Search result for

breakaways

(29 entries)
(1.5657 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breakaways-, *breakaways*, breakaway
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา breakaways มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *breakaways*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breakaway[ADJ] ซึ่งแยกตัวออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tractor breakaway valveลิ้นนิรภัยเมื่อหัวลากหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anton Beresch, a former army officer in one of the Russian breakaway republics.แอนทอน เบเรช อดีตทหารของรัฐที่แยกออกมาจากรัสเซีย หมายความว่านี่เกี่ยวข้องกับการลงนามแน่ๆ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Roanoke on a breakaway!โรอาโน้คหลุดไปแล้ว! The Love Guru (2008)
Roanoke on the breakaway, just him and Grande!โรอาโน้คหลุดเดี่ยว เหลือแค่เขากับกรานเด้! The Love Guru (2008)
Match our speed and bearing after breakaway.รักษาความเร็วและทิศทางหลังจากยิงออกไป Today Is the Day: Part 1 (2009)
I am spending a lot of money on breakaway clothing.ผมเสียเงินไปเยอะกับเสื้อผ้า Interpretive Dance (2010)
We ran an operation to capture the leader of a breakaway ira faction years ago.เราได้มีปฎิบัติการเพื่อจับตัวหัวหน้าทีม ที่แยกตัวออกจากกลุ่ม IRA เมื่อหลายปีก่อน Valhalla (2011)
And he caught the breakaway and deked the defenseman?และเขาจับผู้เล่นที่ลอดมาได้ และล้มผู้เล่นตำแหน่งป้องกัน Sacrifice (2012)
- I got the breakaway! - Great work, Bean.ฉันรู้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอ ฉันจะไม่ให้อภัยตนเอง Ender's Game (2013)
Besides, George and I are talking. (Cheering) Now he has that breakaway speed.อีกอย่าง จอร์จกับฉันกำลังคุยกันอยู่ เฮ้ จอร์จมากับฉันแป๊ปนึงได้ไหม Endgame (2013)
♪ The breakaways ♪#คนที่แปลกแยก# Sweet Dreams (2013)
I estimate a 12-point count based on the breakaway spurs.ฉันกะประมาณเป็นชนิด12ซี่ จากส่วนเดือยที่ยื่นออกมา The Doll in the Derby (2013)
What's the lesson? What is the take away? Don't mess with Maui when he's on a breakawayไงล่ะยูว์ เป็นใครก็คงดูไม่ยาก ลองดีกับมาวอิดูสิแล้วจะต้องลำบาก Moana (2016)
Those are for breakaway roping.นั่นเป็นถ้วยแข่งโรดิโอคล้องวัว Logan (2017)
The son, Breakaway Threat, was the horse they said no one could buy.Der Sohn, Breakaway Fred, galt als unbezähmbar. The Protector (1985)
Breakaway Threat, to the people of Hong Kong.Breakaway Fred, mein Geschenk an die Bevölkerung von Hongkong. The Protector (1985)
Mr. Ko, how soon will Breakaway Threat be able to race?Wann wird Breakaway Fred zum ersten Mal bei einem Rennen starten? The Protector (1985)
Breakaway Threat will be running one week from Saturday.Breakaway Fred wird in genau einer Woche zum ersten Mal starten. The Protector (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
BREAKAWAY    B R EY1 K AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breakaway    (n) (b r ei1 k @ w ei)
breakaways    (n) (b r ei1 k @ w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzugsstrom {m}locked rotor current; breakaway starting current [Add to Longdo]
Schleudern {n}breakaway; swerve; skid [Add to Longdo]
Ausbrechen {n} (Fahrzeug)breakaway [Add to Longdo]
kritische Geschwindigkeit {f} bei Querhaftungbreakaway speed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
離脱[りだつ, ridatsu] (n,vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top