Search result for

be depressed

(33 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be depressed-, *be depressed*, be depress, be depresse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not eating pasta. I don't need to be depressed and fat.ฉันไม่กินพาสต้า ฉันไม่อยากหดหู่ และอ้วน To Kill a Mocking Girl (2010)
I can't be depressed because Min Woo's backing out.ฉันจะท้อไม่ได้ ต้องทำให้มินวูกลับมาอีกครั้ง Episode #1.10 (2010)
If it were someone else, they'd be depressed, but you still work really hard at rehearsal.ถ้าเป็นคนอื่นก็คงเศร้าซึมไป แต่ระหว่างซ้อมคุณก็ตั้งใจซ้อมจริงๆ Episode #1.13 (2010)
You also know what it's like to be depressed.คุณยังรู้ด้วยว่าเป็นไงตอนซึมเศร้า Bombshells (2011)
Max, it feels like you want me to be depressed about the holidays.จิตวิญญาณของวันหยุดตอนนี้? แม็กซ์,มันให้ความรุ้สึกคล้ายกับเธอต้องการให้ฉัน And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
It makes no sense for me to be depressed,มันแปลกที่ฉันจะมานั่งหดหู่อยู่แบบนี้ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Looking at the parents like that you'd be depressed too.เห็นพ่อแม่เขาเป็นอย่างนั้น เป็นนายก็กดดันเหมือนกันล่ะ Operation Proposal (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be depressedYou seem to be depressed this morning. What's the matter?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าซึม[V] be depressed, See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited, Syn. ซึม, Example: หมู่นี้แม่เศร้าซึมไปมากหลังจากที่น้องของฉันหนีออกจากบ้าน, Thai definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เหนื่อยใจ[V] be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
กลุ้มใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
ลำบากใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Ant. สบายใจ, Example: ตอนนี้เขาลำบากใจ ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับพ่อแม่, Thai definition: ไม่สบายใจที่จะทำ
มืดมน[V] become gloomy, See also: be depressed, look black, be discouraged, Syn. หมดหวัง, หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, สิ้นหวัง, เศร้าใจ, Example: หลายคนยังสับสนคิดจะหาทางออกให้ชีวิตแต่ก็ยังมืดมนไม่รู้จะไปทางไหน
อับเฉา[V] be gloomy, See also: be depressed, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: ชีวิตเขาอับเฉา ไร้จุดหมาย และห่างหายจากความสุข ความอบอุ่นมานานแรมปี, Thai definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน
น่าหดหู่[V] be depressed, See also: be gloomy, be dejected, be sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ผมคิดแล้วก็น่าหดหู่อยู่มาก
รันทด[V] be sad, See also: be depressed, Syn. ระทด, Example: หล่อนไม่เคยรับรู้ว่า เขารันทดใจเพียงใด กับความโหดร้ายที่ทุกคนหยิบยื่นให้
จุกเจ่า[V] be bored, See also: be depressed, be listless, be lackadaisical, be in low spirits, Syn. เซา, นั่งเหงา, เจ่าจุก, Example: ตั้งแต่ออกจากงานเขาก็เอาแต่จุกเจ่าออกจากบ้าน ไม่ยอมไปไหนเลย
หมดจิตหมดใจ[V] be discouraged, See also: be depressed, Syn. หมดกำลังใจ, Example: เขาเก็บตะขอและสวิงใส่เรือ หมดจิตหมดใจที่จะหาปูปลาต่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ลำบากใจ[v.] (lambākjai) EN: worry ; be depressed ; distress   
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues   FR: être déprimé ; être démoralisé
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier

Japanese-English: EDICT Dictionary
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
気を腐らす[きをくさらす, kiwokusarasu] (exp,v5s) to have the blues; to be depressed [Add to Longdo]
打ち萎れる[うちしおれる, uchishioreru] (v1,vi) to droop; to be depressed [Add to Longdo]
打ち沈む[うちしずむ, uchishizumu] (v5m,vi) to be depressed [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top