หรือคุณหมายถึง anchoreß?
Search result for

anchoress

(3 entries)
(2.6592 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anchoress-, *anchoress*, anchores
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchoress[N] ผู้หญิงที่อยู่อย่างสันโดษเพื่อการรักษาศีล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anchoress \An"cho*ress\, n.
   A female anchoret.
   [1913 Webster]
 
      And there, a saintly anchoress, she dwelt.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster] Anchoret

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anchoress

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top