Search result for

be scared

(37 entries)
(1.1958 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be scared-, *be scared*, be scar, be scare
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know you're not in the muscle end of the family, so don't be scared.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในส่วนท้ายของกล้ามเนื้อของครอบครัวจึงไม่ต้องกลัว The Godfather (1972)
They'll be scared stiff, so don't worry about nothing.พวกเขาจะแข็งกลัวจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร The Godfather (1972)
I'll be scared enough for both of us.ฉันจะต้องกลัวพอสำหรับเราทั้ง คู่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ... Punchline (1988)
I wouldn't be scaredเมย์ไม่กลัวหรอก My Neighbor Totoro (1988)
She must be scared please help me find herได้โปรดเถอะ ช่วยหาเมย์ด้วย ฉันแน่ใจว่าเธอกำลังร้องให้อยู่ที่ไหนสักแห่ง My Neighbor Totoro (1988)
You've no reason to be scared.คุณได้ไม่มีเหตุผลที่จะกลัว In the Name of the Father (1993)
She will be scared, because at first her eyes will see nothing.เธอจะหวาดกลัวเพราะว่าตอนแรก... ดวงตาของเธอจะไม่เห็นอะไร The Joy Luck Club (1993)
What's to be scared about?คุณจะกลัวอะไรนักหนา In the Mouth of Madness (1994)
It's all right, boy. There's no need to be scared.ไม่เป็นไร อย่ากลัวไปเลย The Legend of Bagger Vance (2000)
Don't be scared.ไม่ต้องกลัวครับ Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be scaredDon't be scared of making mistakes.
be scaredI, Stallone, am not such as to be scared simply of being the guinea pig for some test.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็ด    [V] be afraid, See also: be scared, fear, Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด, Example: แกยังไม่เข็ดอีกหรือไง คราวที่แล้วโดนเขาชกซะหงายเลย, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
หวาดกลัว    [V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
ปอด    [V] be scared, See also: be afraid, tremble with fear, be frightened, Syn. หวาด, Example: หากถึงขั้นฟ้องคดี ชาวบ้านหลายคนก็ปอดขึ้นมา, Thai definition: ใจไม่สู้ดี ชักจะหวาดๆ
ตื่นตกใจ    [V] be frightened, See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked, Syn. ตกใจ, Example: ชาวเมืองที่กำลังแสวงหาประชาธิปไตยกันอยู่ที่เมืองมอสโก ต่างพากันตื่นตกใจเมื่อเห็นทหารออกมาปรากฏตัวขวักไขว่
ตื่น    [V] be alarmed, See also: be scared, be panic-stricken, be frightened, Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ, Example: ผมเคยตื่นอย่างที่สุดในชีวิตเมื่อได้เข้าไปเห็นความงดงามอลังการภายในพระราชวังแห่งนั้น, Thai definition: แสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ
หลาบ    [V] be afraid to do something, See also: be scared, Syn. เข็ด, ขยาด, Example: เจ้าสุนัขทั้งเข็ดทั้งหลาบจนไม่กล้าขโมยอาหารกินอีก
กลัว    [V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: เขาถอยกรูดกลัวว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขบ้าและจะตรงเข้ามาทำร้ายเขา, Thai definition: รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something ; have a lingering fear ; be scared   FR: craindre les conséquences
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost   
รู้สึกกลัว[v.] (rūseuk klūa) EN: feel afraid ; be scared   
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic   FR: être effrayé ; paniquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared [Add to Longdo]
怖じる[おじる, ojiru] (v1,vi) to be scared [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top