Search result for

be suspicious

(36 entries)
(0.8322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be suspicious-, *be suspicious*, be suspiciou
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I were him, I'd be suspicious already.ถ้าผมเป็นเขา ผมก็คงจะสงสัยไปแล้ว Clue (1985)
You should know her face not to be suspiciousแกควรจะดูไว้จะได้จำไม่ผิดคน Failan (2001)
Who is this? - Don't be suspicious.ใครวะ The Dreamers (2003)
- Stating that there would be suspicious characters around.กล่าวว่าอาจมีคนท่าทางน่าสงสัย Faith Like Potatoes (2006)
PEOPLE WILL BE SUSPICIOUS.ผู้คนก็จะสงสัยกัน If There's Anything I Can't Stand (2007)
If you keep acting like that, Jung Joo's going to be suspicious.ถ้าเธอทำงี้ จุงจูจะยิ่งสงสัยนะ 9 Ends 2 Out (2007)
They've got no reason to be suspicious.พวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะมาสงสัยเราหรอก Episode #2.6 (2008)
Which means either you're not smart enough to be suspicious,Which means either you're not smart enough to be suspiciousAdverse Events (2008)
I'd like you to enhance them and find anyone who might be suspicious.และหาดูว่ามีใครที่น่าสงสัยบ้าง Episode #1.3 (2009)
We should be suspicious of his intentions.เจตนาของเขาน่าสงสัย Airiseu: Deo mubi (2010)
I've got to be suspicious of any man who won't take a drink with us, eh, Bill? .ผมสงสัยว่าจะมีใครซักคน/nปฏิเสธชักชวนดื่มร่วมกับเรานะ บิล The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Look, you're right to be suspicious.นี่ นายไม่ผิดที่จะระแวง The Devil You Know (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดระแวง[V] be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
แหนง[V] suspect, See also: be suspicious of, doubt, distrust, Syn. หมาง, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, Example: โปรดอย่าแหนงดิฉันเลย ดิฉันทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์นะ
ติดอยู่ในใจ[V] be doubtful, See also: be suspicious, be questionable, be dubious, Syn. ค้างคาใจ, Example: การกระทำที่ผ่านมาของเขายังติดอยู่ในใจผม จึงทำให้ผมไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีก, Thai definition: ข้องอยู่ในใจ, ยังคงค้างคาใจอยู่
สงสัย[V] wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai definition: ไม่เข้าใจ
สงสัย[V] suspect, See also: be suspicious, doubt, distrust, mistrust, Syn. แคลงใจ, คลางแคลงใจ, Example: ตำรวจสงสัยหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมา, Thai definition: ไม่ปลงใจเชื่อ
น่าสงสัย[V] be suspicious, See also: be doubtful, be questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ในกรณีนี้เขาน่าสงสัยที่สุด, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
เฉลียวใจ[V] suspect, See also: be suspicious, have an inkling, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: พ่อยังเมตตาเขา โดยมิได้นึกเฉลียวใจเลยว่าสันดานผู้ร้ายก็ต้องเป็นผู้ร้ายอยู่วันยังค่ำ
กริ่ง[V] be doubtful, See also: be suspicious, suspect, Syn. กริ่งใจ, นึกแคลง, นึกระแวง, นึกสงสัย, Example: สีหน้าและแววตาของเขาทำให้หล่อนออกตกใจ และออกกริ่งใจเมื่อรู้ว่าหล่อนคงได้พูดอะไรที่ไม่บังควรออกไปเสียแล้ว
เอะใจ[V] doubt, See also: be suspicious, mistrust, distrust, suspect, Syn. เฉลียวใจ, ฉุกคิด, สะดุดใจ, Example: เจือทองเอะใจที่เห็นอีกฝ่ายเงียบอยู่นาน
ส่อพิรุธ[V] be suspicious, See also: be fishy, be dubious, be doubtful, be untrustworthy, Syn. ส่อแววพิรุธ, Example: จำเลยทั้ง 20 คนส่อพิรุธให้การวกไปวนมาตลอด, Thai definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่ามีความผิดปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust   FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust   
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt   FR: suspecter ; être soupçonneux
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘繰る;勘ぐる[かんぐる, kanguru] (v5r,vt) to be suspicious of (someone's motives); to suspect someone of having ulterior motives [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) [Add to Longdo]
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猜忌[cāi jì, ㄘㄞ ㄐㄧˋ, ] be suspicious and jealous of [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top