Search result for

be even

(25 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be even-, *be even*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Washing his royal socks will be even more of a privilege.ซักพระราชถุงเท้าน่ะ คงจะได้อภิสิทธิ์เพิ่ม Excalibur (2008)
The person who groomed us to be even greater than Tae Baek mountain.ผู้ที่เตรียมตัวพวกเรา.. ให้กลายเป็น คนที่ยิ่งใหญ่กว่าภูเขาแทเบ็ค Episode #1.7 (2008)
This is gonna be even better than the puppy.ดูแลง่ายกว่าลูกหมา เป็นไหนๆอยู่แล้ว Marley & Me (2008)
Well, you never know. The house we're going to might be even better.เราไม่มีทางรู้หรอก ไม่แน่ บ้านใหม่เรา อาจจะดียิ่งกว่านี้ก็ได้นะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Now that they know they're being pursued, they're gonna be even that much harder to catch.ตอนนี้ พวกเขารู้แล้วว่ากำลังถูกตามล่า พวกเขาจะถูกจับตัวได้ยากขึ้น Chapter Three 'Building 26' (2009)
Yeah, yeah. - You know what might be even better?เธอรู้มั้ยว่าอะไรที่จะด๊ขึ้นไปอีก สำนักพิมพ์ของฉัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
If baking worked, burning's going to be even better.ถ้าการอบได้ผล การเผาก็น่าได้ผลที่ดีกว่า Episode #3.5 (2009)
Blair would be even more upset than my mother.แบลร์ต้องโกรธมากกว่าแม่ฉันอีก The Freshmen (2009)
Compared to me, he must be even angrier about you.เทียบกับฉัน, เขาคงต้องโกรธเรื่องพี่. Shining Inheritance (2009)
Hwan, after you treat your hyung like that, how can there not be even a single call?ฮวาน,หลังจากที่นายทำอย่างนั้นกับพี่ชาย, นายไม่คิดจะโทรหาพี่หน่อยหรือ? Shining Inheritance (2009)
If you had that Butler Seo giving you useless ideas, it would be even harder for you.ถ้าไม่มีพ่อบ้านซอมาช่วยคิดอะไรไร้สาระ เธอคงลำบากน่าดู My Fair Lady (2009)
I don't think it would be even fair? - Oh Honey.ฉันไม่คิดว่ามันไม่เป็นการไม่ยุติธรรมนะ /Nโอ้ที่รักค่ะ The Lovely Bones (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be evenIf I pay you a dollar we'll be even.
be evenI want to be even with him for the insult.
be evenWe hope the next 20 years will be even more successful for all of us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
เสมอ[V] be equal, See also: be even, be balanced, Syn. เท่ากัน, Example: เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน, Thai definition: มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน
หายกัน[V] be quits with someone, See also: be even, have no further obligations, Example: เราหายกันแล้วนะไม่ติดค้างกันอีก, Thai definition: หมดภาระที่เกี่ยวข้องกัน
ราบเรียบ[V] be level, See also: be even, be smooth, be flat, have a smooth surface, Ant. ขรุขระ, Example: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ, Thai definition: ราบเสมอกัน
ราบเรียบ[V] be level, See also: be even, be smooth, be flat, have a smooth surface, Ant. ขรุขระ, Example: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ, Thai definition: ราบเสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
ราบเรียบ[v.] (rāp-rīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface   FR: avoir une surface lisse
เสมอ[v.] (samoē ) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced   FR: partager ; partager l'enjeu ; faire match nul ; être égal
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level   

Japanese-English: EDICT Dictionary
輪をかける;輪を掛ける[わをかける, wawokakeru] (exp,v1) to exceed; to be even more (so); to exaggerate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top