Search result for

armour-plates

(4 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armour-plates-, *armour-plates*, armour-plate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา armour-plates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *armour-plates*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armour-plate    (n) - (aa1 m @ - p l ei t)
armour-plates    (n) - (aa1 m @ - p l ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panzerung {f}plating; armour-plating [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

armour ( AA1 R M ER0)-plates ( P L EY1 T S)

 


  

 
armour
 • เปลือก: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง [Lex2]
 • สิ่งป้องกัน[Lex2]
 • เสื้อเกราะ: เกราะป้องกัน [Lex2]
 • ใส่เสื้อเกราะ[Lex2]
 • (อาร์\'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ [Hope]
 • (n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ [Nontri]
 • /AA1 R M ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
plates
 • เท้า[Lex2]
 • /P L EY1 T S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [plate]
 • จาน: จานใส่อาหาร [Lex2]
 • อาหารในจาน: อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง [Lex2]
 • จานสำหรับเรี่ยไรเงินบริจาค (ในโบสถ์คริสต์)[Lex2]
 • แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ[Lex2]
 • แผ่นกระจก[Lex2]
 • โล่รางวัล[Lex2]
 • แม่พิมพ์โลหะ: แผ่นพิมพ์ [Lex2]
 • เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ[Lex2]
 • แผ่นเหล็กต่อเรือ[Lex2]
 • การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล[Lex2]
 • โลหะสำหรับชุบ[Lex2]
 • ภาพที่พิมพ์ออกมา: ภาพที่พิมพ์สอดใส่ในหนังสือ [Lex2]
 • แผ่นโลหะที่ใช้เป็นเครื่องป้องกัน[Lex2]
 • พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์[Lex2]
 • ตอกแผ่นโลหะ[Lex2]
 • ชุบ: ชุบเหล็ก [Lex2]
 • แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก [LongdoEN]
 • (เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์ [Hope]
 • (n) จาน,แผ่นพิมพ์,ป้ายชื่อ,โล่รางวัล [Nontri]
 • (vt) ชุบ,พิมพ์,ตอก [Nontri]
 • /P L EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Armour, arm our, arm-our, amour, armor, Amur, Armour's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Armut, Amor, Armatur, Marmor, Arthur, Armbrust, armieren Platzes, plattes, Planes, Platos, Plan, Plot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top