Search result for

bersch

(5 entries)
(0.6586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bersch-, *bersch*
CMU English Pronouncing Dictionary
BERSCH    B ER1 SH

German-Thai: Longdo Dictionary
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top