Search result for

artist

(106 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artist-, *artist*
English-Thai: Longdo Dictionary
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artist[N] คนที่เจ้าเล่ห์ (คำสแลง), Syn. sharper, crook
artist[N] นักแสดง, Syn. performer, entertainer, actor, actress
artist[N] ผู้ที่มีทักษะ, See also: ผู้มีฝีมือ, Syn. adept, expert, master
artist[N] ศิลปิน, See also: ช่างเขียน, จิตรกร, Syn. creator, performing artist
artistic[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะ, Syn. aesthetic, decorative
artistic[ADJ] มีรสนิยม, Syn. inventive, artful
artistic[ADJ] มีศิลปะ
artistry[N] ความสามารถในทางศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง

English-Thai: Nontri Dictionary
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artistศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Artist's Congressสภาศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artist's proofภาพพิสูจน์ของศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic workงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Artistsศิลปิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aaron rose is that artistแอรอน โรสคือศิลปินคนนั้นหรือ Pret-a-Poor-J (2008)
Oh! aaron. then--then-- then you're the artist.โอ้ แอรอน งั้น งั้นคุณก็เป็นศิลปินน่ะสิ Pret-a-Poor-J (2008)
Um, I think that you are officially a successful artist.ฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะ Pret-a-Poor-J (2008)
If he's like the other struggling artists I've known,หรือเค้าจะเหมือนศิลปินเพี๊ยนๆคนอื่น Adverse Events (2008)
Hottie thinks that he's a great artist,แฟนเค้าคิดว่าเค้าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ Adverse Events (2008)
I am an artist.ศิลปิน.. นะ Adverse Events (2008)
His techniques parallel that of a practiced artistเทคนิคของเขาราวกับจิตกรชั้นเอก Portrait of a Beauty (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
No secrets around here. The Major is a con artist.ไม่มีความลับกันที่นี่ ผู้พันเป็นนักต้มตุ๋น The Bank Job (2008)
It's the mark of a make-up artist, dog! You're ridiculous! Now, get down here!ลง มา เดี๋ยว นี่! Bolt (2008)
Creative ones yeah, like a kinda artists and musicians giveฉันขอโทษ... ฉันไม่รู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน? The Eye (2008)
"I wanna be an artist."ผมอยากจะเป็นศิลปิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artistActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
artistA favorite resort of artists.
artistAn architect should not pretend to be an artist.
artistAn artist must have an eye for color.
artistArtists are highly respected in France.
artistAs the artist grows older his paintings many alter.
artistAs the artist grows older his paintings may alter.
artistEvery man can't be an artist.
artistFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
artistHe boasts himself an artist.
artistHe cannot be an artist.
artistHe fancies himself as an artist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปิน[N] artist, Syn. นักแสดง, Count unit: คน
ศิลปการ[N] craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
ช่างเขียน[N] artist, See also: painter, Syn. จิตรกร, Example: ทุกคนในครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นช่างเขียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนภาพ
จิตรกร[N] painter, See also: artist, creator of art, Syn. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ, Example: ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก, Count unit: คน
ศิลปิน[N] artist, See also: vocalist, singer, Example: อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง
ศิลปิน[N] artist, See also: vocalist, singer, Example: อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียน[n.] (chang khīen) EN: artist ; painter   FR: artiste peintre [m]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
เกี่ยวกับศิลปะ[adj.] (kīokap sinlapa) EN: artistic   FR: artistique
มีรสนิยม[adj.] (mī rotniyom) EN: artistic   FR: artistique
มีศิลปะ[adj.] (mī sinlapa) EN: artistic ; artful ; skillful   FR: artistique
นักศิลปะ[n.] (nak sinlapa) EN: artist   FR: artiste [m, f]
นางแบบ [n.] (nāngbaēp) EN: model ; artist's model ; mannequin   FR: modèle [m] ; mannequin [m]
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
แผนกศิลปะ[n. exp.] (phanaēk sinlapa) EN: artistic domain   FR: domaine artistique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIST    AA1 R T AH0 S T
ARTISTS    AA1 R T AH0 S S
ARTISTS    AA1 R T AH0 S T S
ARTISTS    AA1 R T AH0 S
ARTISTRY    AA1 R T AH0 S T R IY0
ARTISTIC    AA0 R T IH1 S T IH0 K
ARTISTS'    AA1 R T AH0 S T S
ARTISTS'    AA1 R T AH0 S S
ARTISTS'    AA1 R T AH0 S
ARTIST'S    AA1 R T AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artist    (n) (aa1 t i s t)
artiste    (n) (aa1 t ii1 s t)
artists    (n) (aa1 t i s t s)
artistes    (n) (aa1 t ii1 s t s)
artistic    (j) (aa1 t i1 s t i k)
artistry    (n) (aa1 t i s t r ii)
artistically    (a) (aa1 t i1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artist {m} | Artisten {pl}artist | artists [Add to Longdo]
Künstler {m}; Künstlerin {f} | Künstler {pl}; Künstlerinnen {pl}artist | artists [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic [Add to Longdo]
アーティスティック[, a-teisuteikku] (adj-f) artistic [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P) [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover") [Add to Longdo]
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P) [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] artistic mood or conception; creative concept [Add to Longdo]
画室[huà shì, ㄏㄨㄚˋ ㄕˋ, / ] artist's studio; atelier [Add to Longdo]
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artist \Art"ist\, n. [F. artiste, LL. artista, fr. L. ars. See
   {Art}, n., and cf. {Artiste}.]
   1. One who practices some mechanic art or craft; an artisan.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How to build ships, and dreadful ordnance cast,
       Instruct the articles and reward their. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. One who professes and practices an art in which science
    and taste preside over the manual execution.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is particularly applied to painters,
      sculptors, musicians, engravers, and architects.
      --Elmes.
      [1913 Webster]
 
   3. One who shows trained skill or rare taste in any manual
    art or occupation. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. An artful person; a schemer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Artisan. See {Artisan}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artist
   n 1: a person whose creative work shows sensitivity and
      imagination [syn: {artist}, {creative person}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 artist
   artist
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 artist
   artist
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 actor
 
 1. artist, aktör, oyuncu
 2. yapan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 actress
 
 1. artist, aktris, kadın oyuncu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 performer
 
 1. artist, oyuncu
 2. sahneye çıkan kimse, icracı
 3. yerine getiren kimse.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Artist [artist] (n) , s.(m )
   artist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top