Search result for

be thin

(28 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be thin-, *be thin*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be thinking of you.แล้วผมจะคิดถึงคุณ Frost/Nixon (2008)
I guess that's what I should be thinking, too.ผมควรคิดเรื่องนี้ Burn After Reading (2008)
Come on, the only thing you ould be thinking aboutสิ่งเดี่ยวที่นายควรคิดตอนนี้ก็คือ Eagles and Angels (2008)
All you should be thinking about now is how to protect our daughter.ที่เธอควรทำตอนนี้ก็คือ ปกป้องลูกสาวของเรา Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I used to be thin and now I'm getting fat.ฉันเคยผอม มาตอนนี้เริ่มอ้วนแล้ว Julie & Julia (2009)
We'll be thinking about you teaching valences and covalences...เราคิดถึงพวกเธอนะ ตอนที่สอนวิชาเคมีและแรงยึดเหนี่ยวทางเคมีและ... Peekaboo (2009)
Power, money, seem to be things you love.พลังอำนาจ เงิน ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่หลงใหล Cowboys and Indians (2009)
I have no time to be thinking of these.ฉันไม่มีเวลามาคิดเรื่องแบบนี้หรอก Episode #1.3 (2009)
I want to be thinner.หนูอยากผอม Showmance (2009)
Now, you might be thinking, Why would a pop star like meตอนนี้คุณคงกำลังคิดว่า ทำไมป็อบสตาร์อย่างผม Acafellas (2009)
I'm just saying what everyone's got to be thinking.ฉันเพิ่งบอกว่าอะไร คือสิ่งที่ทุกคนควรจะคิด Air: Part 1 (2009)
But I promise you, when I am standing' up there next to Steve, all I'm gonna be thinking about is you.เวลาที่ยืนอยู่ตรงนั้น เคียงข้างสตีฟ ฉันจะคิดถึงแต่เธอเท่านั้น Release Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be thinI used to be thin when I was young.
be thinYou seem to be thinking of something else.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผอมเกร็ง[V] be thin but strong, See also: be thin but tough, Example: เด็กสลัมส่วนใหญ่ผอมเกร็งพุงโร และส่วนใหญ่ป่วยเป็นตาลขโมยด้วย, Thai definition: ผอมแต่แข็งแกร่ง
บางตา[V] be few, See also: be thin, Syn. น้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
โหรงเหรง[V] be bare, See also: be thin, be sparse, be scanty, be few, Syn. เบาบาง, Ant. แน่น, แน่นขนัด, Example: งานวันนี้ผู้คนโหรงเหรงเหลือเกิน
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
ผอม[V] be thin, Syn. ซูบ, ผอมบาง, ซูบผอม, Ant. อ้วน, Example: เธอผอมลงๆ ทุกวัน จนพ่อบ่นว่าอยากให้ไปตรวจร่างกายดู, Thai definition: ร่างกายมีเนื้อน้อย
โซ[V] be thin, See also: be bony, be skinny, Syn. ผอม, ผอมโซ, Ant. อ้วน, Example: เดี๋ยวนี้เขาดูโซไปมาก เพราะทำงานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน
หยอมแหยม[ADV] be thinly scattered, See also: sparse, few and far between, Syn. หรอมแหรม, Example: ในการสัมมนาครั้งนี้ มีรัฐมนตรีไปกันหยอมแหยม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ, ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
โหรง[V] be sparse, See also: be thin, be watery, be wishy-washy, Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง, Ant. ล้นหลาม, มากมาย, Example: คนบนเกาะดูโหรงเพราะขาดน้ำกินน้ำใช้
โหรงเหรง[V] be thin, See also: be sparse, be watery, be wishy-washy, Syn. บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง, โหรง, Ant. ล้นหลาม, มากมาย, Example: น้ำซุบถ้วยนี้โหรงเหรงเหลือเกินมีแต่น้ำไม่มีเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
ผอมบาง[v.] (phømbāng) EN: be thin   
ผอมเกร็ง[v.] (phømkreng) EN: be thin but strong   
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent   

Japanese-English: EDICT Dictionary
痩ける[こける, kokeru] (v1) to be come hollow (with age, illness, etc.); to be scrawny; to be thin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top