Search result for

be driven

(20 entries)
(0.9456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be driven-, *be driven*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา Rambo III (1988)
Marriage should not be driven by thoughts of money.การแต่งงานไม่ควรมีเรื่องเงิน เข้ามาเกี่ยวข้อง Pride & Prejudice (2005)
- It is not for me to be driven away.-ไม่ใช่ผมหรอกครับที่จะเป็นฝ่ายถอยไป Pride & Prejudice (2005)
Ah, so I'm to be driven from the city, is that it?ผมโดนเนรเทศงั้นสิ The Illusionist (2006)
Every day, parents put their dirty secrets on this bus to be driven to a school miles outside of town.มีคนที่เก็บความลับไว้ กับรถโรงเรียนคันนี้ ..จ้างคนขับไปรับไปส่งเด็ก จิตไม่ปกติพวกนี้แบบลับๆ Trick 'r Treat (2007)
It can still be driven, but it has to be done manually.รถยังสามารถวิ่งได้แต่ต้องใช้คนขับ Knight Rider (2008)
The pants are to be driven like never before.เตรียมรับลีลาซึ่ง ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That car should thank you. That kind of old car, to be driven as a car.รถควรจะบอบคุณคุณนะ ที่ขับของเก่าอย่างนี้เป็นรถได้ Dae Mul (2010)
But, you know, you have to be a little bit careful because if you let yourself be driven by the anger, it will blind you, and you will get into trouble over and over again just so that you can feel,แต่รู้มั้ย คุณต้องระวังหน่อย เพราะหากคุณปล่อยให้ ความโกรธเข้าครอบงำคุณ มันจะทำให้คุณตาบอด และจะเกิดปัญหา The Long Way Down Job (2011)
Some Sunday mornings, he asks to be driven to his church because he thinks he's supposed to lead mass.บางครั้งในเช้าวันอาทิตย์ เขาขอให้เราขับรถพาเขา ไปที่โบสถ์ของเขา เพราะคิดว่า จะต้องไปนำสวดให้กับสานุศิษย์ Sin of Omission (2011)
Annie will always be driven.เพียร์ซจะไม่มีวันขอโทษ Remedial Chaos Theory (2011)
So, the front-wheel drive Ford would be driven by former rally champion Mark Higgins, and the rear-drive Jag by drifting world champion Mauro Calo.รถฟอร์ดขับล้อหน้า จะขับโดยอดีตแชมป์แรลลี่ มาร์ค ฮิกกินส์ และจากัวร์ขับหลังจะขับโดยแชมป์ดริฟต์ มาอุโร คาโล Episode #18.3 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อน    [V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
ขับเคลื่อนด้วย    [V] be powered by, See also: be driven by, Example: เรือเหาะลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล, Thai definition: ผลักหรือดันให้ไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อับจน    [V] be at the end of one's rope, See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse, Syn. จนหนทาง, หมดหนทาง, Ant. มีทางไป, มีหนทาง, Example: การขาดความเชื่อมั่นดังกล่าวกำลังนำมนุษยชาติไปสู่ความสิ้นหวัง และอับจนต่อการเผชิญวิกฤติการณ์ในปัจจุบัน
หมดทาง    [V] have no way, See also: be driven to the limit, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทางไป, Example: นักการเมืองไทยถ้าไม่หมดทางจริงๆ เขาไม่นิยมยุบสภากัน, Thai definition: ไม่มีทางสู้, ไม่มีทางสู้
หมดทางไป    [V] have no way out, See also: be driven to the wall, Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทาง, Example: เขาหมดทางไปจริงๆ จึงต้องกลับมาตายรังที่เดิม, Thai definition: ไม่มีทางไป, ไม่มีทางสู้

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰め腹を切らされる[つめばらをきらされる, tsumebarawokirasareru] (exp,v1) to be forced to bear the responsibility and resign; to be driven out of office [Add to Longdo]
駆られる[かられる, karareru] (exp,v1) to be driven by (one's feelings); to succumb to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼上梁山[bī shàng liáng shān, ㄅㄧ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕㄢ, / ] be driven to join the Liangshan Mountain rebels; be driven to revolt; be forced to do something desperate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top