Search result for

ark

(119 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ark-, *ark*
English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
theme park(n) สวนสนุก
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
market segmentส่วนตลาด
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ark[N] เรือโนอา, See also: เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดยโนอา ในคัมภีร์ไบเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
ark.abbr. Arkansas
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bench-markn. จุดสูง,จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark

English-Thai: Nontri Dictionary
ark(n) เรือ
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bark(vt) ลอกหนัง,กะเทาะเปลือก,ลอกเปลือก
birthmark(n) ไฝ,ปาน
BLACK black market(n) ตลาดมืด
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
bulwark(n) ที่มั่นต่อสู้ข้าศึก,รั้ว,เครื่องป้องกัน,ป้อมปราการ,กราบเรือ
CHECK check mark(n) เครื่องหมายถูก
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Arkansas stoneหินอาร์คันซอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arkoseหินอาร์โคส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arkosic sandstoneหินทรายอาร์โคส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you doing here, Mr. Arkin?คุณมาทำอะไรที่นี่คะ,คุณอาร์กิน? Passengers (2008)
Two men, actually. Arkin from the airline... and another one, one of them thinks..จริงๆแล้วสองคน, อาร์กินจากสายการบิน.. Passengers (2008)
Mr. Arkin.คุณอาร์กิน Passengers (2008)
This man was on board, Mr. Arkin. He remembers an explosion.ชายคนนี้อยู่บนเครื่องบิน,คุณอาร์กิน เขาจำเรื่องระเบิดได้ Passengers (2008)
Passengers are missing, Mr. Arkin. What do you know about that?ผู้โดยสารที่หายไป,คุณอาร์กิน คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? Passengers (2008)
They got to you, Arkin got to you.คุณเป็นพวกเขา,คุณเป็นพวกอาร์กิน Passengers (2008)
With Carmine Falcone in Arkham someone must have stepped up to run the so-called family.พอฟัลโคนีอยู่ในอาร์คแฮม... ...ต้องมีใครซักคนก้าวขึ้นมา รับช่วงต่อจากเข้า The Dark Knight (2008)
Aggravated assault, moved to Arkham twice.บันดาลโทสะ ทำร้ายผู้อื่น เข้าอาแคมสองครั้ง The Dark Knight (2008)
He's a paranoid schizophrenic, former patient at Arkham.เขาเป็นโรคหวาดระแวง คนไข้เก่าที่อาร์คแฮม The Dark Knight (2008)
Like Noah's Ark, girls. Two by two.เหมือนคำขอของโนอาห์เข้าไปทีละสอง Doubt (2008)
An ark.เรือโนอาห์ The Day the Earth Stood Still (2008)
- It's an ark.- มันคือโนอาห์ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arkDo you know Noah's ark?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket   FR: ticket de stationnement [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARK    AA1 R K
ARKO    AA1 R K OW0
ARKLA    AA1 R K L AH0
ARKIN    AA1 R K IH2 N
ARKOSE    AA0 R K OW1 S
ARKADY    AA2 R K EY1 D IY0
ARKADI    AA1 R K AH0 D IY0
ARKLA'S    AA1 R K L AH0 Z
ARKIN'S    AA1 R K IH2 N Z
ARKANSAS    AA1 R K AH0 N S AA2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ark    (n) (aa1 k)
arks    (n) (aa1 k s)
Arkansas    (n) (aa1 k @ n s oo)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Parkett(n) |das, pl. Parketts/Parkette| พื้นปาร์เก้, See also: der Boden
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arkade {f}; Wandelgang {m} | Arkaden {pl}; Wandelgänge {pl}ambulatory | ambulatories [Add to Longdo]
Arktis {f}arctic [Add to Longdo]
Bundeslade {f}Ark of (the) Covenant [Add to Longdo]
arktisch {adj}arctic [Add to Longdo]
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird [Add to Longdo]
Arktischer Ozean; Nordpolarmeer {n}Arctic Ocean [Add to Longdo]
Arkansas (US-Bundesstaat)Arkansas (AR) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方舟[fāng zhōu, ㄈㄤ ㄓㄡ, ] ark [Add to Longdo]
约柜[yuē guì, ㄩㄝ ㄍㄨㄟˋ, / ] Ark of the Covenant [Add to Longdo]
阿肯色[Ā kěn sè, ㄚ ㄎㄣˇ ㄙㄜˋ, ] Arkansas, US state [Add to Longdo]
阿肯色州[Ā kěn sè zhōu, ㄚ ㄎㄣˇ ㄙㄜˋ ㄓㄡ, ] Arkansas, US state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
パーク[ぱーく, pa-ku] park (vs) [Add to Longdo]
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
桃源境[とうげんきょう, tougenkyou] Arkadien, -Eden [Add to Longdo]
桃源郷[とうげんきょう, tougenkyou] Arkadien, -Eden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ark \Ark\ ([aum]rk), n. [OE. ark, arke, arche, AS. arc, earc,
   earce, fr. L. arca, fr. arcere to inclose, keep off; akin to
   Gr. 'arkei^n to keep off.]
   1. A chest, or coffer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bearing that precious relic in an ark. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Jewish Hist.) The oblong chest of acacia wood, overlaid
    with gold, which supported the mercy seat with its golden
    cherubs, and occupied the most sacred place in the
    sanctuary. In it Moses placed the two tables of stone
    containing the ten commandments. Called also the {Ark of
    the Covenant}.
    [1913 Webster]
 
   3. The large, chestlike vessel in which Noah and his family
    were preserved during the Deluge. --Gen. vi. Hence: Any
    place of refuge.
    [1913 Webster]
 
   4. A large flatboat used on Western American rivers to
    transport produce to market.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ark
   n 1: (Judaism) sacred chest where the ancient Hebrews kept the
      two tablets containing the Ten Commandments [syn: {Ark},
      {Ark of the Covenant}]
   2: a boat built by Noah to save his family and animals from the
     flood

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ark [ɑrk]
   ark
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ditch
 
 1. hendek
 2. (ark.)
 3. hendek kazmak
 4. hendekle çevirmek
 5. hendeğe atmak
 6. (A.B.D) raydan çıkmak
 7. (A.B.D), (argo) kurtulmak, den kaçmak
 8. (argo) arızalı bir uçağı suya indirmek. ditchdigger hendek kazıcısı
 9. ağır ve adi işte çalışan kimse. ditchwater hendekte biriken pis su.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 culvert
 
 1. mecra, (ark.), yolun altından geçen su yolu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tailrace
 
 1. suyu değirmen çarkından alıp götüren kanal
 2. (ark.), azmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arc
 
 1. kavis
 2. kemer, (ark.), yay
 3. yay eklinde olan herhangi bir şey. arc lamp, arc light (ark.) lâmbası.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top