Search result for

bak

(160 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bak-, *bak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bake[VT] อบ
bake[VI] เผา, See also: ย่าง, อบ, Syn. roast, broil
bake[N] การอบ, See also: การเผา
baker[N] คนทำขนมปัง, See also: คนขายขนมปัง
bakery[N] ร้านขายขนมปัง, Syn. pastry shop
baking[N] การอบ
baking[ADJ] ซึ่งให้ความร้อนสูง
bakemeat[N] พายเนื้อ, See also: อาหารมีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, ขนมพาย
bakeshop[N] ร้านขายขนมปัง, Syn. pastry shop
bake sale[N] ช่วงขายอาหารหรือขนมอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bak(แบ็ก) คำ ๆ นี้ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่า เป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง (backup file) เช่น autoexec.bak (แฟ้มข้อมูลเดิมชื่อ autoexec.bat) นี้ ในบางกรณี โปรแกรมจะสร้างนามสกุลให้แฟ้มข้อมูลเหล่านี้เองโดยไม่ต้องสั่ง โดยเฉพาะถ้ามีการเก็บแฟ้มข้อมูลที่นำมาแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แฟ้มที่แก้ใหม่จะใช้ชื่อเดิม แต่แฟ้มเดิมจะกลายเป็นแฟ้มสำรอง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำบางโปรแกรม
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
bakehouse(เบค'เฮาซฺ) n. โรงทำขนมปัง,ห้องทำขนมปัง,ร้านขนมปัง, Syn. bakery
baker(เบ'เคอะ) n. คนทำขนมปัง (อาชีพ)
bakery(เบ'เคอะรี) n. ร้านขนมปัง,โรงทำขนมปัง, Syn. bakeshop,
baking(เบ'คิง) n. การปิ้งขนมปัง,การย่าง,การอบ
baking powdern. แป้งฟูหรือแป้งอบขนมปัง
baking sodan. ดู sodium bicarbonate
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bake(vt) ปิ้ง,ผิง,อบ,ย่าง
baker(n) คนทำขนมปัง
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
baking(n) การปิ้ง,การย่าง,การอบ,การผิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baked tongueลิ้นแห้งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baked productsผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Baked products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakeliteเบกเกลไลต์,เบคเกลไลท์ [การแพทย์]
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Baker's Cystก้อนปมหลังเข่า,ก้อนปมข้อพับ,ถุงของเบเคอร์ [การแพทย์]
Bakeriesร้านขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakersคนทำขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakingการอบ [TU Subject Heading]
Baking Powderผงฟู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you have a bake sale while you're at it?ทำไมคุณไม่ไปอบขนมขาย ขณะที่คุณอยู่นี่หล่ะ Chuck in Real Life (2008)
A bakery, a jewelry store, and a stationery shop.ล้วนซื้อของแต่งงานจากที่เดียวกันในช่วง10วันนี้ Committed (2008)
Kazan wo bakuhatsu saseru And makes one of its volcanoes explode!Kazan wo bakuhatsu saseru Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Marylebone Road and Baker Street, on the corner here is the bank, next door is the Chicken Inn, and at 189, Le Sac.ถนนมาร์ลีโบนกับถนนเบเกอร์ อยู่ตรงหัวมุมของธนาคาร ถัดไปก็เป็นโรงแรมชิคเก้น แล้วก็ร้านเลอแซ็ค The Bank Job (2008)
Baker Street, I can see everything really well.ถนนเบเกอร์ ผมมองเห็นทุก ๆ จุดได้ดี The Bank Job (2008)
The ambulance reports it's outside the Lloyd's bank on Baker Street.รถพยาบาลรายงานว่าอยู่ข้างนอก ธนาคารลอยด์บนถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
Your safety deposit box at the Baker Street bank... what's its number?ตู้ฝากนิรภัยของคุณ ในธนาคารบนถนนเบเกอร์... หมายเลขอะไรหรือครับ The Bank Job (2008)
Next stop: Paddington Station. Change here for the Bakerloo line.สถานีต่อไป สถานีแพดดิงตัน คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายเบเกอร์ลู The Bank Job (2008)
You know, these two are part of the Baker Street bank robbery gang.คุณรู้ สองคนนี้ คือพวกปล้นธนาคารที่ถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
What are you talking about? They're part of the Baker Street Firm.คุณพูดอะไรของคุณ พวกมันเป็นโจรที่ถนนเบเกอร์ The Bank Job (2008)
[The loot taken from the Baker Street Bank] [was thought to be in excess of 4 million pounds,] [more than that of the Great Train Robbery]ของที่ขโมยไปจากธนาคารถนนเบเกอร์ คิดคำนวณมูลค่าได้มากกว่า 4 ล้านปอนด์ นอกจากนั้น จากบทเรียนการปล้นครั้งใหญ่นี้ The Bank Job (2008)
NURSE 2: And who is that? Is that Baker's file or Larson?แล้วนั่นแฟ้มใคร ของเบเกอรื หรือว่า ลาร์สัน Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bakMy mother bakes bread every morning.
bakThe fish is baked slowly till browned over a not-too-close fire.
bakThe bread was baked light and fluffy.
bakI took a cooking class last spring and learned to bake bread.
bakThe pottery was baked by fire.
bakIs it baked?
bakAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
bakMother bakes cookies on Sundays.
bakHe called at the baker's on the way home.
bakHere is the fish my mother baked.
bakThe student cheered in honor of Dr. Baker's birthday.
bakThe hot sun baked the ground dry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านเบเกอรี่[N] bakery
อบ[V] bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
เผา[V] roast, See also: bake, Example: เขาเตรียมเผาปลาดุกในถังน้ำมันที่เขาดัดแปลงเป็นเตาเผา, Thai definition: ทําให้สุกด้วยไฟ
ปิ้ง[V] toast, See also: bake, Example: เนื้อจิ้งกุ่งจะอร่อยมาก เมื่อนำมาย่างหรือปิ้งหรือทอด, Thai definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ มักใช้แก่ของแห้ง โดยปกติใช้เวลาน้อยกว่าย่าง
พลูนาบ[N] baked leaves of Piper betel, Syn. พลูป่า, Example: ไม่ว่าจะเป็นหมากดิบ หมากแห้ง พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยทั้งนั้น, Count unit: ใบ, ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้นที่ขึ้นเองตามเขา ใบเล็กและหนากว่าพลูทองหลาง รสเผ็ดมาก
ผงฟู[N] baking powder, Syn. ผงเชื้อขนมปัง, Example: ขนมเค้กร้านนี้ใส่ผงฟูน้อยเกินไปเนื้อเค้กจึงไม่ค่อยขึ้น, Thai definition: สารผสมชนิดหนึ่ง โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เมื่อเปียกน้ำหรือทําให้ร้อนจะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ใช้ประโยชน์ทําให้ขนมปังและขนมบางประเภทมีเนื้อฟูพรุน
สะเต๊ะ[N] satay, See also: baked stringed meat, Example: กลิ่นหอมของสะเต๊ะกระจายฟุ้งทั่วไปทั้งปาก น้ำเนื้อชุ่มฉ่ำไม่แห้งบ่งบอกฝีมือปิ้งย่างขั้นเซียน, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งใช้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวเป็นต้นที่ปรุงรสแล้วเสียบไม้ย่างไฟ กินกับน้ำจิ้มและแตงกวาดอง
ดินเผา[N] baked clay, See also: hardened clay, Example: เครื่องดินเผานั้นมีอยู่สองลักษณะคือเครื่องดินเผาชนิดไม่เคลือบและเคลือบ, Thai definition: วัสดุทำจากดินเหนียวและผ่านความร้อนสูงเพื่อทำให้แข็ง
ร้านขายขนมปัง[N] bakery, Syn. ร้านขนมปัง, Example: ลูกค้าในร้านขายขนมปังกำลังจ้องขนมปังที่วางเรียงอยู่ในถาดแก้วอย่างพินิจพิจารณา, Count unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบเกอรี่[n.] (bēkēarī) EN: bakery   
ช่างทำขนม[n. exp.] (chang tham khanom) EN: baker   FR: pâtissier [m]
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay   FR: terre cuite [f]
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
คนขายขนมปัง[n.] (khonkhāi khanom pang) EN: baker   FR: boulager [m] ; boulangère [f]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak tham bēkēarī) EN: bakery machinery   
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa phao) EN: baked eggplant   
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil   FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
แป้งฟู[n. exp.] (paēng fū) EN: yeast powder ; baking powder   FR: ferment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAK    B AE1 K
BAKA    B AA1 K AH0
BAKE    B EY1 K
BAKU    B AA0 K UW1
BAKER    B EY1 K ER0
BAKST    B AE1 K S T
BAKED    B EY1 K T
BAKOS    B AA1 K OW0 Z
BAKEY    B EY1 K IY0
BAKKE    B AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Baku    (n) (b a1 k uu)
bake    (v) (b ei1 k)
baked    (v) (b ei1 k t)
baker    (n) (b ei1 k @ r)
bakes    (v) (b ei1 k s)
bakers    (n) (b ei1 k @ z)
bakery    (n) (b ei1 k @ r ii)
baking    (v) (b ei1 k i ng)
bakelite    (n) (b ei1 k @ l ai t)
bakeries    (n) (b ei1 k @ r i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakelit {n}bakelite [Add to Longdo]
Bakelitpapier {n}bakelite paper [Add to Longdo]
Bakkalaureat {n}baccalaureate [Add to Longdo]
Bakterie {f}; Bakterium {n}; Spaltpilz {m} | Bakterien {pl}bacterium | bacteria; bacteriums [Add to Longdo]
Bakterienkunde {f}bacteriology [Add to Longdo]
Bakteriologe {m} | Bakteriologen {pl}bacteriologist | bacteriologists [Add to Longdo]
Bakterizid {n} | Bakterizide {pl}bactericide | bactericides [Add to Longdo]
bakteriell {adj}bacterial [Add to Longdo]
bakteriell {adv}bacterially [Add to Longdo]
bakteriologisch {adj}bacteriological [Add to Longdo]
bakteriologisch {adv}bacteriologically [Add to Longdo]
bakterizidbactericidal [Add to Longdo]
bakteriostatisch; keimhemmend [med.]bacteriostatic; antibiotic [Add to Longdo]
Baku (Hauptstadt von Aserbaidschan)Baki; Baku (capital of Azerbaijan) [Add to Longdo]
Bakkalaureus {m} der PhilosophieBA : Bachelor of Arts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P) [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
おばこ[, obako] (n) (col) virgin [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小白菜[xiǎo bái cài, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] bak choy; Brassica chinensis [Add to Longdo]
小苏打粉[xiǎo sū dá fěn, ㄒㄧㄠˇ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, / ] baking soda [Add to Longdo]
巴库[bā kù, ㄅㄚ ㄎㄨˋ, / ] Baku (capital of Azerbaijan) [Add to Longdo]
巴枯宁主义[Bā kū níng zhǔ yì, ㄅㄚ ㄎㄨ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Bakuninism, a 19th century socialist theory [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] bake; heat by fire [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, ] bake; flat iron; large cake [Add to Longdo]
烤盘[kǎo pán, ㄎㄠˇ ㄆㄢˊ, / ] baking tray [Add to Longdo]
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, ] baking soda (used to leaven bread) [Add to Longdo]
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, / ] baked seseme seed coated cake [Add to Longdo]
发粉[fā fěn, ㄈㄚ ㄈㄣˇ, / ] baking soda (used to leaven bread) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
セルループバック試験[セルループバックしけん, seruru-pubakku shiken] cell loopback test [Add to Longdo]
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
化かす[ばかす, bakasu] behexen [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]
化け物[ばけもの, bakemono] Gespenst, Geist [Add to Longdo]
幕府[ばくふ, bakufu] Bakufu = Shogunatsregierung [Add to Longdo]
暴露[ばくろ, bakuro] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
[ばく, baku] VAGE, DUNKEL, WUEST, WEIT [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] -vage, unbestimmt, -dunkel [Add to Longdo]
[ばく, baku] EXPLODIEREN [Add to Longdo]
爆弾[ばくだん, bakudan] -Bombe [Add to Longdo]
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bak
   back
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bak [bɑk]
   cistern; tank
   box; chest
   tub; vat
   ferry
   manger; trough
   jug; box; container; vessel
   gag; joke
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cleric
 
 1. rahip, papaz, vaiz
 2. (bak.), clerical.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hautboy
 
 1. (bak.), oboe .
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top