Search result for

be sad

(33 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be sad-, *be sad*, be sa
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It must be sad being an unpopular celebrity.ว่าแต่ ทำไมนักแสดงถึงได้ไม่ค่อยดังนักน้า Scandal Makers (2008)
He said that someone would be sad if it died, so no one should know.เขาบอกว่า ใครบางคนจะเสียใจมากถ้ามันตายไป ดังนั้นจึงไม่ควรให้ใครรู้เรื่องนี้ My Sassy Girl (2008)
My son might be sad.ลูกชายป้าเค้าคงเสียใจ My Sassy Girl (2008)
Well, if I'm going to be saddled with you you can make yourself useful.งั้น ถ้าฉันจะต้องเดินทางไปกับนาย... ...ก็ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อย Inkheart (2008)
If you dont cheer up, He will be sad.ถ้าลูกไม่ร่าเริง พ่อเขาจะเสียใจนะ Ponyo (2008)
I'll be sad, but I'll be okay.- อาจจะเศร้าแต่ไม่เป็นไร Burn After Reading (2008)
No one will be sad if you die?ถ้านายตาย คงไม่มีใครไว้อาลัยให้หรอกใช่มั้ย? The Breath (2009)
Who'll be sad when you die?จะมีใครเสียใจมั้ย ถ้าเธอตายไป? The Breath (2009)
Will the Doctor be sad?แต่ด็อกเตอร์จะเศร้ามั้ย? The Breath (2009)
No need to be sad.ไม่ต้องเสียใจไปหรอก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Don't be sad.อย่าเสียใจเลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Mostly because she couldn't pretend to be sad when she wasn't.ส่วนใหญ่เป็นเพราะ เธอไม่สามารถแกล้งทำเป็นเศร้าได้ เวลาทีเธอไม่ได้รู้สึกเศร้าเลย The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be sadDon't be sad.
be sadPlease don't be sad any more.
be sadWhy should you be sad?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก[V] be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
เศร้าซึม[V] be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
สลดใจ[V] be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น
น่าเศร้า[V] be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
เศร้า[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: เป็นทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: ฉันไม่เคยเห็นเขาเศร้าสร้อยเช่นนี้มาก่อน, Thai definition: ี่มีความทุกข์ระทมใจ
ตก[V] be crestfallen, See also: be sad, droop, Syn. จ๋อย, Example: เด็กนักเรียนคอตกเมื่อได้ฟังผลสอบแล้ว, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เป็นอาการแสดงว่า กลัว ยอมแพ้ หรือหมดกำลัง
น่าเสียใจ[V] be regretted, See also: be sad, feel mourn for, Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า, Ant. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา, Example: น่าเสียใจมากที่เขาต้องมาตายทั้งที่อายุยังน้อยแบบนี้
ระทด[V] be sad, See also: lament, sadden, mourn, Syn. สลด, เศร้าใจ
รันทด[V] be sad, See also: be depressed, Syn. ระทด, Example: หล่อนไม่เคยรับรู้ว่า เขารันทดใจเพียงใด กับความโหดร้ายที่ทุกคนหยิบยื่นให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
โศกเศร้า[v.] (sōksao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue   
ซบเซา[v.] (sopsao) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued   

Japanese-English: EDICT Dictionary
掻き暮れる[かきくれる, kakikureru] (v1) (uk) (obsc) to be sad [Add to Longdo]
悲しがる[かなしがる, kanashigaru] (v5r,vi) to feel sorrow; to be sad [Add to Longdo]
悲しむ(P);哀しむ[かなしむ, kanashimu] (v5m,vt) to be sad; to mourn for; to regret; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top