Search result for

brush

(126 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brush-, *brush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush[VT] ปัด
brush[VI] แปรง
brush[N] แปรง
brush[N] การสัมผัสเบาๆ, Syn. touch
brush[VT] กวาด, Syn. sweep
brush[N] ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า
brush[N] หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
brush up[PHRV] แปรงขึ้น
brush up[PHRV] (ศึกษา)ปรับปรุง, Syn. polish up, rub up
brush off[PHRV] (แปรง) ทำความสะอาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
hairbrushn. แปรงขน
nailbrush(เนล'บรัช) n. แปรงขัดเล็บ
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน

English-Thai: Nontri Dictionary
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
underbrush(n) พุ่มไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brushพู่กัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brushing technique, crevicularวิธีแปรงร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brushกวาด [การแพทย์]
Brush Borderวิลไลขนาดเล็ก,บรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Brush Cellsเซลล์แปรง [การแพทย์]
Brushesแปรงอันเล็ก [การแพทย์]
Brushes, Cytologyแปรงขูดเนื้อ [การแพทย์]
Brushes, Magnaแปรงแม่เหล็ก [การแพทย์]
Brushes, Washingแปรงล้าง [การแพทย์]
Brushing Methodการใช้แปรงปัด [การแพทย์]
Brushlikeเหมือนไม้กวาด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brush (vi) แตะ
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
See also: R. brush, house

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, you've moved her brush, haven't you?นี่คุณขยับที่เเปรงผมใช่มั้ย Rebecca (1940)
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที Rebecca (1940)
Look, don't brush me off.นี่คุณ อย่าไล่ผมไป Oh, God! (1977)
Give me the brush, I'll do it. All right.- หนูทำเองก็ได้ Punchline (1988)
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน Field of Dreams (1989)
The memories will be so thick, they'll have to brush them away from their faces.ความทรงจำจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด จนพวกเขาต้องปัดมันออกไปบ้าง Field of Dreams (1989)
Now try your best to stay calm Brush up your Sunday Salaamเอาละ สงบใจไว้ ทำความสะอาดวันอาทิตย์ของเจ้าเสียใหม่ ซาลาม Aladdin (1992)
- You hide over here in the brush.- แล้วซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ตรงนั้น Of Mice and Men (1992)
- Hide in the brush.- ซ่อนในพุ่มไม้ Of Mice and Men (1992)
You hide in the brush until I come for you. Can you remember that?ซ่อนอยู่จนกว่าฉันจะมาหานาย จำได้ใช่มั้ย Of Mice and Men (1992)
Sure I can, George. Hide in the brush till you come for me.แน่นอน จอร์จ ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้จนกว่านายจะมา Of Mice and Men (1992)
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brushAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
brushBrush off the dust from your shoes.
brushBrush your teeth.
brushBrush your teeth after each meal.
brushBrush your teeth after meals.
brushBrush your teeth before going to bed.
brushBrush your teeth clean.
brushBrush your teeth clean after each meal.
brushBrush your teeth every day.
brushBrush your teeth, however sleepy you are.
brushBrush your teeth twice a day at least.
brushDid you brush your teeth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
ปัด[V] sweep, See also: brush away, Example: เมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญ้าหางและขาของมันก็จะปัดแมลงต่างๆ, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบก
แปรง[N] brush, See also: scrub, Example: นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ
แปรง[V] brush, See also: scrub, clean, buff, polish, Syn. ถู, ขัด, Example: ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย, Thai definition: ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง
แปรงฟัน[V] brush the teeth, Syn. ถูฟัน, สีฟัน, ขัดฟัน, Example: เราควรหัดให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งจนเป็นสุขนิสัยที่ดี, Thai definition: ถูฟันหรือขัดฟันด้วยแปรง
เสย[V] brush back, See also: swing up, Example: วันพลยกมือเสยผมด้วยท่าที่เคยชิน, Thai definition: ช้อนขึ้น
ถูฟัน[V] brush one's teeth, Syn. แปรงฟัน, Example: เด็กที่ฟันเริ่มขึ้น ควรทำความสะอาดฟันด้วยการใช้ผ้าสะอาดถูฟัน
กำบัด[V] brush away, See also: push away, sweep away, Syn. ปัด, Example: เทพเจ้ากำบัดปัดโพยภัย
การแปรง[N] brushing, See also: sweeping or polishing with a brush, Syn. การขัด, Example: การทำความสะอาดผ้าที่เลอะมากๆ ควรจะต้องทำการแปรงหนักๆ เวลาซัก
การแปรง[N] brushing, See also: give (hair) a brush, Syn. การหวี, การสาง, Example: การแปรงขนสุนัขที่มีขนเยอะๆ ควรแปรงทุก 2-3 วัน ขนจะได้ไม่เป็นสังกะตัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: scratch ; brush   FR: gratter ; effleurer ; toucher
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep   FR: balayer
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: Cupid's Shaving-brush   
เม่นหางพวง[n. exp.] (men hāng phūang) EN: Asiatic Brush-tailed Porcupine   
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
นกคัคคูหางแพน[n. prop.] (nok khakkhū hāngphaēn) EN: Rusty-breasted Cuckoo ; Brush Cuckoo   FR: Coucou à ventre roux [m] ; Coucou à poitrine rousse [m]
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe   FR: essuyer ; épousseter
พู่กัน[n.] (phūkan) EN: paintbrush   FR: pinceau [m]
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUSH    B R AH1 SH
BRUSHY    B R AH1 SH IY0
BRUSHED    B R AH1 SH T
BRUSHES    B R AH1 SH AH0 Z
BRUSHING    B R AH1 SH IH0 NG
BRUSHABER    B R AH1 SH AH0 B ER0
BRUSHFIRE    B R AH1 SH F AY2 R
BRUSHWORK    B R AH1 SH W ER2 K
BRUSHFIRES    B R AH1 SH F AY2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brush    (v) (b r uh1 sh)
brushed    (v) (b r uh1 sh t)
brushes    (v) (b r uh1 sh i z)
brush-up    (n) - (b r uh1 sh - uh p)
brushing    (v) (b r uh1 sh i ng)
brush-off    (n) - (b r uh1 sh - o f)
brush-ups    (n) - (b r uh1 sh - uh p s)
brushwood    (n) (b r uh1 sh w u d)
brushwork    (n) (b r uh1 sh w @@ k)
brush-offs    (n) - (b r uh1 sh - o f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürstenglättung {f}brush glazing [Add to Longdo]
Bürstenhalter {m}brush holder [Add to Longdo]
Buschhuhn {n} [ornith.]Brush Turkey [Add to Longdo]
Buschtaube {f} [ornith.]Brush Bronzewing [Add to Longdo]
Buschkuckuck {m} [ornith.]Brush Cuckoo [Add to Longdo]
Pinselalgen {pl} (Audouinella)brush algae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
エアブラシ[, eaburashi] (n) airbrush [Add to Longdo]
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub [Add to Longdo]
デッキブラシ[, dekkiburashi] (n) deck brush [Add to Longdo]
フォトブラシ[, fotoburashi] (n) {comp} photo brush [Add to Longdo]
ブラシ[, burashi] (n) (1) brush; (adj-f) (2) brushy; (P) [Add to Longdo]
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush [Add to Longdo]
ブラッシー[, burasshi-] (n) (1) brassie (type of golf club); brassy; brassey; (adj-f) (2) brushy; (P) [Add to Longdo]
ブラッシュ[, burasshu] (n) brush [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, ] brush; scrub [Add to Longdo]
[dǎn, ㄉㄢˇ, / ] brush away; dust off; a brush or duster; to dust [Add to Longdo]
毛刷[máo shuà, ㄇㄠˊ ㄕㄨㄚˋ, ] brush [Add to Longdo]
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, / ] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\, v. t. [imp. & p. p. {Brushed} (br[u^]sht); p. pr.
   & vb. n. {Brushing}.] [OE. bruschen; cf. F. brosser. See
   {Brush}, n.]
   1. To apply a brush to, according to its particular use; to
    rub, smooth, clean, paint, etc., with a brush. "A' brushes
    his hat o' mornings." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch in passing, or to pass lightly over, as with a
    brush.
    [1913 Webster]
 
       Some spread their sailes, some with strong oars
       sweep
       The waters smooth, and brush the buxom wave.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Brushed with the kiss of rustling wings. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove or gather by brushing, or by an act like that of
    brushing, or by passing lightly over, as wind; -- commonly
    with off.
    [1913 Webster]
 
       As wicked dew as e'er my mother brushed
       With raven's feather from unwholesome fen. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And from the boughts brush off the evil dew.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To brush aside}, to remove from one's way, as with a brush.
    
 
   {To brush away}, to remove, as with a brush or brushing
    motion.
 
   {To brush up}, to paint, or make clean or bright with a
    brush; to cleanse or improve; to renew.
    [1913 Webster]
 
       You have commissioned me to paint your shop, and I
       have done my best to brush you up like your
       neighbors.              --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\ (br[u^]sh), n. [OE. brusche, OF. broche, broce,
   brosse, brushwood, F. brosse brush, LL. brustia, bruscia, fr.
   OHG. brusta, brust, bristle, G. borste bristle, b["u]rste
   brush. See {Bristle}, n., and cf. {Browse}.]
   1. An instrument composed of bristles, or other like
    material, set in a suitable back or handle, as of wood,
    bone, or ivory, and used for various purposes, as in
    removing dust from clothes, laying on colors, etc. Brushes
    have different shapes and names according to their use;
    as, clothes brush, paint brush, tooth brush, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. The bushy tail of a fox.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A tuft of hair on the mandibles.
    [1913 Webster]
 
   4. Branches of trees lopped off; brushwood.
    [1913 Webster]
 
   5. A thicket of shrubs or small trees; the shrubs and small
    trees in a wood; underbrush.
    [1913 Webster]
 
   6. land covered with brush[5]; in Australia, a dense growth
    of vegetation in good soil, including shrubs and trees,
    mostly small.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   7. (Elec.) A bundle of flexible wires or thin plates of
    metal, used to conduct an electrical current to or from
    the commutator of a dynamo, electric motor, or similar
    apparatus.
    [1913 Webster]
 
   8. The act of brushing; as, to give one's clothes a brush; a
    rubbing or grazing with a quick motion; a light touch; as,
    we got a brush from the wheel as it passed.
    [1913 Webster]
 
       [As leaves] have with one winter's brush
       Fell from their boughts.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A skirmish; a slight encounter; a shock or collision; as,
    to have a brush with an enemy; a brush with the law.
    [1913 Webster]
 
       Let grow thy sinews till their knots be strong,
       And tempt not yet the brushes of the war. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A short contest, or trial, of speed.
     [1913 Webster]
 
        Let us enjoy a brush across the country. --Cornhill
                          Mag.
     [1913 Webster]
 
   {Electrical brush}, a form of the electric discharge
    characterized by a brushlike appearance of luminous rays
    diverging from an electrified body.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\, v. i.
   To move nimbly in haste; to move so lightly as scarcely to be
   perceived; as, to brush by.
   [1913 Webster]
 
      Snatching his hat, he brushed off like the wind.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brush
   n 1: a dense growth of bushes [syn: {brush}, {brushwood},
      {coppice}, {copse}, {thicket}]
   2: an implement that has hairs or bristles firmly set into a
     handle
   3: momentary contact [syn: {brush}, {light touch}]
   4: conducts current between rotating and stationary parts of a
     generator or motor
   5: a bushy tail or part of a bushy tail (especially of the fox)
   6: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash}, {encounter},
     {skirmish}]
   7: the act of brushing your teeth; "the dentist recommended two
     brushes a day" [syn: {brush}, {brushing}]
   8: the act of brushing your hair; "he gave his hair a quick
     brush" [syn: {brush}, {brushing}]
   9: contact with something dangerous or undesirable; "I had a
     brush with danger on my way to work"; "he tried to avoid any
     brushes with the police"
   v 1: rub with a brush, or as if with a brush; "Johnson brushed
      the hairs from his jacket"
   2: touch lightly and briefly; "He brushed the wall lightly"
   3: clean with a brush; "She brushed the suit before hanging it
     back into the closet"
   4: sweep across or over; "Her long skirt brushed the floor"; "A
     gasp swept cross the audience" [syn: {brush}, {sweep}]
   5: remove with or as if with a brush; "brush away the crumbs";
     "brush the dust from the jacket"; "brush aside the
     objections"
   6: cover by brushing; "brush the bread with melted butter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top