Search result for

bearing

(93 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bearing-, *bearing*, bear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearing[N] ทิศทางที่แน่นอน
bearing[N] ลักษณะบุคลิกประจำตัว, See also: ลักษณะการเดินหรือการยืน, Syn. manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
everbearingadj. ซึ่งได้ผลตลอด
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bearingแบริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing๑. ตลับลูกปืน๒. รองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing capฝารองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing clearanceระยะห่างรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing crushระยะอัดรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing grooveร่องรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing shellเปลือกรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing spinรองลื่นสปิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing spreadระยะถ่างรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing wallผนังรับน้ำหนัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bearing Area, Stress, Primaryบริเวณสำคัญที่รองรับแรง [การแพทย์]
Bearing Capacity ขีดความสามารถทนได้, ความจุทนได้
ภาระบรรทุกสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้โดยไม่ เสียหาย เช่น ผิวพื้นที่ฝังกลบขยะ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่ Frost/Nixon (2008)
Bearing two-four-five at nine-eight off Walnut Ridge Vortac!มุ่งหน้า 2-4-5 ที่ 9-8 นอกรัศมีวิทยุการบินวอลนัตริดจ์! Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Den Mother 3-1 going down, bearing 2-4-5 at 9-8 off Walnut Ridge VORTAC.เมย์เดย์ เมย์เดย์! Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
New contact, bearing 214 and possible hostile confirmed for Project Beat Six drop-point.ขอแจ้ง, ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ สอง หนึ่ง สี่ อาจเป็นข้าศึก มันอยู่พิกัดเดียวกับ จุดทิ้งโปรเจ็ค บีท ซิค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I come bearing gifts.ฉันเอาของมาให้ The No-Brainer (2009)
I come bearing snacks,ฉันแบกขนมมาเพียบ The Age of Dissonance (2009)
And c. is coming to b., sheepishly bearing gifts.และ ซี ก็มาหา บี ถือของขวัญมาอย่างเขินอาย The Grandfather (2009)
Show them, it's not bearing, so you can take it down.so you can take it down. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Match our speed and bearing after breakaway.รักษาความเร็วและทิศทางหลังจากยิงออกไป Today Is the Day: Part 1 (2009)
We've been bearing 30 degrees off course for four hours.เราอยู่ที่ 30 องศา นอกเส้นทางมา 4 ชั่วโมง Today Is the Day: Part 1 (2009)
♪ I got gloss on my lips... ♪ Can you do that with a game on the line and ten gorillas bearing down on you who want nothing more than to taste your sweet, virgin blood?นายจะทำได้มั้ยถ้ามี กอริลล่าสิบตัว จ้องตะครุบนาย Preggers (2009)
They say, given the nature of the wounds, you'd expect an explosive device filled with nails or steel ball bearings.พวกเขาบอกว่า บาดแผลที่เกิดดูเป็นธรรมชาติ คุณคงคาดหวัง ให้ชิ้นส่วนระเบิด มีเศษตะปู หรือเศษเหล็กกลมๆ Fracture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bearingBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
bearingHe came bearing a large bunch of flowers.
bearingHis bearing announced him as a military man.
bearingHis bearing was stiff and military.
bearingHis dress and bearing somehow give an aristocratic feel.
bearingIt has no bearing on this problem.
bearingIt has some bearing on this problem.
bearingLet's consider the problem in all its bearings before making a decision.
bearingMrs. Smith is bearing up well since the death of her husband.
bearingThat has no bearing on our plan.
bearingThe maid came in bearing a cake.
bearingThere is nothing of the banker in his bearing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งที่ตั้ง[N] bearings, See also: set of real number, Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง, Example: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, Notes: คณิต
ท่าทาง[N] demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ
ก้ำ[N] direction, See also: bearings, side, part, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ทิศ, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
ปากบอน[adj.] (pākbøn) EN: gossipy ; gossipy ; big mouthed ; tale bearing   FR: cafardeur ; indiscret
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner   FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor   FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ทะวาย[n.] (thawāi) EN: fruit which ripens out of season ; fruit bearing out of season   
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion   FR: allure [f] ; attitude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEARING    B EH1 R IH0 NG
BEARINGS    B EH1 R IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bearing    (v) (b e@1 r i ng)
bearings    (n) (b e@1 r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure [Add to Longdo]
Auflagering {m} [techn.]bearing ring [Add to Longdo]
Auflageschiene {f} [techn.]bearing rail [Add to Longdo]
Auflagewinkel {m}bearing elbow [Add to Longdo]
Kugellager-Kugel {f} [techn.]bearing ball [Add to Longdo]
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair [Add to Longdo]
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal [Add to Longdo]
Lagerbrücke {f} [techn.]bearing bridge [Add to Longdo]
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race [Add to Longdo]
Lagerbüchse {f} [techn.]bearing yoke [Add to Longdo]
Lagerbügel {m}bearing support [Add to Longdo]
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown [Add to Longdo]
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure [Add to Longdo]
Lagereinbau {m}bearing installation [Add to Longdo]
Lagerflansch {m} [techn.]bearing flange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
ころ軸受け[ころじくうけ, korojikuuke] (n) roller bearing [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
スラスト軸受[スラストじくうけ, surasuto jikuuke] (n) thrust bearing [Add to Longdo]
ベアリング[, bearingu] (n) bearing; (P) [Add to Longdo]
ボールベアリング[, bo-rubearingu] (n) ball bearing [Add to Longdo]
メジロザメ科[メジロザメか, mejirozame ka] (n) (See レクイエムシャーク) Carcharhinidae (family of migratory live-bearing requiem sharks found in warm seas) [Add to Longdo]
ローラーベアリング[, ro-ra-bearingu] (n) roller bearing [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轴承[zhóu chéng, ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] bearing (mechanical), #11,806 [Add to Longdo]
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, / ] bearing; manner; mien, #15,240 [Add to Longdo]
仪态[yí tài, ㄧˊ ㄊㄞˋ, / ] bearing; deportment, #44,629 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bearing \Bear"ing\ (b[^a]r"[i^]ng), n.
   1. The manner in which one bears or conducts one's self;
    mien; behavior; carriage.
    [1913 Webster]
 
       I know him by his bearing.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Patient endurance; suffering without complaint.
    [1913 Webster]
 
   3. The situation of one object, with respect to another, such
    situation being supposed to have a connection with the
    object, or influence upon it, or to be influenced by it;
    hence, relation; connection.
    [1913 Webster]
 
       But of this frame, the bearings and the ties,
       The strong connections, nice dependencies. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Purport; meaning; intended significance; aspect.
    [1913 Webster]
 
   5. The act, power, or time of producing or giving birth; as,
    a tree in full bearing; a tree past bearing.
    [1913 Webster]
 
       [His mother] in travail of his bearing. --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.)
    (a) That part of any member of a building which rests upon
      its supports; as, a lintel or beam may have four
      inches of bearing upon the wall.
    (b) The portion of a support on which anything rests.
    (c) Improperly, the unsupported span; as, the beam has
      twenty feet of bearing between its supports.
      [1913 Webster]
 
   7. (Mach.)
    (a) The part of an axle or shaft in contact with its
      support, collar, or boxing; the journal.
    (b) The part of the support on which a journal rests and
      rotates.
      [1913 Webster]
 
   8. (Her.) Any single emblem or charge in an escutcheon or
    coat of arms -- commonly in the pl.
    [1913 Webster]
 
       A carriage covered with armorial bearings.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.)
    (a) The situation of a distant object, with regard to a
      ship's position, as on the bow, on the lee quarter,
      etc.; the direction or point of the compass in which
      an object is seen; as, the bearing of the cape was W.
      N. W.
    (b) pl. The widest part of a vessel below the plank-sheer.
    (c) pl. The line of flotation of a vessel when properly
      trimmed with cargo or ballast.
      [1913 Webster]
 
   {Ball bearings}. See under {Ball}.
 
   {To bring one to his bearings}, to bring one to his senses.
    
 
   {To lose one's bearings}, to become bewildered.
 
   {To take bearings}, to ascertain by the compass the position
    of an object; to ascertain the relation of one object or
    place to another; to ascertain one's position by reference
    to landmarks or to the compass; hence (Fig.), to ascertain
    the condition of things when one is in trouble or
    perplexity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Deportment; gesture; mien; behavior; manner; carriage;
     demeanor; port; conduct; direction; relation; tendency;
     influence.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly
   {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn);
   p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to
   bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G.
   geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera,
   Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to
   bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take,
   carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf.
   {Fertile}.]
   1. To support or sustain; to hold up.
    [1913 Webster]
 
   2. To support and remove or carry; to convey.
    [1913 Webster]
 
       I 'll bear your logs the while.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bear them to my house.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and use, as power; to exercise.
    [1913 Webster]
 
       Every man should bear rule in his own house.
                          --Esther i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a
    mark), as, the tablet bears this inscription.
    [1913 Webster]
 
   6. To possess or carry, as a mark of authority or
    distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name.
    [1913 Webster]
 
   7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to
    entertain; to harbor --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The ancient grudge I bear him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Should such a man, too fond to rule alone,
       Bear, like the Turk, no brother near the throne.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I cannot bear
       The murmur of this lake to hear.   --Shelley.
    [1913 Webster]
 
       My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   9. To gain or win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some think to bear it by speaking a great word.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She was . . . found not guilty, through bearing of
       friends and bribing of the judge.   --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense,
     responsibility, etc.
     [1913 Webster]
 
        He shall bear their iniquities.   --Is. liii.
                          11.
     [1913 Webster]
 
        Somewhat that will bear your charges. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   11. To render or give; to bring forward. "Your testimony
     bear" --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing
     a part in the conversation." --Locke.
     [1913 Webster]
 
   13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain
     without violence, injury, or change.
     [1913 Webster]
 
        In all criminal cases the most favorable
        interpretation should be put on words that they can
        possibly bear.            --Swift.
     [1913 Webster]
 
   14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body
     bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct.
     [1913 Webster]
 
        Hath he borne himself penitently in prison? --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To afford; to be to; to supply with.
     [1913 Webster]
 
        His faithful dog shall bear him company. --Pope.
     [1913 Webster]
 
   16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples;
     to bear children; to bear interest.
     [1913 Webster]
 
        Here dwelt the man divine whom Samos bore.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   Note: In the passive form of this verb, the best modern usage
      restricts the past participle born to the sense of
      brought forth, while borne is used in the other senses
      of the word. In the active form, borne alone is used as
      the past participle.
      [1913 Webster]
 
   {To bear down}.
     (a) To force into a lower place; to carry down; to
       depress or sink. "His nose, . . . large as were the
       others, bore them down into insignificance."
       --Marryat.
     (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an
       enemy.
 
   {To bear a hand}.
     (a) To help; to give assistance.
     (b) (Naut.) To make haste; to be quick.
 
   {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually
    by promises never to be realized; to amuse by false
    pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand,
    how crossed." --Shak.
 
   {To bear in mind}, to remember.
 
   {To bear off}.
     (a) To restrain; to keep from approach.
     (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from
       rubbing against anything; as, to bear off a blow; to
       bear off a boat.
     (c) To gain; to carry off, as a prize.
     (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into
       the home when the position of the piece and the dice
       provide the proper opportunity; -- the goal of the
       game is to bear off all of one's men before the
       opponent.
 
   {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar
    doth bear me hard." --Shak.
 
   {To bear out}.
     (a) To maintain and support to the end; to defend to the
       last. "Company only can bear a man out in an ill
       thing." --South.
     (b) To corroborate; to confirm.
 
   {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking.
    "Religious hope bears up the mind under sufferings."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer;
     endure; tolerate; carry; convey; transport; waft.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bearing
   adj 1: (of a structural member) withstanding a weight or strain
       [ant: {nonbearing}]
   n 1: relevant relation or interconnection; "those issues have no
      bearing on our situation"
   2: the direction or path along which something moves or along
     which it lies [syn: {bearing}, {heading}, {aim}]
   3: dignified manner or conduct [syn: {bearing}, {comportment},
     {presence}, {mien}]
   4: characteristic way of bearing one's body; "stood with good
     posture" [syn: {carriage}, {bearing}, {posture}]
   5: heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
     [syn: {charge}, {bearing}, {heraldic bearing}, {armorial
     bearing}]
   6: a rotating support placed between moving parts to allow them
     to move easily

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top