Search result for

bug

(145 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bug-, *bug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bug[N] แมลง, See also: สัตว์ที่คล้ายแมลง
bug[N] เชื้อจุลินทรีย์, See also: เชื้อโรค, Syn. germ
bug[N] ความบกพร่อง, See also: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย, Syn. defect
bug[VT] รบกวน, See also: รำคาญ
bug[VT] ดักฟัง (ทางโทรศัพท์), See also: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง, Syn. tap
bug[N] คนที่คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ, See also: คนที่หมกหมุ่นเอาใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
buggy[N] รถเล็กไม่มีหลังคาและประตู, Syn. cart
bugle[N] แตรเดี่ยว, See also: แตรสัญญาณทหาร
bugger[N] คำเรียกแบบดูถูกและแสดงถึงอารมณ์โกรธ
bugler[N] นักเป่าแตรเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
bug-eyedadj. มีตาถลน,ประหลาดใจ
bug-juicen. เหล้า
bugbane(บัก'เบน) n. พืชจำพวก Cimicifuga
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
bugger(บัก'เกอะ) n. อ้ายหนุ่ม,หนู,อ้ายหนู,ผู้กระทำการสังวาสทางทวารหนัก,ผู้ร่วมเพศกับสัตว์
buggeryn. การร่วมเพศทางทวารหนัก,การ่วมเพศกับสัตว์
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
bughousen. โรงพยาบาลโรคจิต adj. บ้า
bugle(บิว'เกิล) {bugled,bugling,bugles} n. แตรเดียว v. เป่าแตรสัญญาณ, See also: bugler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
bugaboo(n) ผี,ตุ๊กแก
bugbear(n) ผี
buggy(n) รถม้าเปิดประทุน
bughouse(n) โรงพยาบาลบ้า
bugle(n) แตรทหาร,แตรเดี่ยว,เขาวัวสำหรับเป่า
bugle(vi) เป่าแตร,เป่าเขาวัว
bugler(n) คนเป่าแตร,คนเป่าเขาวัว
bugs(adj) บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคจิต,คลั่ง
bedbug(n) ตัวเรือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bugจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buggeryการชำเราแบบวิตถาร [ดู sodomy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bugจุดบกพร่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bugsเรือด [การแพทย์]
Bugs Triatomidเรือด [การแพทย์]
Bugs, Cone-Noseมวน [การแพทย์]
Bugs, Triatiomidเรือดไทรอาโทมิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anywhere, i got three bugs in his home And one in his car.อย่างไรก็ตามฉันจับแมลง 3 ตัว ในบ้านเขาและตัวนึงในรถ Not Cancer (2008)
Don't care about the bug bite.อย่าไปสนใจเรื่องแมลงกัดเลย The Itch (2008)
Ah, she's bugging me.อ้า.. เธอทำให้ฉันเป็นเหมือนแมลง The Itch (2008)
Have you seen this bug?คุณเห็นแมลงตัวนี้หรือเปล่า The Itch (2008)
I switched doctors after we found out that the other office was bugged.ผมเปลี่ยนหมอหลังจากรู้ว่ามีคนไข้เยอะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Ic bugan peos...อิค บูกัน เพออส... To Kill the King (2008)
If we look carefully, we could see a bug insideถ้ามองดีๆ จะเห็นแมลงอยู่ข้างใน Iljimae (2008)
The amber is evaluated by whether if it has bugs inside or not. Its prices are also differentiated by this method.คุณค่าของอำพันนี้ดูจากความแตกต่างว่ามีแมลงอยู่ด้านในหรือไม่ Iljimae (2008)
So stop bugging me and mind your own business.เลิกยุ่งวุ่นวายกับชั้น และนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอด้วย Baby and I (2008)
Whatever it is, you can't be buggered. I hope you're keeping it safe.ยังไงก็ตาม คุณคงจะไม่เหนื่อยมากนะ ผมหวังว่าคุณจะเก็บมันไว้ที่ปลอดภัยแล้วกัน The Bank Job (2008)
I always wanted to meet that bugger.ฉันอยากพบไอ้เวรนั่นอยู่ตลอด The Bank Job (2008)
...that those bugs could be destroyed.- นีล ...แมลงพวกนั้นโดนทำลายได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bugIt is human nature to be bugged by such things.
bugIt looks like Jacob has been bitten by the love bug.
bugWhen I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them.
bugWe're thoroughly prepared for the millennium bug.
bugI got a bug in my eye and I can't get it out.
bugOh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.
bugHe buggered it up.
bugThe wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.
bugI'm too old to be playing with bugs said the boy.
bugIt seems that the bugler broke in through an upstairs window.
bugThis will keep bugs off.
bugI love the outdoors but I hate bugs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมง[N] insect, See also: bug, beetle, moth, Syn. ตัวแมง, Example: ผมเผยอตัวขึ้นมาดูเจ้าตัวแมงที่ทำร้ายผม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกันส่วนหนึ่ง และส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง มีขา 8 หรือ 10 ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก
แมลง[N] insect, See also: bug, beetle, moth, Syn. ตัวแมลง, Example: ปัจจุบันมีการใช้เครื่องบินช่วยฉีดยาฆ่าแมลงแทนที่จะให้คนเดินจับด้วยมือทีละตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มี 6 ขา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปีก ซึ่งอาจจะมี 1 หรือ 2 คู่ แต่อาจจะพบพวกที่ไม่มีปีกก็ได้
เขนง[N] horn, See also: bugle, Syn. เขาสัตว์, Example: พิธีการของชนเผ่านี้ใช้เขนงซึ่งทำมาจากเขาวัว เป่าให้เกิดเสียงเพื่อเป็นสัญญาณบอกความหมายบางอย่าง, Thai definition: เขาวัวเขาควายที่ใช้เป่าบอกอาณัติสัญญาณ
แตรเดี่ยว[N] bugle, Count unit: ตัว, Thai definition: แตรที่ใช้เป่าเป็นสัญญาณในเวลานอน เวลาปลุก เป็นต้น
เครื่องดักฟัง[N] bug, Example: แม้ว่าเครื่องดักฟังจะมีประโยชน์อนันต์ แต่หากมันถูกค้นพบก็อาจตกเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายร้ายหลอกล่อมาติดกับได้เช่นกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แมง[n.] (maēng) EN: insect ; bug ; beetle ; moth   FR: insecte [m]
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: Giant Water Bug   
แมงแคง [n.] (maēng khaēng) EN: Stink Bug   
แมลง [n.] (malaēng) EN: insect ; bug   FR: insecte [m]
แมลงดานา [n. exp.] (malaēngdā nā) EN: Giant Water Bug   
แมลงแคง [n.] (malaēng khaēng) EN: Stink Bug   
แมลงแคงเขียว[n. exp.] (malaēng khaēng khīo) EN: Stink Bug   
มวนเขียว[n. exp.] (mūan khīo) EN: Stink Bug   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUG    B AH1 G
BUGS    B AH1 G Z
BUGH    B Y UW1 G
BUGG    B AH1 G
BUGA    B IY1 Y UW1 JH IY1 EY1
BUGA    B Y UW1 G AH0
BUGSY    B AH1 G Z IY0
BUGGE    B AH1 G
BUGAY    B Y UW1 G EY0
BUGGY    B AH1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bug    (v) (b uh1 g)
bugs    (v) (b uh1 g z)
buggy    (n) (b uh1 g ii)
bugle    (n) (b y uu1 g l)
bugged    (v) (b uh1 g d)
bugger    (v) (b uh1 g @ r)
bugler    (n) (b y uu1 g l @ r)
bugles    (n) (b y uu1 g l z)
bugaboo    (n) (b uh1 g @ b uu)
bugbear    (n) (b uh1 g b e@ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bug(n) |der, pl. Buge/ Büge| หัวเรือ
Bügel(n) |der, pl. Bügel| ขาแว่น
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte
bügeln(vt) |bügelte, hat gebügelt| รีดผ้า เช่น ein Hemd bügeln

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bug {m} [naut.] | im Bugbow; bows | in the bows [Add to Longdo]
Bug {m} (Flugzeug)nose [Add to Longdo]
Buganker {m}best bower [Add to Longdo]
Bugkorb {m} [naut.]pulpit [Add to Longdo]
Bugleine {f}bow line [Add to Longdo]
Bugrichtung {f}heading [Add to Longdo]
Bugüberhang {m} [naut.]prow [Add to Longdo]
Bug {m}prow [Add to Longdo]
Defekt {m}; Macke {f} | Defekte {pl}; Mucken {pl}bug | bugs [Add to Longdo]
Wanze {f}; Minispion {m} | Wanzen {pl}; Minispione {pl}bug | bugs [Add to Longdo]
bugwärts {adj}forward [Add to Longdo]
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
がぶがぶ[, gabugabu] (adj-na,adv,n) (on-mim) gulping down; guzzling; (P) [Add to Longdo]
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth [Add to Longdo]
オリーブグリーン[, ori-buguri-n] (n) olive green [Add to Longdo]
オンラインデバッギング[, onraindebaggingu] (n) {comp} online debugging [Add to Longdo]
オンラインデバッグ[, onraindebaggu] (n) {comp} online debug [Add to Longdo]
カメムシ目;椿象目[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs) [Add to Longdo]
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug [Add to Longdo]
クリエーティブグループ[, kurie-teibuguru-pu] (n) creative group [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
号筒[hào tǒng, ㄏㄠˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] bugle [Add to Longdo]
号角[hào jiǎo, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bugle horn [Add to Longdo]
飞虫[fēi chóng, ㄈㄟ ㄔㄨㄥˊ, / ] bug [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
デバッガ[でばっが, debagga] debugger [Add to Longdo]
デバッギングモニタ[でばっぎんぐもにた, debaggingumonita] debugging monitor [Add to Longdo]
デバッグ[でばっぐ, debaggu] debug (vs) [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
デバッグ行[でばっぐぎょう, debaggugyou] debugging line [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]
バグ[ばぐ, bagu] (computer) bug [Add to Longdo]
外部型[がいぶがた, gaibugata] external type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侮言[ぶげん, bugen] Beleidigung [Add to Longdo]
舞楽[ぶがく, bugaku] altjapanische_Hofmusik_mit_Tanz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bug \Bug\ (b[u^]g), n. [OE. bugge, fr. W. bwg, bwgan, hobgoblin,
   scarecrow, bugbear. Cf. {Bogey}, {Boggle}.]
   1. A bugbear; anything which terrifies. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sir, spare your threats:
       The bug which you would fright me with I seek.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A general name applied to various insects
    belonging to the Hemiptera; as, the squash bug; the chinch
    bug, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) An insect of the genus {Cimex}, especially the
    bedbug ({Cimex lectularius}). See {Bedbug}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) One of various species of Coleoptera; as, the
    ladybug; potato bug, etc.; loosely, any beetle.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) One of certain kinds of Crustacea; as, the sow
    bug; pill bug; bait bug; salve bug, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: According to popular usage in England and among
      housekeepers in America around 1900, bug, when not
      joined with some qualifying word, was used specifically
      for {bedbug}. As a general term it is now used very
      loosely in America as a colloquial term to mean any
      small crawling thing, such as an insect or arachnid,
      and was formerly used still more loosely in England.
      "God's rare workmanship in the ant, the poorest bug
      that creeps." --Rogers (--Naaman). "This bug with
      gilded wings." --Pope.
      [1913 Webster +PJC]
 
   6. (Computers) An error in the coding of a computer program,
    especially one causing the program to malfunction or fail.
    See, for example, {year 2000 bug}. "That's not a bug, it's
    a feature!"
    [PJC]
 
   7. Any unexpected defect or flaw, such as in a machine or a
    plan.
    [PJC]
 
   8. A hidden electronic listening device, used to hear or
    record conversations surreptitiously.
    [PJC]
 
   9. An infectious microorganism; a germ[4]. [Colloq.]
    [PJC]
 
   10. An undiagnosed illness, usually mild, believed to be
     caused by an infectious organism. [Colloq.]
 
   Note: In some communities in the 1990's, the incidence of
      AIDS is high and AIDS is referred to colloquially as
      "the bug".
      [PJC]
 
   11. An enthusiast; -- used mostly in combination, as a camera
     bug. [Colloq.]
     [PJC]
 
   {Bait bug}. See under {Bait}.
 
   {Bug word}, swaggering or threatening language. [Obs.]
    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bug \Bug\ (b[u^]g), v. t.
   to {annoy}; to bother or pester.
   [PJC] Bugaboo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bug
   n 1: general term for any insect or similar creeping or crawling
      invertebrate
   2: a fault or defect in a computer program, system, or machine
     [syn: {bug}, {glitch}]
   3: a small hidden microphone; for listening secretly
   4: insects with sucking mouthparts and forewings thickened and
     leathery at the base; usually show incomplete metamorphosis
     [syn: {hemipterous insect}, {bug}, {hemipteran},
     {hemipteron}]
   5: a minute life form (especially a disease-causing bacterium);
     the term is not in technical use [syn: {microbe}, {bug},
     {germ}]
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]
   2: tap a telephone or telegraph wire to get information; "The
     FBI was tapping the phone line of the suspected spy"; "Is
     this hotel room bugged?" [syn: {wiretap}, {tap}, {intercept},
     {bug}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bug
  n.
 
   An unwanted and unintended property of a program or piece of hardware, esp.
   one that causes it to malfunction. Antonym of {feature}. Examples: ?There's
   a bug in the editor: it writes things out backwards.? ?The system crashed
   because of a hardware bug.? ?Fred is a winner, but he has a few bugs?
   (i.e., Fred is a good guy, but he has a few personality problems).
 
   Historical note: Admiral Grace Hopper (an early computing pioneer better
   known for inventing {COBOL}) liked to tell a story in which a technician
   solved a {glitch} in the Harvard Mark II machine by pulling an actual
   insect out from between the contacts of one of its relays, and she
   subsequently promulgated {bug} in its hackish sense as a joke about the
   incident (though, as she was careful to admit, she was not there when it
   happened). For many years the logbook associated with the incident and the
   actual bug in question (a moth) sat in a display case at the Naval Surface
   Warfare Center (NSWC). The entire story, with a picture of the logbook and
   the moth taped into it, is recorded in the Annals of the History of
   Computing, Vol. 3, No. 3 (July 1981), pp. 285--286.
 
   The text of the log entry (from September 9, 1947), reads ?1545 Relay #70
   Panel F (moth) in relay. First actual case of bug being found?. This
   wording establishes that the term was already in use at the time in its
   current specific sense ? and Hopper herself reports that the term bug was
   regularly applied to problems in radar electronics during WWII.
 
   [bugpic-col]
 
   The ?original bug? (the caption date is incorrect)
 
   Indeed, the use of bug to mean an industrial defect was already established
   in Thomas Edison's time, and a more specific and rather modern use can be
   found in an electrical handbook from 1896 (Hawkin's New Catechism of
   Electricity, Theo. Audel & Co.) which says: ?The term ?bug? is used to a
   limited extent to designate any fault or trouble in the connections or
   working of electric apparatus.? It further notes that the term is ?said to
   have originated in quadruplex telegraphy and have been transferred to all
   electric apparatus.?
 
   The latter observation may explain a common folk etymology of the term;
   that it came from telephone company usage, in which ?bugs in a telephone
   cable? were blamed for noisy lines. Though this derivation seems to be
   mistaken, it may well be a distorted memory of a joke first current among
   telegraph operators more than a century ago!
 
   Or perhaps not a joke. Historians of the field inform us that the term
   ?bug? was regularly used in the early days of telegraphy to refer to a
   variety of semi-automatic telegraphy keyers that would send a string of
   dots if you held them down. In fact, the Vibroplex keyers (which were among
   the most common of this type) even had a graphic of a beetle on them (and
   still do)! While the ability to send repeated dots automatically was very
   useful for professional morse code operators, these were also significantly
   trickier to use than the older manual keyers, and it could take some
   practice to ensure one didn't introduce extraneous dots into the code by
   holding the key down a fraction too long. In the hands of an inexperienced
   operator, a Vibroplex ?bug? on the line could mean that a lot of garbled
   Morse would soon be coming your way.
 
   Further, the term ?bug? has long been used among radio technicians to
   describe a device that converts electromagnetic field variations into
   acoustic signals. It is used to trace radio interference and look for
   dangerous radio emissions. Radio community usage derives from the
   roach-like shape of the first versions used by 19th century physicists. The
   first versions consisted of a coil of wire (roach body), with the two wire
   ends sticking out and bent back to nearly touch forming a spark gap (roach
   antennae). The bug is to the radio technician what the stethoscope is to
   the stereotypical medical doctor. This sense is almost certainly ancestral
   to modern use of ?bug? for a covert monitoring device, but may also have
   contributed to the use of ?bug? for the effects of radio interference
   itself.
 
   Actually, use of bug in the general sense of a disruptive event goes back
   to Shakespeare! (Henry VI, part III - Act V, Scene II: King Edward: ?So,
   lie thou there. Die thou; and die our fear; For Warwick was a bug that
   fear'd us all.?) In the first edition of Samuel Johnson's dictionary one
   meaning of bug is ?A frightful object; a walking spectre?; this is traced
   to ?bugbear?, a Welsh term for a variety of mythological monster which (to
   complete the circle) has recently been reintroduced into the popular
   lexicon through fantasy role-playing games.
 
   In any case, in jargon the word almost never refers to insects. Here is a
   plausible conversation that never actually happened: ?There is a bug in
   this ant farm!? ?What do you mean? I don't see any ants in it.? ?That's the
   bug.?
 
   A careful discussion of the etymological issues can be found in a paper by
   Fred R. Shapiro, 1987, ?Entomology of the Computer Bug: History and
   Folklore?, American Speech 62(4):376-378.
 
   [There has been a widespread myth that the original bug was moved to the
   Smithsonian, and an earlier version of this entry so asserted. A
   correspondent who thought to check discovered that the bug was not there.
   While investigating this in late 1990, your editor discovered that the NSWC
   still had the bug, but had unsuccessfully tried to get the Smithsonian to
   accept it ? and that the present curator of their History of American
   Technology Museum didn't know this and agreed that it would make a
   worthwhile exhibit. It was moved to the Smithsonian in mid-1991, but due to
   space and money constraints was not actually exhibited for years
   afterwards. Thus, the process of investigating the original-computer-bug
   bug fixed it in an entirely unexpected way, by making the myth true! ?ESR]
 
   [73-07-29]
 
   It helps to remember that this dates from 1973.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bug
   abdomen; belly; tummy
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bug [buːk] (n) , s.(m )
   prow
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top