Search result for

bring up

(59 entries)
(0.0981 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring up-, *bring up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring up[PHRV] นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า, See also: นำหรือพาขึ้นบันไดไป, Syn. come up, go up, send up, take up
bring up[PHRV] เลี้ยงดู, See also: ให้การศึกษา, Syn. drag up, fetch up
bring up[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดถึง, แนะนำ, Syn. come up, fling up, raise with, sling up, throw up
bring up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: อาเจียน, Syn. cast up, chuck up, come up
bring up[PHRV] หยุด(ม้า)ทันที
bring up[PHRV] หยุดแล่นเรือ, See also: จอดเรือ, Syn. bring to, come to, heave to
bring up[PHRV] ทำให้(คน)หยุดกึก, See also: ทำให้หยุดทันที
bring up[PHRV] ทำให้มาถึง, See also: นำมา, Syn. come up
bring up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, Syn. tell off
bring up[PHRV] นำตัวขึ้นศาล, Syn. have up

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bring up the cannon! - Company, on your...เอาปืนใหญ่มา ทหาร ตรง... The Little Prince (1974)
- Bring up the harbour cameras.ตัดเข้ากล้องที่อ่าว ดึงภาพทุกกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ The Truman Show (1998)
Just bring up the grades.ดึงเกรดขึ้นเถอะ Rushmore (1998)
Okay, but before you guys go, I want to bring up one thing:โอเค แต่ก่อนที่คุณจะไป ฉันอยากพูดเรื่องนึง Punch-Drunk Love (2002)
Why the hell did you bring up his name?แกจะพูดถึงชื่อนั้นทำไมกันวะ Crazy First Love (2003)
Don't bring up my mom!อยากลามปามถึงแม่ฉันนะ A Tale of Two Sisters (2003)
You promised not to bring up that closetสัญญาแล้วนะว่า จะไม่พูดถึงตู้เสื้อผ้านั้น A Tale of Two Sisters (2003)
Okay, bring up the satellite shots.โอเค ดึงภาพ ถ่ายของแซทเทิลไลท์ขึ้นจอซิ Pilot (2004)
Here's a $2,000 question, and I see this one has a visual clue, so, Tanya, if you could bring up our visual.นี่คือคำถาม 2,000 ดอลลาร์ และผมเห็นว่าคำถามข้อนี้ต้องใช้ภาพประกอบ ดังนั้น ธัญญ่า รบกวนคุณแสดงรูปภาพของเราหน่อยครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Bring up the wild!เอาป่ากลับคืนมา! Madagascar (2005)
Hoisting the jib. Bring up with a round turn.กว้านใบขึ้น กลับลำเรือขึ้นมาให้ได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Gather around. Try to bring up more emotions.มารวมกัน พยายามดึงอารมณ์ให้มากกว่านี้ A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring upHuman beings alone take a very long time to bring up their little ones.
bring upIt is a quite hard thing to bring up a child.
bring upI want to bring up my son as my father did me.
bring upThat is not a proper subject to bring up in conversation at the dinner table.
bring upThe higher the ratio of children to parents, the harder it is to bring up the children.
bring upWhat does it matter how they bring up their own children?
bring upYou don't need to bring up "A Winter Sonata" to show that South Korean culture having an unexpected boom in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีเข่า[V] hit with the knee, See also: bring up the knee against a person, Example: คนร้ายจับคอเด็กสาวโน้มเหวี่ยงโยกคอตีเข่าจนร่างบอบบางกองนิ่งอยู่กับพื้น, Thai definition: ยกเข่าขึ้นกระแทก
ทันโลก[V] modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
หยิบยก[V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
หยิบ[V] bring up, See also: raise, Syn. หยิบยก, นำมา, เสนอ, Example: นักเคลื่อนไหวต่อต้านหยิบเอาประเด็นเส้นทางเดินช้างป่ามาเป็นข้อต่อสู้ในการต่อต้านโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
ฟักฟูม[V] bring up, See also: take care, raise, Syn. ฟูมฟัก, Example: เธอจึงรู้สึกเบาใจลงบ้างที่ยังมีคนคอยฟักฟูมลูกแทนยามเมื่อออกไปทำงาน, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคองเลี้ยงดู
ฟูมฟัก[V] bring up, See also: nurture, take care, raise, Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง, Example: หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย, Thai definition: เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง
ฟูมเลี้ยง[V] take care of, See also: bring up, raise, Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง, Example: น้าสาวฟูมเลี้ยงเขาและน้องชายเหมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง, Thai definition: ดูแลรักษาเลี้ยงให้อิ่มเป็นสุข
มุ่งเสนอ[V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
ต่อความยาวสาวความยืด[V] bring up a side issue to complicate the matter, Example: ฉันไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยืดกับคนอย่างเธอ, Thai definition: พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่องเกินสมควร, Notes: สำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up   FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up   FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand   FR: ériger ; installer ; dresser
หยิบ[v.] (yip) EN: bring up ; raise   
หยิบยก[v.] (yipyok) EN: bring up ; raise ; put forward ; advance ; present   

Japanese-English: EDICT Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] (v1,vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
育む(P);育くむ(io)[はぐくむ, hagukumu] (v5m,vt) to raise; to rear; to bring up; (P) [Add to Longdo]
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently [Add to Longdo]
議題に上す[ぎだいにのぼす, gidaininobosu] (exp,v5s) to bring up for discussion [Add to Longdo]
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P) [Add to Longdo]
守り立てる[もりたてる, moritateru] (v1,vt) to bring up; to support; to rally [Add to Longdo]
手塩に掛ける;手塩にかける[てしおにかける, teshionikakeru] (exp,v1) to bring up under one's personal care [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring up
   v 1: summon into action or bring into existence, often as if by
      magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured
      wild birds in the air"; "call down the spirits from the
      mountain" [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke},
      {evoke}, {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put
      forward}, {call forth}]
   2: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn: {rear},
     {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}]
   3: promote from a lower position or rank; "This player was
     brought up to the major league"
   4: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands";
     "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up},
     {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down},
     {lower}, {take down}]
   5: cause to come to a sudden stop; "The noise brought her up in
     shock"
   6: put forward for consideration or discussion; "raise the
     question of promotions"; "bring up an unpleasant topic" [syn:
     {raise}, {bring up}]
   7: make reference to; "His name was mentioned in connection with
     the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up}, {cite},
     {name}, {refer}]
   8: cause to load (an operating system) and start the initial
     processes; "boot your computer" [syn: {boot}, {reboot},
     {bring up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top