หรือคุณหมายถึง anno urbis conditä?
Search result for

anno urbis conditae

(1 entries)
(2.161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anno urbis conditae-, *anno urbis conditae*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Anni, an no, an-no, annoy, anon, Ann, Anna, Anne, Anny, Arno, Ann's ibis, RBIs, Uris, obis, orbs, orb's, Rubi's, rubies, airbus, ribs, rubs, arbors, Iris, Uri's, iris, unis, urns, Eb's, bis, ebbs, obi's, pubis, rubes, turbos, orbits, ABS, Urbain, abs, obs, urn's, burbs, curbs, Abbi's, Ur's, Eris, Ibo's, URLs, Uzis, Ab's, Ob's, curb's, Rabi's, ibis's, uni's, Rubia's, Rubie's, Bi's, Eba's, Urbain's, bi's, Aube's, Rube's, Ruby's, rib's, rube's, ruby's, turbo's, Abe's, Ibbie's, arbor's, Abie's, Ari's, Obie's, Oby's, Urban's, abs's, orbit's, Barbi's, Abbie's conduit, cordite, Candida, Candide, candida, conduits, confute, candidate, connoted, indite, candied, connote, contrite, Conchita, cogitate, condole, condone, conduce, confide, Candie, candider, recondite, conduit's, candid, Bendite, Candice, condign, cantata, Candida's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top