Search result for

be lost

(40 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be lost-, *be lost*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because if you don't, they'll sense it, and the battle will be lost before it's even begun.พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้น The Moment of Truth (2008)
But he let me be lost forever.แต่เขากลับปล่อยให้ฉันหายไปตลอดกาล The Secret of Moonacre (2008)
In lesser hands, the Eye could be lost forever.หากผู้คุ้มกันอ่อนหัด ดวงตาอาจหายสาบสูญตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If the Emperor places the Eye up there, all will be lost.หากฮ่องเต้วางดวงตาบนยอดเจดีย์ ทุกอย่างจบสิ้น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
With this baby, we'll never be lost!มีเจ้าจิ๋วนี่ ไม่ต้องกลัวหลงทางฮะ Up (2009)
I worry everything my father had worked for will be lost.ผมกลัวว่าทุกสิ่งที่พ่อผมทำจะสูญเสียไป You've Got Yale! (2009)
I would be lost without you. GEMMA:ฉันคงหลงทางถ้าไม่มีเธอ Albification (2009)
When the porpoise is sighted, not a moment can be lost.มีปลาโลมาตัวเมีย 5 ตัว ที่เคยผลัดกันมาเล่น ในเรื่อง ฟลิปเปอร์ The Cove (2009)
Padmé may be lost, Anakin.แพดเม่อาจจะตายไปแล้วก็ได้ อนาคิน Blue Shadow Virus (2009)
I'll be lost without you, Gaius.ถ้าหากว่าไม่มีท่านข้าคงต้องหลงทาง ไกอัส The Nightmare Begins (2009)
I once knew a woman who told people to fear the future... that the end was coining, that all would be lost.ครั้งหนึ่งผมเคยรู้จักผุ้หญิงที่บอกคนอื่นๆให้กลัวอนาคต ว่าจุดจบโลกกำลังมาถึง ทุกอย่างจะสิ้นสลายไป Terminator Salvation (2009)
If even one bomb drops on Skynet before sunrise... our future will be lost.ถ้ามีระเบิดแม้เพียงลูกเดียวตกบนสกายเน็ท ก่อนอาทิตย์ขึ้น อนาคตเราจะสิ้นสูญ Terminator Salvation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be lostI seem to be lost.
be lostNot a moment could be lost.
be lostSome politicians seem to be lost to shame.
be lostThat would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.
be lostThe professor seemed to be lost in thought.
be lostThere is no time to be lost.
be lostUnless you make a decision quickly, the opportunity will be lost.
be lostYou had better get this letter registered for fear it should be lost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอดอารมณ์[V] get lost in day-dreams, See also: be lost in day-dreams, Syn. ปล่อยอารมณ์, Example: หญิงสาวตาคมผมยาวนั่งเหม่อมองทอดอารมณ์ขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่าน, Thai definition: ปล่อยใจให้ลอยล่องไปตามความคิด
หายสูญ[V] be lost, See also: disappear, vanish, be missing, Syn. สูญหาย, หาย, สูญ, Example: จารึกคงจะสลายหายสูญไปกับกรุงแตกครั้งหลังสุด
ปล่อยใจ[V] think aimlessly, See also: be lost in reverie, Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป, Example: บุคคลที่อยากฆ่าตัวตายอย่าปล่อยใจให้หมกมุ่นเรื่องนี้ เวลาไม่สบายใจควรหาจิตแพทย์, Thai definition: คิดเรื่อยเปื่อย
หาย[V] be lost, See also: be missing, disappear, vanish, Syn. สูญ, Example: สร้อยทองของเธอหายไป ตอนเธอถอดไว้ในห้องน้ำ, Thai definition: หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ
หายสาบสูญ[V] be missing, See also: be lost, disappear, Syn. หายสูญ, Example: น้องชายของเขาหายสาบสูญไปตั้งแต่เด็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost   FR: disparaître ; être perdu
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
หลงทาง[X] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost   FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin
พลัด[v.] (phlat) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost   FR: se désunir ; se séparer
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy   FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie   
สูญ[v.] (sūn) EN: lose ; vanish ; be lost ; disappear   FR: disparaître ; s'éteindre

Japanese-English: EDICT Dictionary
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches [Add to Longdo]
思案に暮れる[しあんにくれる, shiannikureru] (exp,v1) to be lost in thought [Add to Longdo]
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P) [Add to Longdo]
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with [Add to Longdo]
聞き入る;聴き入る;聞きいる;聴きいる;聞入る;聴入る[ききいる, kikiiru] (v5r) to listen attentively to; to be lost in [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top