Search result for

aka

(122 entries)
(0.1074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aka-, *aka*
Possible hiragana form: あか
English-Thai: Longdo Dictionary
aka(phrase) also known as, เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
akathisiaอาการนั่งไม่ติดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akaabbr. above knee amputation
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
djakarta(จะคาร์'ทะ) n. ชื่อเมืองหลวงของอินโดนีเซีย. -S.. Jacarta,Jakarta,Batavia
halakah(ฮาลอ'คะ) n. กฎหมายและประเพณีทั้งหมดของยิว -Halakic adj., Syn. Halachah
leakage(ลี'คิจฺ) n. การรั่ว,การรั่วไหล,สิ่งที่รั่วออก,จำนวนที่รั่วออก, Syn. leak
unmistakable(อันมิสเทค'คะเบิล) adj. ไม่ผิด,ไม่พลาด,แน่นอน,แน่ชัด,ชัดแจ้ง., See also: unmistakably adv., Syn. obvious,evident
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
leakage(n) การรั่ว,การไหลออก,การซึมออก
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're all at the Akaibu starพวกเขาจะไปดาวอคาอิบุ Be with You (2004)
What's it like on the Akaibu star?ดาวอคาอิบุเป็นยังไงครับ? Be with You (2004)
Because no one knows anything about the Akaibu starเพราะว่าไม่มีใครรู้เรื่องดาวอคาอิบุ Be with You (2004)
Could it be because she was on the Akaibu star before coming back?เพราะว่าแม่อบู่บนดาวอคาอิบุก่อนก่อนที่จะกลับมาไม่ใช่หรอ? Be with You (2004)
Theodore Sprague. AKA Sylar.เทียร์โดลส์ สแปรค เอเคเอ ไซลาร์ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
- Sinyichi or Akaike, whatever...- ชินอิจิ หรือ อาไคเกะ ดีไหม... One Missed Call Final (2006)
Akaike Tooru. อาไคเกะ โทรุ One Missed Call Final (2006)
Put out an APB on Lila West, aka Lila Tournay, suspected arsonist.ส่งข้อมูลไปให้จับตาดู ไลล่า เวสต์ อีกชื่อหนึ่ง ไลล่า ทัวร์เน่ย์ ผู้ต้องสงสัยการวางเพลิง The British Invasion (2007)
Kowagaranai de Te atarishitai ni akari tsukenakutemoTe atarishitai ni akari tsukenakutemo Koizora (2007)
Anyway, Mr. NBE One here, AKA Megatron, that's what they call him, who's pretty much the harbinger of death, wants to use the Cube to transform human technology to take over the universe.เจ้า NBE - 1 เนี่ย หรือชื่อจริง "เมกะทรอน" ชื่อที่พวกเขาเรียก ซึ่งดูท่าว่าจะเป็นตัวร้าย ต้องการใช้เดอะคิวบ์ Transformers (2007)
You seem to know a lot, Akari.เธอนี่รู้เยอะจังนะ อาคาริ 5 Centimeters Per Second (2007)
Akari!อาคาริ! 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
akaI really like Akagawa Jiro.
akaLake Akan is frozen over.
akaAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
akaAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
akaThere Akai joins them and it becomes a free-for-all in front of the finish line.
akaThat was written by Taro Akagawa.
akaThere's a good view of Mt. Akagi from upstairs.
akaWhat a princess I'd feel like if I were able to go to Akasaka have a wonderful meal and stay in/at a hotel.
akaA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
akaI live at Akasaka in Tokyo.
akaMr Tamori, may I introduce Mr Sanma Akashiya?
akaEvery student trusts Mr Akai because he never breaks his word.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาดก[n. prop.] (Chādok) EN: Jataka   FR: Jataka
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
จาการ์ตา[n. prop.] (Jakātā) EN: Jakarta   FR: Jakarta
จำปาทอง[n. exp.] (jampā thøng) EN: Orange Chempaka   
จังหวัดสมุทรปราการ[n. prop.] (Jangwat Samut Prākān) EN: Samut Prakan province   FR: province de Samut Prakan [f]
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khundān Prākānchon) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam   
แม่น้ำสะแกกรัง [n. prop.] (Maēnām Sakaē Krang) EN: Sakae Krang River   
มะอึก[n.] (ma-euk) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage   
มาฆบูชา[n. exp.] (Mākha Būchā) EN: Maka Bucha ; Magha Puja ; Buddhist All Saint's day   FR: Maka Bucha [m] ; toussaint bouddhique [f]
นกจาบดินหัวดำ[n. exp.] (nok jāp din hūa dam) EN: Black-capped Babbler   FR: Akalat à calotte noire [m] ; Timalie à capuchon noir [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AKA    AA1 K AH0
AKA    EY1 K EY1 EY1
AKAI    AH0 K AY1
AKAKA    AH0 K AA1 K AH0
AKALI    AH0 K AA1 L IY0
AKANA    AA0 K AA1 N AH0
AKARD    AE1 K ER0 D
AKASHI    AH0 K AA1 SH IY0
AKAMINE    AE1 K AH0 M AY2 N
AKASHI'S    AH0 K AA1 SH IY0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
赤い[あかい, akai] (adj) สีแดง
赤字[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
赤ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก
明るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あかつき, ] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น) , See also: S. 夜明け, A. 黄昏,
明かん (アカン)[あかん, ] (ภาษาพูด)ใช้ไม่ได้ ไม่ได้การ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
明り[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kakaobohne(n) |die, pl. Kakaobohnen| เมล็ดโกโก้
Kakao(n) |der, pl.-| โกโก้
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ,โปสเตอร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aka {m}aka [Add to Longdo]
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Akademie {f}; Alma mater {f}academe [Add to Longdo]
Akademieschrift {f}academic publication [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}university graduate | university graduates [Add to Longdo]
Akademiker {m} | Akademiker {pl}academic | academics [Add to Longdo]
Akazie {f} [bot.] (Laubbaum)acacia [Add to Longdo]
akatalektischacatalectic [Add to Longdo]
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic [Add to Longdo]
akademisch {adj}academical [Add to Longdo]
akademisch {adv}academically [Add to Longdo]
akademischcollegiate [Add to Longdo]
akademischscholastic; scholastical [Add to Longdo]
akademisch {adv}scholastically [Add to Longdo]
Akathisie {f}; dauernde Bewegungsunruhe {f} [med.]akathisia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚空藏菩萨[Xū kōng zàng Pú sà, ㄒㄩ ㄎㄨㄥ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Akasagarbha Bodhisattva [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
ドータカード[どーたかーど, do-taka-do] daughter card [Add to Longdo]
プロセッサカード[ぷろせっさかーど, purosessaka-do] processor card [Add to Longdo]
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account [Add to Longdo]
ラスタ化[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
価格戦争[かかくせんそう, kakakusensou] price war [Add to Longdo]
価格帯[かかくたい, kakakutai] price range [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学位[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
学士[がくし, gakushi] Akademiker, Universitaetsabsolvent [Add to Longdo]
明かす[あかす, akasu] (die Nacht) verbringen, gestehen [Add to Longdo]
明らむ[あからむ, akaramu] hell_werden [Add to Longdo]
明り[あかり, akari] Licht, Helligkeit [Add to Longdo]
明るい[あかるい, akarui] hell [Add to Longdo]
明るむ[あかるむ, akarumu] hell_werden [Add to Longdo]
[あかつき, akatsuki] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
暁には[あかつきにわ, akatsukiniwa] im_Falle, -bei [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  AKA
         Also Known As
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top