Search result for

be strong

(32 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be strong-, *be strong*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of them just won't be strong enough to survive.บางคนก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก The Moment of Truth (2008)
You need to be strong for what's to come.คุณต้องเข้มแข็งพร้อมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So be strong and go see her.เข้มไว้ แล้วไปหาเธอ Heartbreak Library (2008)
-No, we have to be strong.-ไม่ใช่,เราต้องเข้มแข็ง Vantage Point (2008)
Will those miserable words of yours be strong enough to block the dam?คำพูดที่ยากแค้นของเธอ จะแข็งแรงพอ ที่จะกั้นเขื่อนหรือไม่ล่ะ? Episode #1.5 (2008)
But I want you to be strong for mommy.แต่แม่อยากให้ลูกเข้มแข็งรู้ไหม เพื่อแม่ The Echo (2008)
- Be stronger.- ยืดตัวหน่อย Pineapple Express (2008)
- You want this country to be strong...- คุณอยากให้ประเทศนี้แข็งแกร่ง... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
But I need to be strong enough.แต่ฉันต้องการที่แข็งแกร่งพอ On the Head of a Pin (2009)
Point is, you used to be strong enough to kill Alastair.ประเด็นคือ นายเคยมีพลังมากพอจะฆ่า alastair The Rapture (2009)
Meantime, if you're gonna be strong enough to kill Lilith you're gonna need more than I can give you now.แซม เอาน่า ไม่เป็นไรหรอก When the Levee Breaks (2009)
Then you need to be strong for her.ต่อจากนี้เธอต้องเข้มแข็งไว้เพื่อลูก Bound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be strongA policeman should be strong and quick in action.
be strongHe appears to be strong and healthy.
be strongI'm counting on you to be strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็ง[V] be strong, See also: be stiff, Ant. อ่อน, อ่อนแอ, Example: นักมวยคนนี้มันแข็งจริงๆ ท่าจะล้มมันได้ยาก, Thai definition: เข้มแข็งทนทาน, ไม่แพ้ง่ายๆ
แข็งแรง[V] be healthy, See also: be strong, Syn. ล่ำสัน, Ant. อ่อนแอ, Example: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา, Thai definition: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
เข้มแข็ง[V] be vigorous, See also: be strong, Syn. อดทน, แข็งแกร่ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
ปีกกล้าขาแข็ง[V] become full-fledged, See also: be strong enough, Example: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง, Thai definition: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย, Notes: (สำนวน)
ทน[V] be durable, See also: be strong, stand, Syn. คงทน, ทนทาน, Example: ไม้สักทนกว่าไม้ยาง, Thai definition: ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ฉุน[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, be poignant, Example: เหล้าที่เซ่นสังเวยมีรสจืดไม่ฉุนเหมือนเหล้าที่ยังไม่ได้เซ่นสังเวย, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, Example: กลิ่นเหม็นไหม้ที่ผมได้กลิ่นอยู่เมื่อครู่ก็ฉุนกึกขึ้นกระทบจมูกอย่างแรง, Thai definition: มีกลิ่นฉุนแรงอย่างทำให้ชะงักจมูกในทันใด
กำยำ[V] be sturdy, See also: be strong, be stout, be stalwart, be robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: เมื่อมีการต่อสู้เขามักได้เปรียบเด็กคนอื่นๆ เพราะร่างกายกำยำกว่าเด็กวัยเดียวกัน และก็บึกบึนกว่าด้วย
ขมัง[V] be strong, See also: be vigorous, be precise, be accurate, Syn. แข็ง, แรง, แกร่ง, Example: วิชาของหมอผีคนนี้ขมังมาก
จ้า[V] be bright, See also: be strong, be brilliant, Syn. จัด, แรง, Example: แสงไฟจ้าแบบนี้ ถ้ามองนานๆ ทำให้สายตาเสียได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be strong   
เข้มข้น[v.] (khemkhon) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous   FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand   FR: durer ; résister

Japanese-English: EDICT Dictionary
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top