Search result for

arme

(131 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arme-, *arme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armed[ADJ] ติดอาวุธ, Syn. equipped, outfitted, loaded, Ant. unarmed, unprotected
armed[ADJ] ที่มีแขน
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ
armed to the teeth[IDM] ติดอาวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
garment(การ์'เมินทฺ) n. เสื้อผ้าอาภรณ์. vt. สวมเสื้อผ้าอาภรณ์, Syn. clothing,clothes
gendarme(ซาน'ดาร์ม') n.,Fr. ตำรวจ,ทหาร
gendarmerie(ซานดาร'มะรี) n.,Fr ตำรวจ,ทหาร
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
garment(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย,เครื่องปกคลุม
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed forcesกำลังรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed neutralityความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed peaceสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armed peaceสันติภาพโดยเตรียมรบ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed robberyการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armed forcesเหล่าทัพ [เศรษฐศาสตร์]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Arson, armed robbery, mayhem.วางเพลิง ปล้น ทำร้ายร่างกาย Blazing Saddles (1974)
Sorry, I just remembered. I am armed.ขอโทษ ฉันเพิ่งนึกได้ ฉันมีอาวุธ Blazing Saddles (1974)
"One lone man, marching dusty roads, armed only with honesty and a bamboo staff, doing battle with the British Empire.""ผู้ชายคนเดียวเดินบนถนนฝุ่นฟุ้ง มีอาวุธแค่ไม้เท้ากับความซื่อสัตย์ ต่อกรกับราชอาณาจักร" Gandhi (1982)
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
Easy, Felix. I don't think she's armed.ใจเย็นน่า เฟลิกซ์, ผมว่าเธอไม่ได้ติดอาวุธหรอกนะ Mannequin (1987)
Everyday, your war machines lose ground to a bunch of poorly armed, poorly equiped freedom-fighters!ทุกๆ วัน แกจะเริ่มสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์Nให้กับกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังปลดปล่อยติดอาวุธสู้เพื่ออิสรภาพ Rambo III (1988)
You shall have camels, horses, an armed escort, provisions, desert vehicles and tanks.คุณจะได้ทั้งอูฐ, ม้า และทหารคุ้มกันติดอาวุธ, เสบียงอาหาร, ยานพาหนะสำหรับทะเลทราย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
A prince alone in a strange land, armed only with my sword, taking on the world for love.เจ้าชายผู้โดดเดี่ยวในต่างแดน กับดาบเล่มนึง เดินทางทั่วโลก ตามหารักแท้ Mannequin: On the Move (1991)
We'll have some very large, armed gentlemen to guard her.ทางเราจะมีบอดี้การ์ดคุ้มครองเธออย่างแน่นหนา Mannequin: On the Move (1991)
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armePolice shot the armed robber in the head - he died almost immediately.
armeThey armed themselves with rifles.
armeFour armed men held up the bank and escaped with $4 million.
armeThe armed hijackers terrified the passengers.
armeHe armed himself with all the facts before putting questions at the meeting.
armeArmed only with a short sword, he drove off all five of his attackers.
armeMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
armeThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.
armeThe armed forces occupied the entire territory.
armeA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armeThey armed themselves with guns.
armeThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร
มือปืน[N] body-guard with a gun, See also: armed guard, Syn. ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง, Example: ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คอยคุ้มกัน
แสนยานุภาพ[N] military force, See also: armed force, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศ โจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: อำนาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ทัพ[N] troops, See also: armed forces, army, forces, Syn. กองทัพ, กองทหาร, Example: นโปเลียนยกทัพไปตีรุสเซีย, Count unit: กอง, ทัพ
การทหาร[N] military, See also: armed forces, army, Example: การทหารควรแยกออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาด
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ[N] special detachment, See also: armed spies, special operating agency, commando, Syn. นปพ., Thai definition: หน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) FR: menacer d'une arme
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อาวุธสงคราม[n. exp.] (āwut songkhrām) EN: weapons of war   FR: arme de guerre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMED    AA1 R M D
ARMEL    AA0 R M EH1 L
ARMER    AA1 R M ER0
ARMEN    AA1 R M AH0 N
ARMEY    AA1 R M IY0
ARMES    AA1 R M Z
ARMENT    AA1 R M AH0 N T
ARMENIA    AA0 R M IY1 N IY0 AH0
ARMENTA    AA0 R M EH1 N T AH0
ARMETTA    AA0 R M EH1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armed    (v) (aa1 m d)
Armenia    (n) (aa m ii1 n i @)
Armenian    (n) (aa1 m i n i@ n)
Armenians    (n) (aa m ii1 n i @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Armer Kerl!(n) โถ น่าสงสาร (ใช้พูดถึงผู้ชายหรือเด็กหนุ่ม ซึ่งแปลตรงๆ คือ ชายหนุ่มที่น่าสงสาร)
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arme {m}; Armer | Arme {f} | Armen {pl}poor man | poor woman | the poor [Add to Longdo]
Armee {f}; Heer {n} | Armeen {pl}; Heere {pl} | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]
Armenhaus {m}poorhouse [Add to Longdo]
Armenrecht {n} [jur.]poor-law [Add to Longdo]
Armer Kerl!Poor old chap! [Add to Longdo]
Armeniermöwe {f} [ornith.]Armenian Gull [Add to Longdo]
Armenien [geogr.]Armenia (am) [Add to Longdo]
Armenier {m}; Armenierin {f}Armenian [Add to Longdo]
armenisch {adj}Armenian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アルメニア[, arumenia] (n) Armenia (Armyanskaya) [Add to Longdo]
アルメニア教会[アルメニアきょうかい, arumenia kyoukai] (n) Armenian Church; Armenian Apostolic Orthodox Church [Add to Longdo]
アルメニア語[アルメニアご, arumenia go] (n) Armenian (language) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
ウォーマー;ウオーマー[, uo-ma-; uo-ma-] (n) warmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
叛乱[pàn luàn, ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] armed rebellion [Add to Longdo]
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] armed robbery [Add to Longdo]
武装分子[wǔ zhuāng fèn zǐ, ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed elements; gunmen [Add to Longdo]
武装力量[wǔ zhuāng lì liàng, ˇ ㄓㄨㄤ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] armed force [Add to Longdo]
武装冲突[wǔ zhuāng chōng tū, ˇ ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] armed conflict [Add to Longdo]
武装部队[wǔ zhuāng bù duì, ˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] armed forces [Add to Longdo]
武警[wǔ jǐng, ˇ ㄐㄧㄥˇ, ] armed police [Add to Longdo]
激进武装[jī jìn wǔ zhuāng, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] armed extremists [Add to Longdo]
激进武装分子[jī jìn wǔ zhuāng fèn zǐ, ㄐㄧ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄓㄨㄤ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] armed extremists [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
[ぐん, gun] Armee, Heer, Krieg [Add to Longdo]
陸軍[りくぐん, rikugun] Armee, Heer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arme [armeː] (n) , pl.
   arms; poor man; poor woman
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 arme [ɑrmə]
   pauper; poor man
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arme [arm]
   weapon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top