Search result for

arch 2

(45 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arch 2-, *arch 2*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arch 2 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arch 2*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai Search 2000ไทยเสิร์ช 2000 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then moving on to a conversation you had with John Dean on March 21, the following year.ขยับไปยังคำสนทนา ที่ท่านพูดกับจอห์น ดีน ในวันที่ 21 มีนาคม ปีถัดมา Frost/Nixon (2008)
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม Frost/Nixon (2008)
Mr. President, we were talking about the period March 21 to April 30, and the mistakes you made, and so on, and I was wonderingท่านประธานาธิบดี เรากำลังพูดถีง ช่วงเวลาระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน และความผิดพลาดที่ท่านได้ก่อ และเรื่องอื่น ๆ และผมกำลังสงสัยว่า Frost/Nixon (2008)
Hillary Habner, March 2000, found in her basement, stabbed 18 times.ฮิลลารี แฮบเนอร์ มีนา 2000,พบในห้องใต้ดิน ถูกแทง 20 แผล The Big Wheel (2009)
He was born, March 29, 1998, in, Omaha.เขาเกิดวันที่ 29 มีนาคม 1998 ในโอมาฮา I Believe the Children Are Our Future (2009)
- Didn't you say, it was at March 2?- ใช่วันที่ 2 มีนาคม รึป่าว? Brothers (2009)
Okay, so, on March 22, you and Shaw were off- grid the whole day.โอเค งั้น วันที่ 22 มีนา คุณและชอว์ ออกนอกภารกิจกันทังวัน Chuck Versus the Living Dead (2010)
March 21 st, 2001.วันที่ 21 เดือนมีนาคม ปี 2001 Covenant (2011)
♪ The Secret Circle 01x17 ♪ Curse Original Air Date on March 22, 2012ปริศนาวงเวทย์ ตอนที่ 17 " คำสาป " Curse (2012)
♪ The Secret Circle 01x18 ♪ Sacrifice Original Air Date on March 29, 2012The.Secret.Circle.S01E18 Sacrifice (2012)
The Big Bang Theory 5x20 The Transporter Malfunction Original Air Date on March 29, 2012The Big Bang Theory S05 - The Transporter Malfunction The Transporter Malfunction (2012)
♪ Criminal Minds 7x18 ♪ Foundation Original Air Date on March 21, 2012Criminal Minds S07E18 "Foundation" On Air 21 March 2012 Foundation (2012)
March 21st is the spring equinox, and the 24th is the feast of the beast.21 มีนา เป็นวันที่เวลากลางวันและกลางคือจะเท่ากัน ในฤดูใบไม้ผลิ 24 มีนา เป็นงานเลี้ยงของเหล่าปีศาจ Heathridge Manor (2012)
All he knows is that she is going to be in New York City for her birthday, march 28, so he decides to fly there and meet her.ทั้งหมดที่เขารู้ก็คือ --เธอกำลังจะมา ที่นิวยอร์ค- เพื่อฉลองวันเกิอของเธอ Noosphere Rising (2012)
Oh, like, um, like a worldwide thing on March 28.โอ้ว,เหมือน,เอ้อ แบบว่าจากทั่วโลก ในวันที่ 28 มีนา Noosphere Rising (2012)
March 28, Cafe Kismet.28 มีนาคม, คาเฟ คิสเมท Noosphere Rising (2012)
Killed? That would be March 28, 1979.ฆ่าเหรอ วันที่ 28 มี.ค. 1979 ค่ะ Perennials (2012)
March 27, 1970.เมื่อวันที่27มีนาคม1970 Madness Ends (2013)
I need you to go through these files and pull out all the documents dated March 2007.พี่อยากให้เธออ่านเอกสารพวกนี้ แล้วดึงเอกสารที่ลงวันที่\ เดือนมีนาคมปี2007ออกมา Vertigo (2013)
♪ The Mentalist 5x18 ♪ Behind the Red Curtain Original Air Date on March 25, 2013The Mentalist 5x18 - Behind the Red Curtain Original Air Date on March 25, 2013 Behind the Red Curtain (2013)
♪ Arrow 1x17 ♪ The Huntress Returns Original Air Date on march 20, 2013♪ Arrow 1x17 ♪ The Huntress Returns Original Air Date on march 20, 2013 The Huntress Returns (2013)
♪ Supernatural 8x17 ♪ Goodbye Stranger Original Air Date on March 20, 2013Supernatural 8x17 Goodbye Stranger Original Air Date on March 20, 2013 Goodbye Stranger (2013)
♪ Arrow 1x18 ♪ Salvation Original Air Date on March 27, 2013Arrow 1x18 Salvation Original Air Date on March 27, 2013 Salvation (2013)
♪ Criminal Minds 8x17 ♪ The Gathering Original Air Date on March 20, 2013Criminal Minds S08E17 "The Gathering" On Air 20 March 2013 The Gathering (2013)
Just after 7:00 a.m., March 22nd, and The Annual Purge has just concluded.March 22. Annual Clearance came to an end ... The Purge: Anarchy (2014)
♪ Arrow 3x17 ♪ Suicidal Tendencies Original Air Date on March 25, 2015Arrow 3 ตอนที่ 17 Suicidal Tendencies (2015)
- Nine. Come March 22.- เก้าครับ วันที่ 22 มีนาคม The Education of Little Tree (1997)
in Youido on March 25, 1998.ชื่อร้าน"มอร์นิ่ง" ที่ โยอิโด วันที่ 25 มี.ค. 1998 Il Mare (2000)
March 25, 2056 (Sat) Subject:มีนาคม 25, 2056\ ข้อความ : Hoshi no koe (2002)
- March 2.- 2 มีนาคม Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
- March 2.- 2 มีนาคม Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
March 2...2 มีนาคม Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
You really don't know. On march 20th, 2007 the first case was reported.ในวันที่ 20 มีนาคม 2007 มีรายงานกรณีแรก Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
"Kurosagi - the movie" (Released March 2008) Subtitles by NEWShFAN Please credit me if you use these subtitles for translations/adjustments - Thanks -"ชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกับเงาที่เดินได้" Eiga: Kurosagi (2008)
Research 2.0 targets more threats than the old system ever did.Research 2.0 entdeckt mehr Bedrohungen als das alte System je tat. Honor Among Thieves (2014)
The Big Bang Theory 10x18 ? The Escape Hatch Identification OriginalThe Big Bang Theory 10x18 *** The Escape Hatch Identification *** Original Air Date on March 2017 The Escape Hatch Identification (2017)
♪ The Big Bang Theory 10x19 ♪ The Collaboration Fluctuation Original Air Date on March 30, 2017The Big Bang Theory 10x19 *** The Collaboration Fluctuation *** Original Air Date on March 2017 The Collaboration Fluctuation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arch 2I was born on March 22, 1962.
arch 2My birthday is on March 22.
arch 2The graduation ceremony will take place on March 20th.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบญจศก[N] fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D., Example: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา, Thai definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三月二十一号[sān yuè èr shí yī hào, ㄙㄢ ㄩㄝˋ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] March 21 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top