หรือคุณหมายถึง be in vogü?
Search result for

be in vogue

(3 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in vogue-, *be in vogue*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be in vogue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be in vogue*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าสมัย[V] be modern, See also: be up-to-date, be in vogue, Syn. ทันสมัย, เข้ายุค, Example: ผมทรงนี้เข้าสมัยมาก แต่ดูไม่ค่อยเหมาะกับเธอเลย, Thai definition: เป็นไปตามความนิยมที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

be in ( B IY1, B IY0 AH0 N, IH1 N) vogue ( V OW1 G)

 


  

 
be in
 • เข้าที่[Lex2]
 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน[Lex2]
 • มาถึง: เข้ามาถึง [Lex2]
 • ได้รับ: (ผล)ออกมา [Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง[Lex2]
 • กำลังเป็นที่นิยม: ทันสมัย [Lex2]
 • เผาไหม้: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว (พืชผล)[Lex2]
 • ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)[Lex2]
 • ทำงานเกี่ยวกับ: อยู่ในวงการ [Lex2]
 • มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข): เป็นจริง [Lex2]
vogue
 • สมัยนิยม: สิ่งที่อยู่ในความนิยม [Lex2]
 • ความเป็นที่นิยม[Lex2]
 • (โวก) n. สมัย,สมัยนิยม,ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สิ่งที่เป็นสมัยนิยม [Hope]
 • (n) ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สมัยนิยม [Nontri]
 • /V OW1 G/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
BSE, Bde, Bea, Ben, Beo, Böe, bei, b, e, übe, BH, BP, , He, de, je, Biest, Nest, Beben, beben, Bast, Fest, Pest, Rest, Test, West, bist, fest * Vögte, Vogel, Vogtes, Doge, Soge, Vogt, Woge, vage, Dogge, Mogul, Vogts, Volke, Votum, logge, volle, vorne, Bogen, bog, vor, Jogurt, Volumen, Tofu, Sog, VGA, log, sog, vag, vom, von, wog, zog, Dogmen, Login, Roggen, Vakuen, loggen, Doku, Joga, Logo, Togo, Volk, Volt, Vopo, Yoga, voll, vorm, vorn, wozu, Shogun, voran

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ber, bec, bel, bey, blé, bue, béa, bée, ben, ne, , bye, , Re, bd, bu, ce, de, , je, le, me, , se, te, * *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top