Search result for

borderlines

(75 entries)
(1.8563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borderlines-, *borderlines*, borderline
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา borderlines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *borderlines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borderline[N] เส้นแบ่งขอบเขต, See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต, Syn. borders
borderline[ADJ] ตามชายแดน, See also: ก้ำกึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate

English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borderline hypertensionความดันเลือดสูงก้ำกึ่ง, ความดันเลือดสูงคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
case, borderlineกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypertension, borderlineความดันเลือดสูงก้ำกึ่ง, ความดันเลือดสูงคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Cells, Borderlineเซลล์ที่มีลักษณะกึ่งๆกลางๆ [การแพทย์]
Intelligence, Borderlingระดับคาบเส้นปัญญาอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
- Borderline mediocre, if you ask me.-ผมว่าค่อนไปทางแย่เลยแหละ Nowhere Boy (2009)
All right, let's rehearse then. ## ["Borderline"]เอาล่ะ มาซ้อมกัน The Power of Madonna (2010)
Look, what you did was borderline evil.ที่เธอทำน่ะชั่วร้ายมาก You Must Meet My Wife (2010)
A behavior which tells us we're dealing with a borderline personality.ลักษณะเช่นนี้ทำให้รู้ว่า คนร้ายมีบุคลิกคาบลูกคาบดอก Reflection of Desire (2010)
Borderline of going crazy.ใกล้จะบ้า Episode #1.2 (2010)
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง Beastly (2011)
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น I'm Still Here (2011)
A few hours ago, you were swigging whiskey and talking like a borderline suicide.เปล่า แต่บางทีเราน่าจะคุยกันเรื่องนั้น ไม่กี่ชั่วโมงก่อนคุณดื่มเหล้า Mutiny (2011)
Oh, that is borderline adorable, but I wasn't here to see you.โอ้ เป็นความคิดที่น่าชื่นชม แต่ฉันไม่ได้มาหาคุณ Beauty and the Feast (2011)
* We're gonna fly to screw each morning * * we're gonna smile the entire time * * we're gonna be more happy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna get more calm and normal * * we're gonna fix our state of mind * * we're gonna be less crazy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna stand holding hands in a brand new land * * far away from the borderline * * we're gonna seem like a mainstream dream * * and be appealing to all mankind * * we're gonna have more fun and be less weird * * than the first two years combined * * and we're gonna live forever *เจฟ Biology 101 (2011)
Director Vance told me to expect some push-back from you, but you're being borderline disrespectful.ผอ.แวนท์ บอกผมให้คอยรับ การตอบโต้จากคุณ แต่นี่คุณหมิ่นเหม่จะไม่ให้เกียรติ์ผม Nature of the Beast (2011)
borderline supernatural.ก้ำกึ่งกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ Disturbing Behavior (2011)
Well, maybe you should've thought of that before you walked all over me in your borderline-sociopathic climb to the top.หรอ งั้นเธอควรจะคิด ก่อนจะเหยียบฉัน ในขอบเขตของสังคมของเธอ\ เพื่อแต่ขึ้นจุดสูงสุด Mash Off (2011)
Borderline panic verging on controlled hysteria.ตื่นตระหนก แต่สามารถควบคุมได้ครับ Cyber Threat (2011)
You took pity on a borderline alcoholic vampire hunter, and you never even thought to look any deeper.เธอเห็นใจนักล่าแวมไพร์ขี้เหล้า และเธอไม่เคยมองให้มันลึกลงไปอีก 1912 (2012)
Would you want to know if your boyfriend had this revolting secret that borderline ruined his life on a daily basis, or would you rather remain blissful... but never have the chance to completely understand him?ว่าแฟนเธอมีความลับที่น่ารังเกียจ ที่ก้ำกึ่งในการทำลายชีวิตตัวเองทุกๆ วัน หรือเธออยากจะมีความสุขต่อไป Partial Eclipse of the Heart (2012)
Well, let me tell you what else he has-- an itchy trigger finger and borderline psychotic tendencies.เอาล่ะ ฉันจะบอกอะไรนายให้นะ ว่าเขาน่ะ ฆ่าเป็นว่าเล่น และ มีแนวโน้มโรคจิตอีกต่างหาก Authority Always Wins (2012)
So now you know I'm pushing 50, borderline incontinent, and women are scared of my junk.ตอนนี้คุณรู้แล้ว ผมใกล้จะ 50 ไม้ใกล้ฝั่ง และผู้หญิงกลัวไอ้นั่นของผม Lost My Power (2012)
The word "mulatto," is it okay or just borderline?คำว่า Mulatto นี่โอเคแล้ว หรือว่าแค่ Borderline ก็พอ? Digital Estate Planning (2012)
You're making a huge, life-ruining mistake by moving in with a woman who turned you into an agoraphobic, turtle-faced, borderline alcoholic.นายกำลังจะทำเป็นเรื่องใหญ่ ชีวิตกำลังจะยุ่งยากโดยการย้ายเข้ามา กับผู้หญิงที่เปลี่ยนนาย See Ya (2012)
Borderline brain-dead moron!ปัญญาอ่อน สมองตายอยู่ชายแดน Catch Me If You Can (2013)
This is an example of projection and polarization, a black-and-white thinking which when coupled with impulsivity, anger, and outbursts of violence indicates that this unsub's most likely suffering from an extreme case of borderline personality disorder.นี่เป็นการตัวอย่างของการวางแผนและการแบ่งแยก ความคิดที่มีแค่ขาวกับดำ เมื่อบวกกับความหุนหัน ความโกรธ และความรุนแรงที่ระเบิดออกมา บ่งชี้ว่า Restoration (2013)
This represents the borderline between anxiety and psychosis.นั่นทำให้มีเส้นแบ่งระหว่างความเครียดและจิตวิปลาศ Restoration (2013)
You were spiteful, malicious, borderline evil, and you say that you had your emotions turned off, but those all sound like emotions to me.คุณก็มีเจตนาร้าย มุ่งร้าย เป็นเหมือนซาตาน และคุณก็พูดว่าคุณได้ปิดความรู้สึกคุณไปแล้ว แต่การกระทำทั้งหมดนั้นมันก็เหมือนฉัน Because the Night (2013)
I could never say this under your employ, but you have become foolish and deranged, and you have a borderline erotic fixation on Miles Matheson.ผมคงจะไม่พูดแบบนี้หรอกนะ ถ้าผมยังอยู่ใต้บังคับบัญชาคุณ แต่ในเมื่อคุณกลายเป็น ทั้งคนโง่และก็บ้าอำนาจ และก็เรื่องความสัมพันธ์ของคุณ The Dark Tower (2013)
Seriously, it's like... borderline epic.จริงๆนะ มันเหมือนกับ ตำนานรักดอกเหมย Who Am I? (2013)
Though, you must know that you're at the borderline (of being trash).ถึงยังไง นายก็ต้องรู้ว่านายน่ะ อยู่เส้นขอบแล้วล่ะ(ที่จะเป็นคนไร้ค่า) Episode #1.12 (2013)
So you could find a suitable borderline caseและหาคนที่เหมาะสมได้ Spirit of the Goat (2014)
Why do borderlines exist?- เอ้อ... ทำไมถึงได้มีพรหมแดนน่ะหรือ The Little Prince (1974)
He's a borderline addictive personality who happens to like alcohol a lot.เขาไม่ได้ดื่มนะ เขาก็แค่เป็นคนที่อยู่ก้ำกึ่ง... Valentine (2001)
Borderline evil,Shallow...จากปีศาจเป็นคนธรรมดา 97 Seconds (2007)
This is borderline kid. Get a move on...จะกินนอนในนั้นเลยเหรอ ออกมา... Slumdog Millionaire (2008)
You were described as borderline psychotic. I object.Erinnern Sie sich an das Militärgericht, wo man Ihnen Borderline- Persönlichkeitsstörungen attestierte? The Spoilers (1988)
I say what your mother has, at the very least is borderline personality disorder.Ich behaupte, Ihre Mutter hat zumindest eine so genannte Borderline-Persönlichkeitsstörung. I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
Borderline personality disorder?Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung? I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
Borderline personalities are very good at splitting behavior creating bitterness and conflict between others in their circle.Borderline-Persönlichkeiten können sehr gut ihr Umfeld manipulieren. Sie schüren Unfrieden und Konflikte zwischen anderen und in ihren Kreisen. I Dream of Jeannie Cusamano (1999)
Madonna had that song "Borderline".Madonna hatte doch dieses Lied "Borderline". Vanilla Sky (2001)
Borderline?Borderline? Falling Sky (2002)
I'm the center of gravity in a town that's full of borderline-disorder celebrities and power-brokers.Ich bin das Epizentrum in einer Stadt voller... Stars mit Borderline-Syndrom und Power-Börsianer. Life of the Party (2003)
Well, she's borderline psychotic.Borderline-Syndrom. Psychotisch. D.E.B.S. (2004)
Severe depression, borderline personality disorder.REHABILITATIONS-ZENTRUM FÜR JUGENDLICHE Schwere Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörung. Running to Stand Still (2004)
I am seeing oppositional defiant disorders, clinical depression, post traumatic stress, and with the girl Shaundra, borderline psychoses maybe.Ich sehe soziale Störungen mit oppositionellem Verhalten,... Depression, posttraumatischen Stress,... und bei Shaundra eventuell sogar eine Borderline-Störung. Corner Boys (2006)
My mother was a borderline personality.Meine Mutter hatte eine Borderline- Persönlichkeitsstörung. Made in America (2007)
you have something called underlying borderline personality disorder, which means you were fragile to start with,so this.du hast etwas das "Borderline-Persönlichkeitsstörung" genannt wird, was bedeutet, du warst anfällig um mit dem anzufangen, also das. Freedom: Part 1 (2008)
Well, it's unfortunate that all children can't have the amazing role model that you are, Mr. Borderline Alcoholic.Nunja, es ist schade, dass nicht jedes Kind ein Vorbildcharakter wie sie haben kann, Mr. Borderline-Alkoholiker. My Manhood (2008)
I wish I could come, but I'm a borderline agoraphobic.Ich wünschte, ich könnte kommen, aber ich habe Borderline-Agoraphobie. Nim's Island (2008)
Borderline?Borderline? Nim's Island (2008)
I wish I could come, but I'm borderline agoraphobic.Ich wünschte, ich könnte kommen, aber ich habe Borderline-Agoraphobie. Nim's Island (2008)
Okay, but this all seems like pretty borderline behaviour.Ok, aber das kommt mir wie Borderline vor. Healing Time (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวเขต[N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน[N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน[N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
คาบลูกคาบดอก[ADJ] ambiguous, See also: borderline, equivocal, uncertain, Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง, Ant. แน่นอน, Example: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้, Thai definition: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDERLINE    B AO1 R D ER0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borderline    (n) (b oo1 d @ l ai n)
borderlines    (n) (b oo1 d @ l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzfall {m}borderline case; marginal case [Add to Longdo]
Grenzlinie {f}; Scheide {f}borderline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD [Add to Longdo]
線上[せんじょう, senjou] (adj-f) on the line; borderline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top