หรือคุณหมายถึง bending streß?
Search result for

bending stress

(6 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bending stress-, *bending stress*, bending stres
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bending stress มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bending stress*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bending stressความเค้นดัดโค้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bending stressesความเค้นดัดโค้ง [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biegespannung {f}bending stress [Add to Longdo]
Biegungsbelastung {f}; Biegebeanspruchung {f} [techn.]bending stress; bending load [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top