Search result for

blow

(145 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow-, *blow*
English-Thai: Longdo Dictionary
blow fly(n ) แมลงวันหัวเขียว, เป็นแมลงวันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปตามชุมชนที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นแมลงวันที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมน้ำเงินถึงดำ, metallic fly
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow[VT] พัด, See also: โชย, รำเพย
blow[VT] สูดจมูก
blow[VI] เป่า, See also: เป่าลม, พ่นลม
blow[VT] เป่า (แก้ว)
blow[N] ลมแรง (คำไม่เป็นทางการ)
blow[N] การเป่า
blow[VT] ส่งจูบ
blow[VT] พลาดโอกาส (คำสแลง)
blow[VT] ระเบิด, See also: ขาด, ไหม้, Syn. explode
blow[VT] เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน
blowfishn. ปลาที่สามารถพองตัวเองได้
blowgunn. หลอดเป่ากระสุนอาวุธ
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
blowtorchn. เครื่องพ่นไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
blow(vi,vt) พัด,เป่าลม,ผิวปาก,ตี,ชก,ต่อย
blown(adj) ที่ปลิวไป
blowout(n) ยางแตก
blowpipe(n) ท่อเป่าไฟ
blowtorch(n) เครื่องพ่นไฟ
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blow downเปิดทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow well; flowing artesian wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blow-back; pop-back; popping back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow-back; pop-back; popping back; spit-backการเผาไหม้ย้อนกลับ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blow-byแก๊สรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blower wheelล้อเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blowholeโพรงแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Blow, Normalฟิวส์ธรรมดา [การแพทย์]
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]
Blowingบวม [การแพทย์]
Blowing agentสารที่มีความเสถียรที่อุณหภูมิห้อง แต่จะสลายตัวที่อุณหภูมิสูงและปล่อยก๊าซออกมา โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ/หรือปฏิกิริยาทางความร้อน ทำให้เกิดช่องว่างหรือรูพรุนขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตยางฟองน้ำ (Sponge) ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต [เทคโนโลยียาง]
Blowing dust or blowing sandฝุ่นปลิว หรือทรายปลิว [อุตุนิยมวิทยา]
Blowing Exerciseการให้เด็กเล่นเป่าเกมส์ต่างๆ [การแพทย์]
Blowing snowหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Blown-Out Appearanceลักษณะแบบโป่งพองออก [การแพทย์]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blow over (vt) ถูกลืมเลือน
blowgun (n) ไม้ซาง
blowjob (n) (คำหยาบ) การที่ผู้หญิงสำเร็จความใคร่ให้ฝ่ายชายโดยใช้เพียงปากเท่านั้น
See also: R. Thumbnail gallery post

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The captain. We blow off the formal visit craกัปตัน เราเจอพายุเข้าในเส้นทาง New Haven Can Wait (2008)
So he left blow everywhere. Oh, my god.แล้วเค้าก็จากไปพร้อมกับ ทิ้งระเบิดเอาไว้ทุกที่ Chuck in Real Life (2008)
We are going to blow them away.- เรากำลังจะเอามันออกไปแล้ว There Might be Blood (2008)
To soften the blow?- เพื่อที่จะให้มันดูนุ่มนวลไม่ใช่เหรอ ? There Might be Blood (2008)
Holly got a new kidney, her heart blows up.ฮอลลี่ได้รับไตใหม่ หัวใจเธอโป่งพอง Not Cancer (2008)
As much fun as 20 questions tends to be, he's blowing blood out of every orifice, you think it just might be vascular?สนุกกว่ารายการ 20 คำถามอีก เลือดเขาไหลออกมาทุกๆทวาร คุณคิดว่าเป็นที่เส้นเลือด Joy (2008)
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
Try to blow it out.พยายามเป่ามัน Last Resort (2008)
You're gonna blow up your career.นายกำลังจะทำให้อาชีพนายพัง Dying Changes Everything (2008)
All the guns, including your M4s, blown to shit.ปืนทั้งหมด รวมทั้ง M4 ของนายด้วย ระเบิดฉิบหายหมด Pilot (2008)
Oh, man. I got my left nut blown off by an aper frag in Iraq. Look at that guy.อ้อ พวก ไข่อีกข้างของฉันปลิวไป กับธงชาติอิรัก ดูมันสิ Pilot (2008)
Nobody blows up shit better than Opie.ไม่มีใครบ้าระห่ำ ได้มากกว่าโอปี้ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blowSuch was the explosion that the roof was blown off.
blowThe blow made me see stars.
blowI dealt him a blow on the ear.
blowOh, now I feel the wind blow hi, hi, hi, hi.
blowWe got our roof blown off in the typhoon.
blowThe noon siren is blowing.
blowHe had his hat blown off by the strong wind.
blowThe wind is blowing from the north.
blowThe strong yen was a fatal blow to the company.
blowWe had our house blown down by the storm.
blowWe had our roof blown off.
blowHe accompanies his words with blows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว[ADJ] blown, See also: bland, mild, Syn. หวั่นไหว, Example: ปัญหาทางอารมณ์ของวัยรุ่นคือด็กวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและมักพะวักพะวงเรื่องสังคมและกลุ่มเพื่อนมาก, Thai definition: มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
แมลงวันหัวเขียว[N] bluebottle, See also: blow fly
ส่งจูบ[V] blow a kiss, Example: ลูกสาวหันมาส่งจูบให้ผมก่อนที่จะไปโรงเรียน
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
พัดผ่าน[V] blow, Example: ลมจากทะเลพัดผ่านอยู่วูบวาบเสยเอาเส้นผมที่ปรกหน้าผากปลิวปรูไป, Thai definition: โบกหรือโชยผ่านมา
พัดพา[V] blow, See also: puff, Example: ฝนที่ตกอยู่ไกลๆ พัดพาเอาความเย็นและความชุ่มชื้นมากระทบตัวจนรู้สึกได้, Thai definition: เคลื่อนไหวไปหรือกระพือไปโดยอาศัยแรงลม
สั่งน้ำมูก[V] blow the nose, Syn. สั่งขี้มูก, Example: หัวหน้าสั่งลูกน้องเหมือนสั่งน้ำมูกเพราะไม่มีใครทำตาม, Thai definition: สั่งแล้วไม่เกิดผล, สั่งการแล้วไม่มีใครทำ, Notes: (โวหาร)
ลมโกรก[V] blow strongly, Example: ชั้นบนเป็นห้องใหญ่เปิดไว้โล่ง ลมโกรกทั้งวันกลางคืน
ปักเป้า[N] globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พ่น[V] blow, See also: emit, spurt, spray, spout, spit, eject, Example: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรูปปั้นเป็นพญานาคพ่นน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นน้ำ พ่นสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
โบก[v.] (bōk) EN: blow ; fan   FR: ventiler ; brasser l'air
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
โชย[v.] (chōi) EN: blow gently   FR: souffler avec fouceur
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows   
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow   FR: explosion [f] ; déflagration [f]
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOW    B L OW1
BLOWY    B L OW1 IY0
BLOWN    B L OW1 N
BLOWS    B L OW1 Z
BLOWE    B L OW1
BLOWER    B L OW1 ER0
BLOWED    B L OW1 D
BLOWUP    B L OW1 AH2 P
BLOWERS    B L OW1 ER0 Z
BLOWING    B L OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blow    (v) (b l ou1)
blown    (v) (b l ou1 n)
blows    (v) (b l ou1 z)
blowed    (v) (b l ou1 d)
blower    (n) (b l ou1 @ r)
blowzy    (j) (b l au1 z ii)
blow-up    (n) - (b l ou1 - uh p)
blowers    (n) (b l ou1 @ z)
blowfly    (n) (b l ou1 f l ai)
blowing    (v) (b l ou1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasformen {n}blow moulding [Br.]; blow molding [Am.] [Add to Longdo]
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine [Add to Longdo]
Keulenhieb {m} | Keulenhiebe {pl}blow with a club | blows with a club [Add to Longdo]
Rückstoß {m}blow back [Add to Longdo]
Schlag {m}; Hieb {m}; Stoß {m} | Schläge {pl}; Hiebe {pl}; Stöße {pl}blow | blows [Add to Longdo]
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
さし[, sashi] (n) blowfly maggots used as fishing bait [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
カウンターブロー[, kaunta-buro-] (n) counterblow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] blow nose, #73,880 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, / ] blow (as of wind); sound of wind, #82,773 [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] blowing of the wind [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, ] blowfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown}
   (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blawen, blowen,
   AS. bl[=a]wan to blow, as wind; akin to OHG. pl[=a]jan, G.
   bl[aum]hen, to blow up, swell, L. flare to blow, Gr.
   'ekflai`nein to spout out, and to E. bladder, blast, inflate,
   etc., and perh. blow to bloom.]
   1. To produce a current of air; to move, as air, esp. to move
    rapidly or with power; as, the wind blows.
    [1913 Webster]
 
       Hark how it rains and blows !     --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth a forcible current of air, as from the mouth
    or from a pair of bellows.
    [1913 Webster]
 
   3. To breathe hard or quick; to pant; to puff.
    [1913 Webster]
 
       Here is Mistress Page at the door, sweating and
       blowing.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To sound on being blown into, as a trumpet.
    [1913 Webster]
 
       There let the pealing organ blow.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To spout water, etc., from the blowholes, as a whale.
    [1913 Webster]
 
   6. To be carried or moved by the wind; as, the dust blows in
    from the street.
    [1913 Webster]
 
       The grass blows from their graves to thy own. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   7. To talk loudly; to boast; to storm. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       You blow behind my back, but dare not say anything
       to my face.              --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   8. To stop functioning due to a failure in an electrical
    circuit, especially on which breaks the circuit; sometimes
    used with out; -- used of light bulbs, electronic
    components, fuses; as, the dome light in the car blew out.
    [PJC]
 
   9. To deflate by sudden loss of air; usually used with out;
    -- of inflatable tires.
    [PJC]
 
   {To blow hot and cold} (a saying derived from a fable of
    [AE]sop's), to favor a thing at one time and treat it
    coldly at another; or to appear both to favor and to
    oppose.
 
   {To blow off}, to let steam escape through a passage provided
    for the purpose; as, the engine or steamer is blowing off.
    
 
   {To blow out}.
    (a) To be driven out by the expansive force of a gas or
      vapor; as, a steam cock or valve sometimes blows out.
    (b) To talk violently or abusively. [Low]
 
   {To blow over}, to pass away without effect; to cease, or be
    dissipated; as, the storm and the clouds have blown over.
    
 
   {To blow up}, to be torn to pieces and thrown into the air as
    by an explosion of powder or gas or the expansive force of
    steam; to burst; to explode; as, a powder mill or steam
    boiler blows up. "The enemy's magazines blew up."
    --Tatler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\ (bl[=o]), v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown}
   (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blowen, AS.
   bl[=o]wan to blossom; akin to OS. bl[=o]jan, D. bloeijen,
   OHG. pluojan, MHG. bl["u]ejen, G. bl["u]hen, L. florere to
   flourish, OIr. blath blossom. Cf. {Blow} to puff,
   {Flourish}.]
   To flower; to blossom; to bloom.
   [1913 Webster]
 
      How blows the citron grove.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, v. t.
   To cause to blossom; to put forth (blossoms or flowers).
   [1913 Webster]
 
      The odorous banks, that blow
      Flowers of more mingled hue.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, n. (Bot.)
   A blossom; a flower; also, a state of blossoming; a mass of
   blossoms. "Such a blow of tulips." --Tatler.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, n. [OE. blaw, blowe; cf. OHG. bliuwan, pliuwan, to
   beat, G. bl[aum]uen, Goth. bliggwan.]
   1. A forcible stroke with the hand, fist, or some instrument,
    as a rod, a club, an ax, or a sword.
    [1913 Webster]
 
       Well struck ! there was blow for blow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden or forcible act or effort; an assault.
    [1913 Webster]
 
       A vigorous blow might win [Hanno's camp]. --T.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. The infliction of evil; a sudden calamity; something which
    produces mental, physical, or financial suffering or loss
    (esp. when sudden); a buffet.
    [1913 Webster]
 
       A most poor man, made tame to fortune's blows.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {At a blow}, suddenly; at one effort; by a single vigorous
    act. "They lose a province at a blow." --Dryden.
 
   {To come to blows}, to engage in combat; to fight; -- said of
    individuals, armies, and nations.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stroke; knock; shock; misfortune.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, v. t.
   1. To force a current of air upon with the mouth, or by other
    means; as, to blow the fire.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive by a current air; to impel; as, the tempest blew
    the ship ashore.
    [1913 Webster]
 
       Off at sea northeast winds blow
       Sabean odors from the spicy shore.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause air to pass through by the action of the mouth,
    or otherwise; to cause to sound, as a wind instrument; as,
    to blow a trumpet; to blow an organ; to blow a horn.
    [1913 Webster]
 
       Hath she no husband
       That will take pains to blow a horn before her?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Boy, blow the pipe until the bubble rise,
       Then cast it off to float upon the skies. --Parnell.
    [1913 Webster]
 
   4. To clear of contents by forcing air through; as, to blow
    an egg; to blow one's nose.
    [1913 Webster]
 
   5. To burst, shatter, or destroy by an explosion; -- usually
    with up, down, open, or similar adverb; as, to blow up a
    building.
    [1913 Webster]
 
   6. To spread by report; to publish; to disclose; to reveal,
    intentionally or inadvertently; as, to blow an agent's
    cover.
    [1913 Webster]
 
       Through the court his courtesy was blown. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       His language does his knowledge blow. --Whiting.
    [1913 Webster]
 
   7. To form by inflation; to swell by injecting air; as, to
    blow bubbles; to blow glass.
    [1913 Webster]
 
   8. To inflate, as with pride; to puff up.
    [1913 Webster]
 
       Look how imagination blows him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To put out of breath; to cause to blow from fatigue; as,
    to blow a horse. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   10. To deposit eggs or larv[ae] upon, or in (meat, etc.).
     [1913 Webster]
 
        To suffer
        The flesh fly blow my mouth.     --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To perform an act of fellatio on; to stimulate another's
     penis with one's mouth; -- usually considered vulgar.
     [slang]
     [PJC]
 
   12. to smoke (e. g. marijuana); to blow pot. [colloq.]
     [PJC]
 
   13. to botch; to bungle; as, he blew his chance at a good job
     by showing up late for the interview. [colloq.]
     [PJC]
 
   14. to leave; to depart from; as, to blow town. [slang]
     [PJC]
 
   15. to squander; as, he blew his inheritance gambling.
     [colloq.]
     [PJC]
 
   {To blow great guns}, to blow furiously and with roaring
    blasts; -- said of the wind at sea or along the coast.
 
   {To blow off}, to empty (a boiler) of water through the
    blow-off pipe, while under steam pressure; also, to eject
    (steam, water, sediment, etc.) from a boiler.
 
   {To blow one's own trumpet}, to vaunt one's own exploits, or
    sound one's own praises.
 
   {To blow out}, to extinguish by a current of air, as a
    candle.
 
   {To blow up}.
     (a) To fill with air; to swell; as, to blow up a bladder
       or bubble.
     (b) To inflate, as with pride, self-conceit, etc.; to
       puff up; as, to blow one up with flattery. "Blown up
       with high conceits engendering pride." --Milton.
     (c) To excite; as, to blow up a contention.
     (d) To burst, to raise into the air, or to scatter, by an
       explosion; as, to blow up a fort.
     (e) To scold violently; as, to blow up a person for some
       offense. [Colloq.]
       [1913 Webster]
 
          I have blown him up well -- nobody can say I
          wink at what he does.      --G. Eliot.
       [1913 Webster]
 
   {To blow upon}.
     (a) To blast; to taint; to bring into discredit; to
       render stale, unsavory, or worthless.
     (b) To inform against. [Colloq.]
       [1913 Webster]
 
          How far the very custom of hearing anything
          spouted withers and blows upon a fine passage,
          may be seen in those speeches from
          [Shakespeare's] Henry V. which are current in
          the mouths of schoolboys.    --C. Lamb.
       [1913 Webster]
 
          A lady's maid whose character had been blown
          upon.              --Macaulay.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, n.
   1. A blowing, esp., a violent blowing of the wind; a gale;
    as, a heavy blow came on, and the ship put back to port.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of forcing air from the mouth, or through or from
    some instrument; as, to give a hard blow on a whistle or
    horn; to give the fire a blow with the bellows.
    [1913 Webster]
 
   3. The spouting of a whale.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metal.) A single heat or operation of the Bessemer
    converter. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   5. An egg, or a larva, deposited by a fly on or in flesh, or
    the act of depositing it. --Chapman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blow
   n 1: a powerful stroke with the fist or a weapon; "a blow on the
      head"
   2: an impact (as from a collision); "the bump threw him off the
     bicycle" [syn: {blow}, {bump}]
   3: an unfortunate happening that hinders or impedes; something
     that is thwarting or frustrating [syn: {reverse}, {reversal},
     {setback}, {blow}, {black eye}]
   4: an unpleasant or disappointing surprise; "it came as a shock
     to learn that he was injured" [syn: {shock}, {blow}]
   5: a strong current of air; "the tree was bent almost double by
     the gust" [syn: {gust}, {blast}, {blow}]
   6: street names for cocaine [syn: {coke}, {blow}, {nose candy},
     {snow}, {C}]
   7: forceful exhalation through the nose or mouth; "he gave his
     nose a loud blow"; "he blew out all the candles with a single
     puff" [syn: {blow}, {puff}]
   v 1: exhale hard; "blow on the soup to cool it down"
   2: be blowing or storming; "The wind blew from the West"
   3: free of obstruction by blowing air through; "blow one's nose"
   4: be in motion due to some air or water current; "The leaves
     were blowing in the wind"; "the boat drifted on the lake";
     "The sailboat was adrift on the open sea"; "the shipwrecked
     boat drifted away from the shore" [syn: {float}, {drift}, {be
     adrift}, {blow}]
   5: make a sound as if blown; "The whistle blew"
   6: shape by blowing; "Blow a glass vase"
   7: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we
     had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
     passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
     {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
     {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle}, {fluff},
     {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up}, {bobble},
     {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up}, {fuck up}]
   8: spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance
     on his insincere friends"; "You squandered the opportunity to
     get and advanced degree" [syn: {waste}, {blow}, {squander}]
     [ant: {conserve}, {economise}, {economize}, {husband}]
   9: spend lavishly or wastefully on; "He blew a lot of money on
     his new home theater"
   10: sound by having air expelled through a tube; "The trumpets
     blew"
   11: play or sound a wind instrument; "She blew the horn"
   12: provide sexual gratification through oral stimulation [syn:
     {fellate}, {suck}, {blow}, {go down on}]
   13: cause air to go in, on, or through; "Blow my hair dry"
   14: cause to move by means of an air current; "The wind blew the
     leaves around in the yard"
   15: spout moist air from the blowhole; "The whales blew"
   16: leave; informal or rude; "shove off!"; "The children shoved
     along"; "Blow now!" [syn: {shove off}, {shove along},
     {blow}]
   17: lay eggs; "certain insects are said to blow"
   18: cause to be revealed and jeopardized; "The story blew their
     cover"; "The double agent was blown by the other side"
   19: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
     {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]
   20: allow to regain its breath; "blow a horse"
   21: melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs
     blew out"; "The fuse blew" [syn: {blow out}, {burn out},
     {blow}]
   22: burst suddenly; "The tire blew"; "We blew a tire"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top