Search result for

be unpleasing

(26 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be unpleasing-, *be unpleasing*, be unpleas
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be unpleasing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be unpleasing*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, Oz, this doesn't have to be unpleasant.ฟังนะออส ไม่จำเป็นจะต้องไม่พอใจนะ Burn After Reading (2008)
This doesn't have to be unpleasant.ไม่จำเป็นจะต้องไม่พอใจนะ Burn After Reading (2008)
And here I thought this mission would be unpleasant.และข้าก็คิดว่าภารกิจนี้ของเรา คงจะไม่ราบรื่นซะแล้ว The Hidden Enemy (2009)
It'll probably be unpleasant for you.มันอาจจะไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนาย Sympathy for the Devil (2009)
- This will be unpleasant.-มันคงไม่สนุกเท่าไหร่ Family Matters (2010)
I don't like to be unpleasant, Mr. Yeager.ฉันไม่ชอบให้ใครขัดใจ คุณยีกเกอร์ A Humiliating Business (2010)
And when we do it will be unpleasant.และเมื่อพวกเราเจอตัวคุณ มันคงไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ Covenant (2011)
The fact that you're apologizing like this for my behaviors when they could be unpleasant to you...ความจริงคุณมาพูดขอโทษแบบนี้ ทั้งๆที่ฉันทำท่าทางไม่ดี คุณอาจจะไม่พอใจ Miss Ripley (2011)
It'd be unpleasant, if I say so...ใช่ ฉันนึกว่าเธอจะฆ่าเขา PTA rinji soukai (2012)
- Don't be unpleasant.- อย่าหงุดหงิดไปหน่อยเลยน่า Elle (2016)
And you were worried this was going to be unpleasant?แล้วแกก็กังวลว่าเป็นเรื่องเลวร้ายงั้นเหรอ Mr. Brooks (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกหูรกตา[V] offend the eye, See also: be unpleasant to the eye, be eyesore, Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา, Example: ผมจะทำอะไรก็รกหูรกตานายของผมไปหมด
ขัดลูกตา[V] be offensive to the eye, See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes, Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา, Example: การแสดงออกของเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้ขัดลูกตาของคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
ขายหู[V] be unpleasant to hear, See also: be shameful to listen, Syn. ไขหู, Example: ฉันรู้สึกขายหูเหลือเกินที่ได้ยินใครๆ พูดถึงน้องในทางที่ไม่ดี, Thai definition: ฟังแล้วละอาย ไม่อยากฟัง
ขัดตา[V] be unpleasant to look at, See also: irritate, Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา, Example: กิริยาของเขาขัดตาผู้ใหญ่หัวโบราณมาก, Thai definition: ดูไม่ถูกตา, ดูไม่เหมาะตา
ขัดหู[V] jar, See also: be unpleasant, be displeasant to listen to, Ant. ลื่นหู, Example: ผมจะเจียมตัวไม่ทำให้พ่อต้องขัดหู ขัดตา หรือขัดใจอีก, Thai definition: ฟังไม่ถูกหู, ฟังไม่เพราะหู
ขี้ริ้วขี้เหร่[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: หน้าตาของเด็กคนนี้ขี้ริ้วขี้เหร่มาก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าเกลียด[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี, Thai definition: ไม่น่ารัก
น่าชัง[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
บาดหู[V] be unpleasant to the ear, See also: be offensive to the ears, hurt one's feelings upon hearing, Syn. ขัดหู, Example: หล่อนรู้สึกบาดหูยามลูกสะใภ้ใช้วาจาลื้อๆ อั๊วะๆ ซึ่งหล่อนไม่ชอบฟัง, Thai definition: ระคายหูทนฟังไม่ได้ ทำให้ไม่สบอารมณ์
กร่อย[V] be unpleasant, See also: be distasteful, be grudging, be displeasing, Syn. หมดสนุก, ไม่สนุก, Example: งานดอกคูนเสียงแคนกร่อยไปถนัดใจเมื่อฝนตกอย่างแรง, Thai definition: ไม่สนุก, ฝืนทำท่าว่าสนุกสนาน
แสลงหู[V] be unpleasant to hear, See also: be disagreeable to hear, Syn. ขัดหู, Example: หล่อนรู้สึกแสลงหูกับคำพูดยกยอปอปั้นของเขา, Thai definition: ฟังไม่ถูกหู, ฟังไม่เพราะหู
ขัดหู[ADV] be unpleasing to the ear, See also: sounding discordant, sounding disharmonious, sound unpleasant, Syn. ไม่เข้าหู, Ant. ลื่นหู, Example: หัวหน้าพูดจาขัดหูคนฟังแบบนี้ใครจะชอบ, Thai definition: อย่างไม่ถูกหู, อย่างไม่เพราะหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top