หรือคุณหมายถึง be remiß?
Search result for

be remiss

(14 entries)
(1.2383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be remiss-, *be remiss*, be remis
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know that I would be remiss if I didn't mention Jennifer Schecter,ฉันรุ้ว่าฉันคงสะเพร่า ถ้าฉันไม่กล่าวถึงเจนนิเฟอร์ แช็คเตอร์ Loyal and True (2008)
I'd be remiss if I didn't tell you you looked great, Walker.ผมจะประมาทไปถ้าหากผมไม่ บอกคุณว่า คุณดูดีมาก, Walker Chuck Versus the Subway (2010)
However, on the other hand, I'd be remiss if I...อย่างไรเสีย อีกด้านนึง ผมคงเสียดาย ถ้าผม... Now What? (2010)
Well, I would be remiss to say I did it alone.ข้าจะเพิกเฉยโดยกล่าวว่าข้าทำคนเดียวไม่ได้ Your Highness (2011)
It would be remiss of me if I didn't point out...ผมคงจะสะเพร่ามาก ถ้าไม่ได้ชี้แจง... Whores Don't Make That Much (2012)
I would be remiss if I didn't mention how important it is for all of us, despite recent events, to put forth our best effort and welcome him into our happy home.ฉันอาจจะละเลย ถ้าฉันยังไม่ได้พูดถึง ว่ามันสำคัญขนาดไหน สำหรับเราทั้งหมด แม้ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้ Perception (2012)
I would be remiss if I did not mention one last thing...ฉันจะสะเพร่าถ้าผมไม่ได้ พูดถึงสิ่งสุดท้ายที่หนึ่ง ... Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But I'd be remiss if I didn't at least mention... that a mission such as ours could certainly use an extra engineer.But I'd be remiss if didn't at least mention that a mission... such as ours could certainly do with an extra engineer. Interstellar (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาท[V] be careless, See also: be remiss, be negligent, be imprudent, be inattentive, be rash, Syn. สะเพร่า, เลินเล่อ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
ปล่อยทิ้ง[v. exp.] (plǿi thing) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top