Search result for

an-

(143 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: an, -an-, *an*
Possible hiragana form: あん-
English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
hessian(n) ผ้ากระสอบ
Hessian(adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., R. Hesse
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
an[ART] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ), Syn. one
an[ADJ] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ), Syn. one
an[PRF] ไม่, See also: การปฏิเสธ, การเพิกถอน
an[PRF] ต่อต้าน, See also: คัดค้าน
an[SUF] เกี่ยวกับ, See also: เป็นของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabbr. Anglo- Norman
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
academician(n) นักวิชาการ
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
American(n) ชาวอเมริกา,ชาวสหรัฐ
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
I have--I have an idea for a new story.ผมมีไอเดียสำหรับเรื่องใหม่แล้วหละ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
And look. It's a smash success.และดูสิคะ มันเวิร์คมากๆ The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I love you, and my concern is for our family.ผมรักคุณ และสิ่งที่ผมกังวลคือครอบครัวของเรา The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
an2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
an3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
an4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
an4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
an4-speed automatic transmission is available as an option.
an5 dollars and 65 cents an hour.
an5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
an60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
anA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
anA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
anA baby has no knowledge of good and evil.
anA balance of mind and body.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan   FR: Aryens [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
AN    AE1 N
AN    AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
an    (cc) (a n)
an    (dt) (@ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暗殺[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร
安全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n ) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
安置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
暗黙[あんもく, anmoku] (n adj adv) โดยปริยาย
暗黙[あんもく, anmoku] (adj) โดยปริยาย

German-Thai: Longdo Dictionary
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
an(prep) |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง)
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
daranตรงสิ่งนั้น, ตรงนั้น
manคนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
AntwortRe : reply [Add to Longdo]
Anteil {m}lot [Add to Longdo]
ansprechendlogging [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
An-/Aus-Schalter {m}power button [Add to Longdo]
Anachronismus {m}anachronism [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
an(n) |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あん, an] FRIEDE, RUHE [Add to Longdo]
[あん, an] Friede, -Ruhe [Add to Longdo]
[あん, an] PLAN, VORSCHLAG, ANTRAG [Add to Longdo]
[あん, an] Plan, Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 An \An\, conj. [Shortened fr. and, OE. an., and, sometimes and
   if, in introducing conditional clauses, like Icel. enda if,
   the same word as and. Prob. and was originally pleonastic
   before the conditional clause.]
   If; -- a word used by old English authors. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Nay, an thou dalliest, then I am thy foe. --B. Jonson.
   [1913 Webster]
 
   {An if}, and if; if.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 An \An\ ([a^]n). [AS. [=a]n one, the same word as the numeral.
   See {One}, and cf. {A}.]
   This word is properly an adjective, but is commonly called
   the indefinite article. It is used before nouns of the
   singular number only, and signifies one, or any, but somewhat
   less emphatically. In such expressions as "twice an hour,"
   "once an age," a shilling an ounce (see 2d {A}, 2), it has a
   distributive force, and is equivalent to each, every.
   [1913 Webster]
 
   Note: An is used before a word beginning with a vowel sound;
      as, an enemy, an hour. It in also often used before h
      sounded, when the accent of the word falls on the
      second syllable; as, an historian, an hyena, an heroic
      deed. Many writers use a before h in such positions.
      Anciently an was used before consonants as well as
      vowels.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AN
   n 1: an associate degree in nursing [syn: {Associate in
      Nursing}, {AN}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AN
     Access Node
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AN
     Alternating Network
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 an [ã]
   year
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breath
 
 1. nefes, soluk
 2. bir nefeslik zaman, dem, an
 3. fısıltı
 4. hafif rüzgâr
 5. ağızdan çıkan buhar, buğu. breathtaking heyecan veren, insanın nefesini kesen. catch one- breath soluğu kesilmek, soluk almak, dinlenmek. in the same breath bir solukta, aynı zamanda. save one's breath boşuna nefes tüketmemek. out of breath soluğu kesilmiş, soluk soluğa. take one's breath away insanın nefesini kesmek, heyecan uyandırmak. under one's breath alçak sesle fısıldayarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breathing
 
 1. teneffüs, nefes alma
 2. nefes
 3. bir nefeslik zaman, an
 4. söyleme, ağza alma
 5. ümit, hasret
 6. hafifçe esiş
 7. (dilb.) "h'' harfinin sesi. breathing space rahatça nefes alma imkânı
 8. dinlenme zamanı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flash
 
 1. parıltı, ani alev, şule
 2. işaret olarak yanıp sönen ışık
 3. an
 4. birden gelen su akıntısı
 5. (kaba) gösteriş
 6. cama renk vermek için maden tuzu ile kaplama
 7. bülten. flashback geriye dönme. flashboard suyun yüksekliğini artırmak için barajın üstüne takılan tahta, savak taşırma kapağı. flash bulb (foto.) flaş. flash flood seylâp. flashlight el feneri. flash point (fiz.) ısınan bir sıvıdan çıkan gazların yanma harareti. flash torch tiyatroda şimşek çakması hissini uyandıran tertibat. flash in the pan gösterişli bir şekilde başlayıp neticesiz kalan hamle veya insan. a flash of lightning şimşek, yıldırım. in a flash ansızın, şimşek gibi, birdenbire. news flash (A.B.D) radyo veya telgrafla gelen acele ve kısa haber.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 instant
 
 1. an, dakika, lahza. at this instant bu anda. the instant (I.) came ben gelir gelmez.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 minute
 
 1. dakika
 2. (geom.) bir derecenin altmışta biri, dakika
 3. an, lahza
 4. (çoğ.) zabıt, zabıtname, rapor, tutanak. minute book zabıt defteri, tutanak. official minute book kararname defteri. minute hand saat yel kovanı, dakikayı gösteren kol. minute mark dakika işareti
 5. derecenin altmışta birini gösteren işaret (') minute steak çabuk pişen ince biftek. minute wheel saat yelkovanını hareket ettiren çark.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moment
 
 1. an, lahza
 2. ehemmiyet, nüfuz, kuvvet
 3. (fiz.) moment, hareket hâsıl etme kabiliyeti
 4. cevher, unsur. moment of truth karar anı, kritik an
 5. boğa güreşinde boğanın öldürüldüğü an.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 span
 
 1. (-ned, -ning) karış
 2. an, (kıs.)a süre
 3. süre
 4. kemer veya köprünün ayakları arasındaki açıklık
 5. karışlamak, karış ile ölçmek
 6. bir yandan bir yana uzanmak.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 an [an]
   at; by; in; on; to
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top