หรือคุณหมายถึง außerhalb?
Search result for

ausserhalb

(6 entries)
(0.961 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ausserhalb-, *ausserhalb*
German-Thai: Longdo Dictionary
ausserhalb(prep) |+ G| นอกเหนือจากเวลาที่กล่าว หรือ นอกเหนือจากขอบเขตที่กล่าว เช่น Ausserhalb der Hochsaison ist es hier sehr ruhig., Unser Arzt ist auch ausserhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar., Diese Befugnisse liegen ausserhalb meines Kompetenzbereichs., See also: A. innerhalb,

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出稼ぎ[でかせぎ, dekasegi] ausserhalb_arbeiten [Add to Longdo]
圏外[けんがい, kengai] ausserhalb_eines_Gebietes [Add to Longdo]
季節外れ[きせつはずれ, kisetsuhazure] ausserhalb_der_Saison [Add to Longdo]
狂い咲き[くるいざき, kuruizaki] ausserhalb_der_Saison_bluehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  außerhalb [ausrhalp]
     exterior; out; outboard; outlying; outside
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top