Search result for

bluffly

(110 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluffly-, *bluffly*, bluff
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bluffly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bluffly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluff[VT] แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, Syn. deceive
bluff[N] การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง, Syn. deception
bluff[N] ตลิ่งกว้างและชัน, See also: หน้าผาที่กว้างและสูงชัน, Syn. cliff
bluff[ADJ] กว้างและสูงชัน
bluff[ADJ] เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
bluff into[PHRV] ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
bluff it out[PHRV] หลุดพ้นจากปัญหา, Syn. brave out, brazen out
bluff one's way out of something[IDM] รอดพ้นด้วยการเสแสร้งหรือหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi,vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bluff.Dann bluffe. Unto Others (2006)
House is bluffing.เฮาส์กำลังเล่นตบตา Dying Changes Everything (2008)
You're bluffing. You're bluffing. Shifu didn't teach you that.เจ้าโกหก เจ้าโกหก ชีฟู ไม่ได้สอนเจ้าแน่ๆ Kung Fu Panda (2008)
Juma's bluffing them.จูม่าตบตาพวกเขา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We have to let them know the terrorists are bluffing; that they don't have my mother.เราต้องให้พวกนั้นรู้ว่า ผู้ก่อการร้ายใช้แผนตบตา พวกเขาไม่ได้อยู่กับแม่ของฉัน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You're bluffing.คุณกำลังตบตาเรา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm willing to show you that I'm... that I'm not bluffing.ผมจะแสดงให้ท่านเห็นว่า ผมไม่ได้หลอกท่าน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I decided to call Daniel's bluff.ฉันตัดสินใจที่จะหลอกแดเนี่ยล I Knew You Were a Pig (2009)
I think I can tell when you're bluffing.ฉันว่าฉันจับโกหกเธอได้นะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
The danger with calling someone's bluff is that even if you win...อันตรายกับการหลอกลวงของใครบางคน ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเธอชนะ The Grandfather (2009)
I was on the bluffs.ผมขึ้นไปบนหน้าผา Gasp (2009)
She fell at the bluffs.เธอตกหน้าผา Gasp (2009)
Wait, the bluffs... what were you doing at the bluffs?เดี๋ยวนะ หน้าผาหรอ แล้วนายไปทำอะไรกันที่นั่น Gasp (2009)
You take us to the bluffs.แกพาเราไปที่หน้าผา Gasp (2009)
So nothing felt off at the bluffs when there was no boat?งั้นก็จะไม่มีอะไรตกผา ถ้าไม่มีเรือ ใช่มั้ย อีกครั้ง Gasp (2009)
It doesn't pay to bluff a bluffer, Agent Jessup.ไม่ได้แกล้งหลอกลวงน่ะ เจ้าหน้าที่เจสซับ A New Day in the Old Town (2009)
You know, bluffs this weak are how your people lost the colonies.ขอให้โดนเพิกถอนใบอนุญาตฯต่อไปนะ Pilot (2009)
Nice bluff.หลอกเก่งนี่ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
I was bluffing, Bree, right from the start.ก็คุณขู่ฉันมาตลอด ผมแค่หลอกน่ะ บรี ตั้งแต่แรกเลย Boom Crunch (2009)
You could've called my bluff and walked away anytime.คุณก็เลิกเชื่อผม แล้วจากไปก็ได้ Boom Crunch (2009)
So you'll know exactly when to call his bluff.ก็แปลว่าเธอจะรู้ทันทีเมื่อไหร่ที่พีเจลักไก่ Enough About Eve (2009)
You see, I knew you were bluffing this entire time.นายเห็นมั้ย ผมรู้ว่านาย แกล้งหลอกอยู่ตลอดเวลา Playing Cards with Coyote (2009)
Even if he calls our bluff, we are not gonna turn him in.แม้ว่าเขาให้เราพิสูจน์ เราจะไม่ส่งเขาเข้าคุก Would I Think of Suicide? (2009)
Condo board's trying to bluff me by listing my place as available.ทางเจ้าของคอนโดพยายามกลั่นแกล้งผม โดยประกาศว่าห้องของผมว่างแล้ว Home Economics (2009)
You're bluffing.แกกำลังหลอก ให้หลงกล Grey Matters (2009)
Why would you bluff like that?ทำไมต้องโม้ขนาดนั้นด้วย My Fair Lady (2009)
The other side of the island is rock bluffs all the way down to the edge of the water.-ใช่ อีกฝั่งของเกาะเป็นหินผาสูงชัน เป็นหน้าผาตัดทะเล Shutter Island (2010)
Ward C is that building on the bluffs. An old civil war fort. The most dangerous patients are housed there.วอร์ดซี คือตึกที่ตั้งบนริมผานั่น Shutter Island (2010)
- You're bluffing?-คุณหลอกเขาหรือ Shutter Island (2010)
You know you're allowed to bluff once in a while. - I don't bluff.- นานๆ จะลักไก่บ้างก็ไม่มีใครว่านะ You Don't Know Jack (2010)
I was bluffing.ฉันแต่หลอก Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
But, no one in this room can take the chance that she's bluffing.แต่ไม่มีใครในห้องนี้ สามารถที่จะเสี่ยงกับการที่เธอขู่ได้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
He's bluffing.เขากำลังโกง MacGruber (2010)
It was a bluff. It worked.มันแค่การบลัฟ แต่ได้ผล Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I thought he was bluffing there, so...ผมคิดงั้น เพราะเขาเคยโกงมาก่อน MacGruber (2010)
It's got to be a bluff.มันเป็นแึค่การบลัฟแน่ๆ Subversion (2010)
You're bluffing!นายกำลังบลัฟอยู่! Subversion (2010)
The Colonel's bluffing. He's not going to kill him.การขู่ของผู้พันน่ะ ผู้พันไม่ฆ่าเขาหรอก Incursion: Part 1 (2010)
You tell me. You think she's bluffing?คุณบอกผมสิ คุณคิดว่าเธอจะขู่เล่นหรอ? Incursion: Part 2 (2010)
* Kiss or hug you 'cause I'm bluffing' *# เพราะฉันลวงเธอ ด้วยตัวของฉัน # Theatricality (2010)
I'm not bluffing. This is a cyanide hybrid.ฉันไม่ได้แกล้งวางยานะ นี่คือไซยาไนท์แบบผสม Chuck Versus First Class (2010)
I'm calling your bluff.ฉันว่าแกแค่ขู่ Revelation Zero: Part 1 (2010)
She's bluffing, and she knows it.เธอแกล้งตั้งใจทำเพื่อหลอกคนอื่น เเละเธอก็รู้ดี Caballo sin Nombre (2010)
You know what? You called my bluff.คุณรู้อะไรไหม คุณทำให้ฉันอยากโทรหา Green Light (2010)
What do you think that was in there, a bluff?นายคิดยังไงเรื่องนั้น พูดกันตรงๆมาเลย One Minute (2010)
He was at Bluff Cove when they shot down an Argentine jet using rifles.พ่อเคยประจำการอยู่ที่บัฟคอฟ ตอนที่พวกเขายิงเครื่องเจ็ตอาร์เจนตินาร่วงด้วยปืนไรเฟิล Episode #1.2 (2010)
At this point, I'm sure you're asking yourself, "Is he bluffing?"ในขณะนี้ ฉันแน่ใจว่านายเฝ้าแต่ถามตัวเองว่า "เขาแกล้งขู่ให้กลัวเล่นๆใช่ไหม Episode #1.5 (2010)
Or he's bluffing.หรือเขาหลอกเราอยู่ Rite of Passage (2010)
It's a poker term... for when you're bluffing.มันเป็นศัพทในวงไพ่... ใช้เมื่อคุณกำลังหลอก You Can't Handle the Truth (2010)
You're bluffing.แกมันตอแหล Family Matters (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bluffHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.
bluffHanako called his bluff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
ซ้อมค้าง[V] bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff   
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff   FR: profiter ; abuser
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff   FR: tromper ; duper ; bluffer
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUFF    B L AH1 F
BLUFFS    B L AH1 F S
BLUFFED    B L AH1 F T
BLUFFING    B L AH1 F IH0 NG
SCOTTSBLUFF    S K AA1 T S B L AH2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluff    (v) (b l uh1 f)
bluffs    (v) (b l uh1 f s)
bluffed    (v) (b l uh1 f t)
bluffer    (n) (b l uh1 f @ r)
bluffly    (a) (b l uh1 f l ii)
bluffers    (n) (b l uh1 f @ z)
bluffing    (v) (b l uh1 f i ng)
bluffness    (n) (b l uh1 f n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluff {m}bluff [Add to Longdo]
Bluffer {m}bluffer [Add to Longdo]
täuschento bluff [Add to Longdo]
Zwingen wir ihn, Farbe zu bekennen..Let's call his bluff. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はったり[, hattari] (n) bluff [Add to Longdo]
擬勢[ぎせい, gisei] (n,vs) bluff; deceiving an enemy [Add to Longdo]
虚仮威し;コケ威し[こけおどし(虚仮威し);コケおどし(コケ威し), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off [Add to Longdo]
虚勢[きょせい, kyosei] (n) bluff [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強がり[つよがり, tsuyogari] (n) show of courage; bluff [Add to Longdo]
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff [Add to Longdo]
虚张声势[xū zhāng shēng shì, ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ, / ] bluff [Add to Longdo]
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, / ] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud [Add to Longdo]
诈唬[zhà hu, ㄓㄚˋ ㄏㄨ˙, / ] to threaten and deceive; bluff; bluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bluffly
   adv 1: in a blunt direct manner; "he spoke bluntly"; "he stated
       his opinion flat-out"; "he was criticized roundly" [syn:
       {bluffly}, {bluntly}, {brusquely}, {flat out}, {roundly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top