Search result for

be delighted

(34 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be delighted-, *be delighted*, be delight, be delighte
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We would be delighted to utilize your skills.เราจะได้ใช้ฝีมือนาย ให้เกิดประโยชน์ The Twilight Saga: New Moon (2009)
You will be delighted to hear that none of the worries you brought to my attention have any truth to them whatsoever.อ่า ไกอัส เจ้าคงยินดีมาก ที่จะไม่ต้องได้ยินเสียงของความกังวลแล้ว เจ้านำความตั้งใจของข้า\ ไปหาความจริงอะไรนั่นแล้วใช่ไหม \ ฝ่าบาท Beauty and the Beast (2009)
A set of skills, I'd be delighted to have on my side.คนเก่งอย่างเจ้า น่าจะมาอยู่ฝ่ายข้านะ Assassin's Creed: Lineage (2009)
- I'd be delighted, sir.-ด้วยความยินดีค่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'd be delighted.ด้วยความยินดีครับ Shanghai (2010)
Oh, we would be delighted if you would officiate the wedding for us.เราคงจะยินดี ถ้าคุณประกอบพิธี แต่งงานให้กับเรา Hitting the Ground (2010)
I mean, if... if you're a dude, I could search you. And if not, Gail would be delighted.ถ้าคุณเป็นผู้ชาย ผมค้นตัวคุณได้ และถ้าไม่ เกลจะเป็นคนทำ Fresh Paint (2010)
And, uh, I would be delighted to have dinner with you.และฉันยินดีทานมื้อค่ำกับคุณ Mercury Retrograde (2010)
I'm sure he'd be delighted to give it to you.ฉันแน่ใจว่าเขาจะดีใจมาก ที่จะได้มอบให้กับคุณ และเมื่อนั้นคุณกิลเบิร์ต Blood Brothers (2010)
I bet she'll be delighted.เธอต้องแปลกใจแน่ Episode #1.6 (2010)
And jeremiah harris said he'd be delighted to come,เจอรามายห์ แฮร์ริสบอกว่า ยินดีมาร่วมงาน Damien Darko (2011)
I would be delighted.ฉันจะดีใจมาก Suspicion Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be delightedChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความยินดี[V] be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
ปลาบปลื้ม[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice, Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
อิ่มอกอิ่มใจ[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, be proud of oneself, Syn. สุขใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี, Example: เหล่าศิลปินต่างรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้หยิบยื่นศิลปะที่ดีให้กับประชาชน
อิ่มเอม[V] be delighted, See also: be pleased, Example: ทั้งสองคนพิศดูใบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ละฝ่ายต่างรู้สึกอิ่มเอมสดใส
ตื้นตัน[V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ, Example: แม่จำปีตกตะลึงแล้วก็ตื้นตันกับคำฝากฝังของคุณนายจนแทบพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ตื้นตันใจ[V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง, Example: แม่ตื้นตันใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
เต็มตื้น[V] be glad, See also: be delighted, be speechless with happiness, Example: ผมเต็มตื้นในอกทุกครั้งที่รู้ว่าโนรีสบายดี, Thai definition: ดีใจจนพูดไม่ออก
เบิกบานใจ[V] be delighted, See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว, Thai definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
ปริ่ม[V] be pleased, See also: be delighted, be glad, be brimful of, Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ, Example: หัวใจของเธอปริ่มเปรมไปด้วยความสุข, Thai definition: อาการที่มีความยินดีปลื้มใจ
ปรีดา[V] be delighted, See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful, Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ, Ant. เสียใจ, Example: ประชาชนรู้สึกยินดีปรีดากับชัยชนะของทีมชาติไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
อิ่มเอม[v. exp.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased   
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
เจริญตาเจริญใจ[xp] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy   
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yindī) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice   FR: être enchanté ; être ravi
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; be gratified   FR: apprécier ; rendre grâce
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult   FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้ม[v.] (pleūm) EN: be delighted ; be very happy   FR: être ravi ; être enchanté
ปราโมทย์[v.] (prāmōt) EN: be delighted   

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top