, dogme, donne, donné, d'ongle, d'onglé, d'orgue, d'ongles, d'onglet, d'onglés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top