Search result for

anthers

(117 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthers-, *anthers*, anther
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anthers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anthers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anther[N] เกสรตัวผู้ของดอกไม้
panther[N] เสือดำ, Syn. jaguar, puma, wildcat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
panther(แพนเธอะ) n. เสือดำ,เสือดาว,

English-Thai: Nontri Dictionary
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synantherous; syngenesious-อับเรณูติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syngenesious; synantherous-อับเรณูติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spermatozoid; antherozoid; male gamete; microgamete; spermatozoonเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spermatozoon; antherozoid; male gamete; microgamete; spermatozoidเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antherอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anther lobes; anther sacลอนอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anther sac; anther lobesลอนอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antheridiumแอนเทอริเดียม [มีความหมายเหมือนกับ spermatangium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antherozoid; male gamete; microgamete; spermatozoid; spermatozoonเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microgamete; antherozoid; male gamete; spermatozoid; spermatozoonเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
male gamete; antherozoid; microgamete; spermatozoid; spermatozoonเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antherosclerotic Changeการมีไขมันไปจับที่เส้นเลือดโคโรนารี่ [การแพทย์]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Leaning Panther. I like that. Yoga's hot.แม่สาวเสือนี้ ฉันชอบนะ โอคะ ดูร้อนดี. The House Bunny (2008)
That's why we're here. We got Panthers front and back.นั่นคือเหตุผลที่พวกเรามายืนอยู่ที่นี่ เรามีรถหุ้มเกราะป้องกันหน้า หลัง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I heard there's been panther sightings in Nakatosh.ฉันไ้ด้ยินมาว่ามีคนเห็นเสือดำใน Nakatosh Shake and Fingerpop (2009)
There are too wide for a panther.รอยมันกว้างเกินไปสำหรับเสือดำ Shake and Fingerpop (2009)
Panther or coyote maybe, but I ain't never seen no wolves in these parts.แต่ผมไม่เคยเห็นหมาป่าแถวนี้มาก่อน Beautifully Broken (2010)
Do not get up in a panther's business, lady.อย่าเสี่ยงเข้ามาอยู่ในวงเสือเลย คุณผู้หญิง Audition (2010)
The Panther isn't cool with anything except doing exactly what she says without question.'เสือดำ' ไม่ได้ดีกับอะไรสักอย่าง เว้นแต่สิ่งที่ควรจะทำที่พูดออกมาโดยปราศจากคำถาม Audition (2010)
So you turn into a panther. That ain't so bad.คุณกลายร่างเป็นเสือดำ ไม่เลวนี่ She's Not There (2011)
If we want to be sure we're gonna make us a panther, we gotta make you one of us first.เพื่อความแน่ใจ เราต้องเป็นเสือดำเหมือนกันก่อน เราต้องทำให้คุณเป็นพวกเราก่อน You Smell Like Dinner (2011)
If we want to be sure we're gonna make us a panther, we gotta make you one of us first.ถ้าจะให้แน่ใจว่าลูกออกมาเป็นเสือดำ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
He's gonna help us make some new were-panthers.เขามาช่วยเราผลิตเสือดำตัวน้อย If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Not the first panthers. Not Ghost Mama and Ghost Daddy.ไม่ใช่เสือดำตัวแรก ไม่ใช่ผีปู่ผีย่า If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Way back, a long time ago, when Ghost Daddy and Mama was still alive, panthers was kings of the nature world.ย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้ว เมื่อตอนผีปู่ผีย่ายังมีชีวิต เสือดำเป็นราชาของธรรมชาติในโลก If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
"Mighty Panther, we don't want to live in the man world."เสือดำผู้ยิ่งใหญ่ พวกเรา ไม่ต้องการอยู่ในโลกของมนุษย์" If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
So what'd the Panther do?แล้วเสือดำทำอย่างไรล่ะ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
That means it's workin'. Panther magic's taking hold of you.อาคมของเสือดำกำลังเข้าไปในตัวคุณ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
You're gonna be Panther Man and Ghost Daddy to our clan.แกจะเป็นมนุษย์เสีอดำและเป็นพ่อผีในกลุ่มของเรา I'm Alive and on Fire (2011)
I'm turnin' into a werepanther.ฉันกำลังจะกลายร่าง เป็นมนุษย์เสือดำ I Wish I Was the Moon (2011)
Panther.เสือดำ I Wish I Was the Moon (2011)
Well, I got bit and... stuff by my psycho ex-girlfriend and a werepanther tribe.ฉันโดนกัด และ.. โดนทำอื่นๆอีกหลายอย่าง โดยยัยแฟนเก่าโรคจิต กับเผ่ามนุษย์เสือดำของมันน่ะ I Wish I Was the Moon (2011)
But if you turn into a panther, won't the handcuffs just fall off?แต่ถ้าพี่เปลี่ยนเป็นเสือดำ กุญแจมือมันจะไม่หลุดหมดเหรอ? I Wish I Was the Moon (2011)
Panther.เสือดำ I Wish I Was the Moon (2011)
And a werepanther!และก็เป็นมนุษย์เสือดำด้วย! I Wish I Was the Moon (2011)
Um, 'cause of the werepanther thing?อืม, เพราะเรื่อง มนุษย์เสือดำน่ะเหรอ? I Wish I Was the Moon (2011)
Your mama was a werepanther?แม่เธอ เป็นมนุษย์เสือดำเหรอ? I Wish I Was the Moon (2011)
Werepanthers.มนุษย์เสือดำน่ะ I Wish I Was the Moon (2011)
Those Hotshot fuckers are so dumb, they can't even make a werepanther right.พวกเผ่าเสือดำนั่นโง่ได้โล่ห์จริงๆ แม้แต่จะผลิตมนุษย์เสือดำแบบมัน\ ยังสร้างให้เป็นไม่ได้ I Wish I Was the Moon (2011)
I ain't turning' into a werepanther.ผมก็ไม่กลายเป็นเสือดำ I Wish I Was the Moon (2011)
I love you, but my feet hurt, mosquitoes are eatin' me alive, and you ain't even gonna turn into a werepanther.ฉันรักพี่นะ แต่เท้าฉันเจ็บไปหมดแล้ว ยุงกำลังรุมกินฉันทั้งเป็นอยู่นะ และพี่ก็ไม่แม้แต่จะ เปลี่ยนเป็นมนุษย์เสือดำได้เลยด้วยซ้ำ I Wish I Was the Moon (2011)
You ain't gonna be a werepanther!พี่จะไม่เป็นมนุษย์เสือดำหรอกนะ I Wish I Was the Moon (2011)
I ain't turning' into a werepanther.ผมไม่ได้กลายร่างไปเป็น เสือแพนเทอร์ Cold Grey Light of Dawn (2011)
Yeah, and maybe turned into a werewolf panther.ใช่ และอาจจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่า เสือดำ Cold Grey Light of Dawn (2011)
Uh, it's just a werepanther.เอ่อ มันแค่มนุษย์เสือดำ Cold Grey Light of Dawn (2011)
I was gonna come and tell you the good news that I didn't turn into a werepanther after all.ฉันจะมาบอกเธอข่าวดีน่ะ ฉันไม่กลายเป็นมนุษย์เสือดาวแล้ว Cold Grey Light of Dawn (2011)
I can always feel it where that panther tore my throat open.ผมรู้ได้เสมอ ยามเมื่อเสือดำ ฉีกทึ้งคอผมให้เปิดอ้า Spellbound (2011)
- I'm a mighty Panther.- ฉันคือเสือดำผู้ทรงพลัง Those Kinds of Things (2011)
- Deadpool, a high collar, just like Black Panther.ดาบ และ ปลอกมีด เป็นของเดดพูล ปกสูง เหมือนกับ แบล็ค แพนเธอร์ Heroes and Villains (2011)
Members of the Manson family left watermelon rinds at the scene of the crime and also painted panther paws on the wall in blood in the hopes of convincing authorities that the Black Panther Party was responsible.สมาชิกในครอบครัวแมนสัน ทิ้งเปลือกแตงโมไว้ ในสถานที่เกิดเหตุ และยังวาดรูป อุ้งเท้าเสือดำบนกำแพงด้วยเลือด  ()
Oh, and the poor lonely panther came to realize she would never return to the jungle from whence she came.โอ้ และเสือดำที่น่าสงสาร เพิ่งตระหนักได้ ว่าไม่มีทางจะกลับไปยังป่า Resurrection (2012)
It's just one injury after anther today.วันนี้พวกเรามีแต่คนได้รับบาดเจ็บ Episode #1.2 (2012)
Sex Panther, I summon thee!เพศ Panther ผมเรียกเจ้า! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- Wow. Panthers. Impressive.- ว้าว แพนเทอร์ ประทับใจ Grudge Match (2013)
(Clink) "Rosebud," "the box, "hoo-ha," "pink panther."เรามีนั้น "ก้านกุหลาบ" " กล่อง" " hoo-ha" "เสือสาว" Read Before Use (2013)
One of those scaly panther things?พวกเนื้อเสือเหรอ? The Calm (2014)
Good, because that panther meat is nasty, but I could eat a whole boar by myself, no joke.ดี เพราะเนื้อของเสือมันน่ารักเกียจ แต่ฉันสามารถกินได้ทั้งหมด ไม่ตลกนะ The Calm (2014)
"and some leopard or panther or whatnot had escaped."และมีเสือดาวหรือเสือดำ หรือสัตว์อื่นหลบหนีไปได้ Rules Don't Apply (2016)
Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated Barrington Panthers.เหยื่อชาวแพนเธอร์ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดต้อนรับ แบริงตันแพนเธอร์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ Gridiron Gang (2006)
Yeah! Go Panthers!เย้ เยี่ยมมาก แพนเธอร์ Gridiron Gang (2006)
First down, Barrington Panthers.ดาวน์แรก แบริงตันแพนเธอร์ Gridiron Gang (2006)
Touchdown, Panthers.ทัชดาวน์แพนเธอร์ Gridiron Gang (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
เป็ด[N] kind of vegetable, See also: Alternanthera amoena, Example: ผักเป็ดแดงเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว (A. sessilis DC.) ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดแดง (A. ficoides R. Br.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
เสือดาว[N] leopard, See also: Panthera pardus, Example: เราโชคร้ายมากที่ไม่ได้เห็นเสือดาว ซึ่งที่เขาใหญ่นี่เห็นเสือดาวได้ยากมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเสือชนิด Panthera pardus ในวงศ์ Felidae ขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่งและทนร้อนได้ดีกว่า ตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีจุดดำทั่วตัว ว่องไวและดุ ขึ้นต้นไม้เก่ง กินเนื้อ
เสือดำ[N] panther, Example: เสือดำอยู่ในวงศ์เดียวกันกับเสือโคร่ง มีการกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก, Count unit: ตัว, Thai definition: พันธุ์เสือที่มีขนดำทั้งตัว คือ ลายจม ในวงศ์ Felidae เป็นสีดำ
กระชอมดอก[N] flower bearing no fruit, See also: anther of climbing plant, Syn. ดอกถวายพระ, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกไม้ตัวผู้ของพรรณไม้เลื้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสือดำ[n.] (seūa dam) EN: panther   FR: panthère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANTHER    P AE1 N TH ER0
PANTHERS    P AE1 N TH ER0 Z
PANTHER'S    P AE1 N TH ER0 Z
PANTHERS'    P AE1 N TH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anther    (n) (a1 n th @ r)
anthers    (n) (a1 n th @ z)
panther    (n) (p a1 n th @ r)
panthers    (n) (p a1 n th @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panter {m}; Panther {m} [alt]panther [Add to Longdo]
Staubbeutel {m}anther [Add to Longdo]
Pantherzaunkönig {m} [ornith.]Stripe-backed Wren [Add to Longdo]
Panthermeise {f} [ornith.]Elegant Tit [Add to Longdo]
Schwarzkopf-Panthervogel {m} [ornith.]Black-headed Pardalote [Add to Longdo]
Rotfleck-Panthervogel {m} [ornith.]Red-tipped Pardalote [Add to Longdo]
Fleckenpanthervogel {m} [ornith.]Spotted Pardalote [Add to Longdo]
Tasmanpanthervogel {m} [ornith.]Forty-spotted Pardalote [Add to Longdo]
Rotbrauen-Panthervogel {m} [ornith.]Red-browed Pardalote [Add to Longdo]
Streifenpanthervogel {m} [ornith.]Yellow-tipped Pardalote [Add to Longdo]
Strichelpanthervogel {m} [ornith.]Striated Pardalote [Add to Longdo]
Gelbbürzel-Panthervogel {m} [ornith.]Yellow-tailed Pardalote [Add to Longdo]
Papageienblatt {n} (Alternanthera)scarlet hygro [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
タイガー[, taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
ハクセイハギ[, hakuseihagi] (n) barred filefish (Cantherhines dumerilii) [Add to Longdo]
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards) [Add to Longdo]
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi) [Add to Longdo]
ブラックパンサー[, burakkupansa-] (n) Black Panther [Add to Longdo]
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur [Add to Longdo]
[とら(P);トラ(P), tora (P); tora (P)] (n) (1) tiger (Panthera tigris); (2) (col) drunk person; (P) [Add to Longdo]
黒豹[くろひょう, kurohyou] (n) black panther [Add to Longdo]
山繭;天蚕[やままゆ;てんさん;ヤママユ, yamamayu ; tensan ; yamamayu] (n) (uk) Japanese oak silkmoth (Antheraea yamamai) [Add to Longdo]
山繭蛾[やままゆが;ヤママユガ, yamamayuga ; yamamayuga] (n) (uk) (See 山繭) Japanese oak silkmoth (Antheraea yamamai) [Add to Longdo]
造精器;蔵精器[ぞうせいき, zouseiki] (n) (See 造卵器) antheridium [Add to Longdo]
天狗茸[てんぐたけ;テングタケ, tengutake ; tengutake] (n) (uk) panther cap (species of poisonous mushroom, Amanita pantherina) [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n) leopard; panther [Add to Longdo]
模様莧(oK)[もようびゆ;モヨウビユ, moyoubiyu ; moyoubiyu] (n) (uk) calico plant (Alternanthera ficoidea) [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) anther [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲豹[měi zhōu bào, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, ] panther [Add to Longdo]
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, / ] anther (pollen sack on stamen) [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] leopard; panther [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top