Search result for

anecdote

(43 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anecdote-, *anecdote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anecdote[N] เรื่องราว, Syn. story, tale, episode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)

English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anecdoteเกร็ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anecdotesเกร็ดประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว Frost/Nixon (2008)
It's a great anecdote.เล่าได้ดีจริงฉัน The Sorcerer's Apprentice (2010)
So thirty years from now you can be at some cocktail party, and tell an inspiring anecdote about your third patient ever, and how you coached him into feeling normal right before he died?เพื่อให้ 30 ปี หลังจากนี้.. คุณไปออกงานค็อกเทล.. แล้วบอกเล่าเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ.. 50/50 (2011)
They'll be great anecdotes for the Jimmy Kimmel show.จนกว่าชั้นจะสามารถทำให้ ความฝันทั้งหมดเป็นจริง นั่นจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ดี/Nสำหรับ จิมมี่ คิมเมล โชว์ The Spanish Teacher (2012)
There were a few scratches, worth the price of the campfire anecdote.ก็อาจมีถลอกกันนิดหน่อย พอให้เอาไปเล่าเป็นเรื่องขำ ๆ รอบกองไฟได้ Mockingbird Lane (2012)
I need anecdotes. Didn't go to any trouble, did you?ฉันอยากได้เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหน่อย ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาอะไรใช่มั๊ย The Sign of Three (2014)
Any stories? No news, no little anecdotes to share with the folks?มีเรื่องรึเปล่า ข่าวเล็กๆน้อยๆ หรือยาถอนพิษก็ได้ เราให้เราฟังทีสิ The One with the Sonogram at the End (1994)
And refrain from your ridiculous anecdotes.แล้วก็เลิกเล่าเรื่องกังฟูเมียงูได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
I'm here to test the mailer anecdote for your actual date tomorrow night?ฉันอยู่ที่นี่เพื่อNorman Mailer แต่คุณไปงานเลี้ยงคืนวันพรุ่งนี้อะนะ? It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anecdoteHe began his lecture with a humorous anecdote.
anecdoteHer anecdotes amuse us all.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกร็ด[n.] (kret) EN: anecdote   FR: anecdote [f]
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawattisāt) EN: historical anecdote   FR: anecdote historique [f]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
เรื่องขำ[n. exp.] (reūang kham) FR: anecdote [f] ; histoire [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANECDOTE    AE1 N AH0 K D OW2 T
ANECDOTES    AE1 N AH0 K D OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anecdote    (n) (a1 n i k d ou t)
anecdotes    (n) (a1 n i k d ou t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネクドート[, anekudo-to] (n) anecdote [Add to Longdo]
一つ話[ひとつばなし, hitotsubanashi] (n) anecdote; common talk [Add to Longdo]
一口話[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote [Add to Longdo]
逸事[いつじ, itsuji] (n) anecdote; unknown fact [Add to Longdo]
逸話[いつわ, itsuwa] (n,adj-no) anecdote; (P) [Add to Longdo]
艶笑小話[えんしょうこばなし, enshoukobanashi] (n) amorous anecdote [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
小話;小咄[こばなし;しょうわ(小話), kobanashi ; shouwa ( kobanashi )] (n) (1) anecdote; (2) brief (comic) story [Add to Longdo]
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇闻[qí wén, ㄑㄧˊ ㄨㄣˊ, / ] anecdote [Add to Longdo]
轶事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] anecdote [Add to Longdo]
逸事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, ] anecdote (esp. about celebrities) [Add to Longdo]
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, / ] anecdote; rumor; canard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anecdote \An"ec*dote\, n. [F. anecdote, fr. Gr. ? not published;
   'an priv. + ? given out, ? to give out, to publish; ? out + ?
   to give. See {Dose}, n.]
   1. pl. Unpublished narratives. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular or detached incident or fact of an
    interesting nature; a biographical incident or fragment; a
    single passage of private life.
    [1913 Webster] Anecdotic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anecdote
   n 1: short account of an incident (especially a biographical
      one)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 anecdote [anɛkdɔt]
   anecdote
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top