Search result for

artificial

(124 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificial-, *artificial*
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial[ADJ] ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น, See also: ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น, Syn. man-made, manufactured
artificial[ADJ] ซึ่งไม่จริงใจ, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
artificial[ADJ] ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, Syn. unnatural
artificial[ADJ] เทียม, See also: ปลอม, สังเคราะห์, Syn. unreal, fake, Ant. natural, genuine, real
artificial insemination[N] การผสมเทียม
artificial intelligence[N] ปัญญาประดิษฐ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด

English-Thai: Nontri Dictionary
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artificial abortionการทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial classificationการจำแนกแบบง่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial diabetesเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fecundation; insemination, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial feedingการให้อาหารแทนนมแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fertilizationการทำให้มีลูกโดยการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial feverไข้ทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial insemination; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificialคนทำให้เกิดขึ้น [การแพทย์]
Artificial armsแขนเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial Art Meterial สิ่งเทียมศิลปวัตถุ
สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร [สิ่งแวดล้อม]
Artificial Feedingการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม [การแพทย์]
Artificial flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Artificial flowersดอกไม้ประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Artificial foodsอาหารเทียม [TU Subject Heading]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial inseminationการผสมเทียม [TU Subject Heading]
artificial inseminationการผสมเทียม, การฉีดเชื้อสืบพันธุ์ของเพศผู้เข้าไปในมดลูกของเพศเมียแล้วสามารถทำให้เพศเมียตั้งท้องได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artificial languageภาษาประดิษฐ์
artificial sweetener (phrase ) สารให้ความหวานเทียม
ARTIFICIAL TEAR (n ) น้ำตาเทียม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
So I built a supercomputer... to be Aurora's artificial mother.ดังนั้น ผมจึงสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแม่เทียมของออโรร่า... Babylon A.D. (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
is it possible to artificially synthesize Midkine?เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างโปรตินสังเคราะห์เทียมขึ้นมาใช้ได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
Building artificial islands in the sea, for example.ตัวอย่างเช่น การสร้างเกาะเทียมขึ้นในทะเล Home (2009)
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
All the things you probably hate about travelling - the recycled air, the artificial lighting, the digital juice dispensers, the cheap sushi - are warm reminders that I'm home.มีหลายสิ่งที่คุณอาจจะเกลียดเกี่ยวกับการเดินทาง อากาศรีไซเคิล แสงไฟปลอมๆ เครื่องจำหน่ายน้ำผลไม้ดิจิตอล ซูชิถูกๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่านี่คือบ้าน Up in the Air (2009)
you know how I motivate myself? not with anything artificial.รู้มั้ยฉันกระตุ้นตัวเองยังไง? Vitamin D (2009)
Look, I just can't help but wonder why you'd want to ruin such a perfectly beautiful moment on a perfectly beautiful beach with all this fucked up artificial shit.ฟังนะ ผมช่วยไม่ได้ แต่สงสัย เหตุผลที่คุณต้องการทำลายเช่นนี้\ ช่วงเวลาที่สวยงามสมบูรณ์ ที่สมบูรณ์ ชายหาดที่สวยงาม Do It, Monkey (2009)
An artificial intelligence.ปัญญาประดิษฐ์น่ะ Summer Wars (2009)
I just developed the damn thing, I never told the artificial intelligence to do anything!ผมแค่พัฒนาไอ้ตัวบ้านั่น \ ผมไม่ได้สั่งให้มันทำอะไรสักหน่อยนะ! หุบปาก! Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artificialAI stands for artificial intelligence.
artificialAn artificial smile.
artificialArtificial coloring material.
artificialArtificial leather can't compare with the real thing.
artificialArtificial light is produced by means of electricity.
artificialArtificial tidelands are being developed on a country-wide basis.
artificialA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
artificialBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
artificialHe revived the child with artificial respiration.
artificialI don't like artificial flowers.
artificialI found them lying on the artificial grass.
artificialI had an artificial insemination by donor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝนหลวง[N] artificial rain, Syn. ฝนเทียม, Example: ปีนี้คงต้องมีฝนหลวงให้ชาวนา เพราะปีนี้แล้งเหลือเกิน, Thai definition: ฝนเทียมพระราชทาน
ปัญญาประดิษฐ์[N] artificial intelligence, Example: การพัฒนาทางซอฟท์แวร์ของระบบผู้ชำนาญการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนางานใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, Thai definition: การแสดงเชาวน์ของมนุษย์ที่กระทำต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ฝนเทียม[N] artificial rain, Syn. ฝนหลวง, Example: การโปรยสารเคมีทำฝนเทียมทำให้อากาศสกปรก, Thai definition: ฝนที่เกิดจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
ผสมเทียม[V] artificial insemination, Example: สัตวแพทย์สามารถผสมเทียมลูกวัวพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ, Thai definition: ผสมพันธุ์ด้วยวิธีฉีดน้ำอสุจิเข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีหรือสัตว์ตัวเมีย โดยไม่ได้ร่วมสัมพันธ์ทางเพศกัน
ทองตากู[N] artificial gold, Syn. ทองตะกู, ทองตะโก, Thai definition: สีทองที่เกิดจากการใช้รงค์ผสมน้ำมันยางอาบลงบนแผ่นตะกั่ว ถ้าทาลงบนโลหะจะมีสมบัติจับแน่นและกันสนิมได้
ประดิษฐ์[ADJ] artificial, See also: fake, counterfeit, false, spurious, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Example: ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก, Thai definition: ที่จัดทำขึ้นให้เหมือนของจริง ที่คิดทำขึ้นไม่เหมือนธรรมชาติ
ดอกไม้ไหว[N] artificial flowers on spring wires, See also: paper flowers with quivering stems, Count unit: ดอก,ช่อ, Thai definition: ชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ ทำด้วยกระดาษบ้าง ด้วยทองบ้าง แล้วเอาลวดเล็กๆ ขดทำเป็นต้นสั่นไหวได้
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite   FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดอกไม้เทียม[n. exp.] (døkmāi thīem) EN: artificial flower   FR: fleur artificielle [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฝนหลวง[n. exp.] (fon lūang) EN: artificial rain   FR: pluie artificielle [f]
ฝนเทียม[n. exp.] (fon thīem) EN: artificial rain   FR: pluie artificielle [f]
ลวดดอกไม้ไหว[n. exp.] (lūat døkmāiwai) EN: small wire for tying up artificial flowers   
ไหมเทียม[n. exp.] (mai thīem) EN: artificial silk ; rayon   FR: soie artificielle [f] ; rayonne [f]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
ปัญญาประดิษฐ์[n. exp.] (panyā pradit) EN: artificial intelligence   FR: intelligence artificielle [f]
ผายปอด[v. exp.] (phāi pøt) EN: give artificial respiration   FR: pratiquer la respiration artificielle

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIFICIAL    AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L
ARTIFICIALLY    AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artificial    (j) (aa2 t i f i1 sh l)
artificially    (a) (aa2 t i f i1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonwerkstein {m}artificial stone [Add to Longdo]
künstliche Grundwasseranreicherung {f}artificial recharge [Add to Longdo]
Kunstauge {n}artificial eye [Add to Longdo]
Kunstdünger {m}artificial fertilizer [Add to Longdo]
Kunsteisbahn {f}artificial ice rink [Add to Longdo]
Kunstlicht {n}artificial light [Add to Longdo]
Kunstseide {f}artificial silk; rayon [Add to Longdo]
Vergütung {f} (Metall)artificial aging [Add to Longdo]
juristische Personartificial person [Add to Longdo]
künstlich {adj} | künstlicher | am künstlichstenartificial | more artificial | most artificial [Add to Longdo]
künstliche Spracheartificial language [Add to Longdo]
künstliche Stimmeartificial voice [Add to Longdo]
künstliche Variableartificial variable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
アーティフィシャル;アーテフィシャル[, a-teifisharu ; a-tefisharu] (adj-na) artificial [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
エリスリトール[, erisurito-ru] (n) erythritol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
オナカップ[, onakappu] (n) artificial vagina (ger [Add to Longdo]
キシリトール;キシリトル[, kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose) [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
ズルチン[, zuruchin] (n) dulcin (type of artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビット[, sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビトール[, sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] artificial; manpower; manual work, #4,133 [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort, #5,463 [Add to Longdo]
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI), #33,894 [Add to Longdo]
假肢[jiǎ zhī, ㄐㄧㄚˇ ㄓ, ] artificial limb; prosthetic, #35,474 [Add to Longdo]
人造卫星[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] artificial satellite, #41,858 [Add to Longdo]
人工岛[rén gōng dǎo, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄠˇ, / ] artificial island, #76,318 [Add to Longdo]
人工概念[rén gōng gài niàn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] artificial concept [Add to Longdo]
人工照亮[rén gōng zhào liàng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] artificial lighting [Add to Longdo]
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, / ] artificial satellite [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artificial \Ar`ti*fi"cial\, a. [L. artificialis, fr. artificium:
   cf. F. artificiel. See {Artifice}.]
   1. Made or contrived by art; produced or modified by human
    skill and labor, in opposition to natural; as, artificial
    heat or light, gems, salts, minerals, fountains, flowers.
    [1913 Webster]
 
       Artificial strife
       Lives in these touches, livelier than life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Feigned; fictitious; assumed; affected; not genuine.
    "Artificial tears." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Artful; cunning; crafty. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Cultivated; not indigenous; not of spontaneous growth; as,
    artificial grasses. --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   {Artificial arguments} (Rhet.), arguments invented by the
    speaker, in distinction from laws, authorities, and the
    like, which are called inartificial arguments or proofs.
    --Johnson.
 
   {Artificial classification} (Science), an arrangement based
    on superficial characters, and not expressing the true
    natural relations species; as, "the artificial system" in
    botany, which is the same as the Linn[ae]an system.
 
   {Artificial horizon}. See under {Horizon}.
 
   {Artificial light}, any light other than that which proceeds
    from the heavenly bodies.
 
   {Artificial lines}, lines on a sector or scale, so contrived
    as to represent the logarithmic sines and tangents, which,
    by the help of the line of numbers, solve, with tolerable
    exactness, questions in trigonometry, navigation, etc.
 
   {Artificial numbers}, logarithms.
 
   {Artificial person} (Law). See under {Person}.
 
   {Artificial sines}, {tangents}, etc., the same as logarithms
    of the natural sines, tangents, etc. --Hutton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificial
   adj 1: contrived by art rather than nature; "artificial
       flowers"; "artificial flavoring"; "an artificial
       diamond"; "artificial fibers"; "artificial sweeteners"
       [syn: {artificial}, {unreal}] [ant: {natural}]
   2: artificially formal; "that artificial humility that her
     husband hated"; "contrived coyness"; "a stilted letter of
     acknowledgment"; "when people try to correct their speech
     they develop a stilted pronunciation" [syn: {artificial},
     {contrived}, {hokey}, {stilted}]
   3: not arising from natural growth or characterized by vital
     processes

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 artificial
   artificial; artistic
   artificial
   contrived
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 artificial
   artificial
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top